WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Прибутковий податок - Курсова робота

Прибутковий податок - Курсова робота

Подоходный налог с граждан // Вестник налоговой службы
Украины. - 1999.- №20. - С.22-25.
24. Нідзельська О.М. Податкова система в Німеччині. // Вісник податкової
служби України. - 1999. - №30. - С.46-49.
* Джерелом використаної літератури є Liga
25. Панськов В.Г. Головне - фінансова стабілізація // Фінанси. - 1994. - №12. -
С.26-28.
26. Поддерюгін А.М. Фінанси підприємства. - К: Вища школа, 1998.
27. Федосова В.М., Опарін В.М. та інші Податкова система України. - К:
Либідь, 1994.
28. Філіпов В., Папаіка А., Белинський Е. Обязаность и ответственность
плательщиков налогообложения в системе налогооблажения Украины //
Экономика Украины. - 1994. - №10.
29. Фоменко Е.А. Учет и налогообложение в Украине. - Одесса: ОКФА, 1996.
30. Международное налогооблажение / Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ, 1997.-375с.
?
Додатки
Додаток 1
Надходження за 1998-99 рік
прибуткового податку з громадян
до зведеного бюджету України
Області 1998 р. 1999 р. відхилення
Херсонська 63920 тис. 65271 тис. 102,1
Хмельницька 70178 74156 105,7
Рівненьська 52374 55960 106,8
Житомирська 61592 69110 112,2
Чернівецька 39724 44779 1127
Івано-Франків-ська 65960 75310 1142
Донецька 457728 628585 1148
Миколаївська 82491 95326 1156
Волинська 41366 48354 1169
Дніпропетровська 359621 420745 117
Черкаська 76484 90401 1182
Запорізька 189042 227498 1203
Луганська 171072 206310 1206
Тернопільська 38213 46652 1221
Кировоградська 50404 62066 123,2
АРК 127387 157123 1233
Вінницька 81176 100382 1237
Чернігівська 62556 77537 1239
Сумська 73145 92747 1268
Харківська 207719 263781 127
Полтавська 118832 152299 128,2
Львівська 144962 186137 1284
Київська 100358 131727 1284
Одеська 179929 238382 1325
м. Севастополь 32163 44457 138
м. Київ 580229 831782 143,4
Закарпатська 48129 70740 147
всього 3576744 тис. 4454508 124,5
Додаток 2.2
Динаміка об"єму і частки прибуткового податку та податку на прибуток в доходах зведеного бюджету України
Джерело доходу 1992 рік 1993 рік 1994 рік 1995 рік 1996 рік 1997 рік 1998 рік 1999 рік
Сума млрд. крб. Питома вага у доходах (%) Сума млрд. крб. Питома вага у доходах (%) Сума млрд. крб. Питома вага у доходах (%) Сума млн. грн. Питома вага у доходах (%) Сума млн. грн. Питома вага у доходах (%) Сума млн. грн. Питома вага у доходах (%) Сума млн. грн. Питома вага у доходах (%) Сума млн. грн. Питома вага у доходах (%)
ВВП 5033 - 148273 - 1203769 - 54516 - 81516 - 92484 - 103650 - -
Доходи в т. ч. податок на до-ходи (прибуток) підприємств і організацій
279 22,7 14474 29,2 142956 27,3 4861 23,5 5497 18,2 5689 21,0 5600 19,8
Прибутковий податок з громадян 143 11,6 2883 5,8 33995 6,5 1595 7,7 2593 8,6 3293 12,1 3600 12,5
Інші податки 805 65,7 32265 65,0 346141 66,2 14234 68,8 22129 73,2 18166 66,9 19200 67,6
Всього доходів 1228 100 49622 100 523093 100 20690 100 30219 100 27149 100 28400 100
Додаток 2
Динаміка частки приюуткового податку у податкових надходженнях с у відсотках в розвинутих країнах в 1986 - 1997 рр.
