WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податок на прибуток підприємств - Курсова робота

Податок на прибуток підприємств - Курсова робота

інспекцію бухгалтерський звіт та баланс, податкову декларацію, розрахунок податку на доходи й документи, які підтверджують право на користування пільгами, не пізніше 15 березня року, що настає за звітним.
Іноземний учасник спільного підприємства, включаючи банки й страхові організації, який відповідно до міжнародної угоди України має право на повне або часткове звільнення від оподаткування доходу, що належить йому в порядку розподілу доходу, подає заяву про зниження або скасування податку.
Певні особливості має порядок обчислення й сплати податку на прибуток (доход) іноземними юридичними особами, які здійснюють діяльність в Україні через постійне представництво. Податок на прибуток (доход) іноземних юридичних осіб обчислюється щорічно податковим органом за місцезнаходженням постійного представництва. Сума податку визначається, виходячи з величини оподатковуваного прибутку (доходу) і ставки податку на основі звіту про діяльність в Україні та декларації про доходи. Достовірність декларації повинна бути підтверджена аудиторською організацією, що одержала в установленому порядку ліцензію на право заняття аудиторською діяльністю. Ці документи подаються у податкову інспекцію не пізніше 15 квітня року, що настає за звітним, за формою, встановленою Головною державною податковою інспекцією. При припиненні діяльності до закінчення календарного року зазначені документи повинні бути подані протягом місяця з дня її припинення.
На суму обчисленого податку платнику видається платіжне повідомлення. У ньому вказуються строки, в які належить сплатити податок до бюджету.
Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні юридичні особи сплачують податок на прибуток (доход) у безготівковому порядку в грошовій одиниці України.
Відповідно до податкового законодавства платники податків, які не подали у встановлений строк за затвердженими формами бухгалтерський звіт, баланс, декларацію про доходи й розрахунок податку за відповідний період, сплачують 110% суми податку. Після подання названих документів провадиться перерахунок податку, виходячи з фактично одержаного доходу та інших об'єктів оподатку-вання. Крім того, на службових осіб, винних у неподанні, несвоєчасному поданні або поданні за невстановленою формою бухгалтерських звітів, балансів, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків до бюджету, податковими органами накладається адміністративний штраф у розмірі середньомісячної заробітної плати, а за ті ж самі дії, вчинені повторно протягом року після накладання адміністративного штрафу, - в розмірі двох середньомісячних заробітних плат.
Надання податкового кредиту.
Податковий кредит - це термінова відстрочка сплати податку, який належить внести підприємствам до бюджету в календарному році. Він є новим елементом в оподаткуванні доходів підприємств, який було введено з 1 січня 1992 року. До цього часу відстрочка платежів у системі взаємовідносин підприємств з бюджетом законодавчо не передбачалась.
Надання податкового кредиту відіграє певну роль у забезпеченні регулюючої функції податку на доходи. Відстрочка сплати податку дає можливість підприємствам спрямовувати тимчасово звільнені кошти на розвиток ви-робництва. Ефективність функціонування податкового кредиту залежить від того, на які цілі й за яких умов він надається.
Згідно з чинним законодавством податковий кредит надається в таких випадках:
1. якщо сума податку на доходи, обчисленого за звітний період, перевищує 50 % суми доходу, який спрямовується до фонду нагромадження, за умови, що підприємство реалізує вироблену продукцію (роботи, послуги) за регульованими цінами в обсязі, що перевищує 70 % усього обсягу реалізації продукції (робіт, послуг);
2. при організації виробництва промислових товарів народного споживання, продуктів харчування, дитячого одягу та взуття, дитячого харчування, медикаментів і медичного обладнання, інвалідної техніки, культурно-побутового та виробничого призначення, будівельних матеріалів, якщо випуск цієї продукції є непрофільним для підприємства;
3. якщо малі підприємства придбали й експлуатують обладнання, що повністю використовується для науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виконуваних силами самого малого підприємства (в тому числі для реа-лізації цих робіт), і для захисту природного середовища від забруднення.
Кабінет Міністрів України має право надавати податковий кредит на інші цілі й на інших умовах, ніж це вказано вище, за рахунок сум податку, що зараховуються до державного бюджету, якщо кошти від зменшення податку спрямовуються на фінансування загальнодержавних потреб. Щоб скористатися правом на одержання податкового кредиту, підприємству необхідно укласти угоду з податковим органом, у якому воно зареєстроване, за формою, встановленою для укладання кредитних угод із комерційними банками. У кредитній угоді обумовлюються:
" строк початку погашення податкового кредиту;
" період погашення;
" розмір процентів на суму наданого податкового кредиту;
" інші умови.
Відповідно до чинного законодавства строк початку погашення податкового кредиту встановлено не пізніше як через два роки після надання кредиту, а розмір процента - не менший за процент інфляції, визначений на період кредитної угоди відповідним органом, і не менший від офіційного індексу інфляції. Період погашення встановлено не менше 5 років, але за умов, що на інше не погоджує-ться платник.
Інші умови надання податкового кредиту не повинні обмежувати права кредитонадавача, передбачені законодавством, і зменшувати поточні надходження податків до державного бюджету.
Податковий кредит надається платникові із сум авансових платежів, що нараховуються у встановленому порядку, і виплачується протягом року.
Згідно із законодавством сума податкового кредиту не може зменшувати суму авансового платежу більш як на 50 % і перевищувати 50 % річного податку незалежно від того, в якій послідовності та пропорції використовується податковий кредит платником.
Якщо підприємство порушує кредитну угоду, вся сума податкового кредиту стягується податковим органом за рішенням суду або арбітражного суду.
Контроль податкових інспекцій за розрахунками з бюджетом.
Попередня (камеральна) перевірка підприємств, об'єднань та організацій з питань дотримання ними податкового законодавства, правильності обчислення, повноти й своєчасності сплати до бюджету податку на прибуток (доход) здійснюється безпосередньо в податковій інспекції в присутності головного бухгалтера, який здає звіт. Перевірці підлягають такі питання:
1. повнота і своєчасність подання звіту й розрахунку податку на прибуток (доход);
2. наявність у поданих документах усіх необхідних реквізитів;
3. узгодженість звітних даних;
4. послідовність даних у формах звітності;
5. відповідність даних, що використовуються для складання розрахунків податку на прибуток (доход), даним, відображеним у звітності;
6. правильність

 
 

Цікаве

Загрузка...