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Нідерланди 20,9 20,5 21,3 21,9 25,7 25,2 24,8 25,4 20,4 18,9 17,5 15,7
Японія 41,2 37,8 36,1 37,7 41,6 26,2 25,5 25,6 22,8 21,4 20,2
Німеччина 14,6 15 14,9 15 13,9 27,8 28 27,1 26,5 27,3 24,7 23,2
Франція 13,4 13,3 12,5 12,2 12,4 13,2 13,7 13,9 14 13,9 14,1 14,7
Великобританія 31 30,7 30,8 31,2 31,5 31,2 28,2 27,8 27,6 27,4 25,9 25,8
Італія 30,3 28,4 30,3 29,8 30,9 27,3 26,8 27,1 25,4 26,2 25,1 22
США 46,9 47,3 45,4 46,3 46,7 41,2 36,1 36,2 35,7 36,3 37,6
Росія 8,5 11 11,5 10,1 12 13,1
Україна 8,2 10,9 9 8,5 12 15
Додаток 3
Динаміка національної квоти прибуткового податку за період з 1985 по 1998 роки.
Роки Валовий внутрішній продукт Прибуткови податок з громадян Доля прибуткового податку у ВВП,%
Млн. крб.
1985
1990
1991 128.3
164.8
229.4 2.2
3.4
9.3 1.7
2.1
3.1
Млн. крб.
1992
1993
1994 50.32
148273.0
1203769.0 143.0
2883.4
33995.0 2.8
2
2.8
Млн. крб.
1995
1996
1997
1998 54516.0
81519.0
92484.0
103649.0 1595.3
2593.1
3293.4
3600 2.9
3.2
3.6
3.5
Додаток 4
1.Прибутковий податок з сукупного оподатковуваного доходу громадян за місцем основної роботи (служби, навчання) обчислюється за такими ставками:
Розмір місячного сукупного
оподатковуваного доходу (у мі
німальних місячних заробітних
платах) :
Ставки та розміри податку
1 мінімальна заробітна плата включно від 1 мінімальної заробітної плати +1 крб до 10 мінімальних заробітних плат включно
від 10 мінімальних заро-бітних плат +1 крб до 20 мінімальних заробітних плат включно
від 20 мінімальних заро-бітних плат +1 крб до ЗО мінімальних заробітних плат включно
понад ЗО мінімальних заробітних плат
не оподатковується
10 процентів суми, що перевищує
мінімальну заробітну плату
податок з 10 мінімальних заробітних плат + 20 процентів суми, що перевищує 10 мінімальних заробітних плат
податок з 20 мінімальних заробітних плат + 35 процентів суми, що перевищує 20 мінімальних заробітних плат
податок з ЗО мінімальних заробітних плат + 50 процентів суми, що перевищує ЗО мінімальнихзаробітних плат
Додаток 5
Співвідношення неподатковуваного мінімуму доходів громадян і середньомісячної заробітної плати робітників і службовців в Україні за період з 1990 року.
Місяць і рік запроваджен-ня НМ Номінальна велечина Поле податкового вилучення
доходів, %
Неподатко-вуваний мінімум (НМ) Середня заробітна плата НМ до середньої заробітної плати При запровадженні НМ При перегляді НМ Індекс змін
Крб.
07.90
04.91
07.91
12.91
05.92
11.92
01.93
06.93
09.93
12.93 100
160
185
400
900
2300
4600
13800
40000
120000 248
365
435
1237
5464
11314
15175
58266
196966
792797 40
44
43
32
16
20
30
24
20
15 60
56
57
68
84
80
70
76
80
85 73
63
85
93
92
85
92
93
95
94 1,22
1,12
1,49
1,37
1,09
1,06
1,31
1,22
1,18
1,11
Тис. крб.
10.94
02.95
10.95 780
1400
1700 1891
4307
9620 41
33
18 59
67
82 82
85
- 1,39
1,29
-
Те саме в перерахунку на середньорічні показники*
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997 85
175
967
25,4
285
1423
17
17 248
474
6650
155,4
1377,2
7345,0
138,2
156,1 34,3
37,0
14,5
16,3
20,7
19,4
12,3
10,9 65,7
63,0
85,5
83,7
79,3
80,6
87,7
89,1
*1990 - 1992 - у крб., 1993 - 1995 - у тис крб., 1996 -1997 - у грн

 
 

Цікаве

Загрузка...