WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податки в системі фінансової підтримки розвитку малого підприємництва - Курсова робота

Податки в системі фінансової підтримки розвитку малого підприємництва - Курсова робота

слід здійснити заходи, які б включали:
" використання іноземних кредитів, що надаються під гарантії уряду тільки на розвиток високотехнологічного виробництва, придбання новітніх технологій, нарощування експорту товарів і послуг;
" широке застосування методів прискореної амортизації передусім для стимулювання виробництва інноваційного продукту, використання амортизації тільки на цілі розвитку виробництва;
" розміщення державних замовлень високотехнологічної продукції через механізм фінансового лізингу;
" удосконалення інструментів залучення в інвестиційну сферу особистих накопичень населення, зокрема розміщення на фондовому ринку спеціального випуску державних цінних паперів під фінансування окремих інноваційних програм;
" розробку короткострокових регіональних програмінноваційно - інвестиційної діяльності;
" забезпечення фінансової підтримки малого бізнесу шляхом розробки й виконання цільових програм розвитку малого підприємництва у сфері виробництва товарів і надання послуг із використанням іноземних кредитних ліній та міжнародної технічної допомоги;
" надання експортерам високотехнічної продукції знижок на чинні ставки податку на прибуток залежно від зростання експортної продукції;
" проведення політики пільгового оподаткування інноваційної продукції;
" надання податкових пільг під великі іноземні кредити, що спрямовуються в інвестиційні проекти, передбачені державними програмами.
Усі ці заходи сприятимуть поліпшенню економічної ситуації в україні й допоможуть вийти на шлях стабільного економічного зростання.
?
ВИСНОВОК
Таким чином по даній роботі можна зробити такі висновки:
Податки є невід'ємною частиною фінансового господарства держави як історичної форми задоволення колективних потреб. Це найважливіше джерело формування доходів держави, які, в свою чергу, використовуються на витрати для державного управління, на вирішення економічних, соціальних, оборонних завдань, на розвиток освіти, науки, культури.
Встановлення, розподіл, стягнення і використання податків становлять одну із функцій держави. Тому податкова система як елемент господарського механізму відповідає економічному ладу країни, рівню розвитку продуктивних сил, системі державного регулювання економічних процесів і основним завданням існування держави.
За допомогою держави відбувається міжгалузевий переплив капіталу в розмірах, які неможливі для вільних ринкових відносин.
Ріст державної участі не є головною метою. Це лише засіб, інструмент для проведення економічної політики на конкретному історичному етапі.
Для досягнення своїх цілей держава повинна удосконалити свою податкову систему з врахуванням ринкового досвіду, а за допомогою податків удосконалити функціонування власної економіки.
Важливою умовою функціонування ринкової економіки, як переконують світовий досвід і практика господарювання, є наявність і взаємодія великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення. Мале підприємство - це атрибут, невід'ємна складова будь-якої господарської системи, без чого економіка і суспільство в цілому не можуть не тільки розвиватися, а й існувати. У секторі малого підприємництва створюється й функціонує значна частка національних ресурсів, що є живильним середовищем для середнього та великого підприємництва.
Створення малих підприємств в України має ряд переваг у порівнянні з великими підприємствами, а саме:
" малий бізнес активізує структурну перебудову економіки. Мається на увазі, що переважна частина внутрішнього валового продукту виробляється на малих і середніх підприємствах;
" за рахунок малого бізнесу створюються додаткові робочі місця як для виробника, так і для споживача, він дає широку свободу ринкового вибору;
" підприємства малого бізнесу оперативно реагують на зміну споживчого попиту, тобто малі підприємства з мінімальними витратами можуть перейти на випуск продукції, яка має попит;
" малий бізнес дає можливість подолати галузевий монополізм виробництва, оскільки монополія призводить до зростання цін;
" малі підприємства забезпечують конкуренцію на ринку, допомагають наповнити ринок товарами й послугами, які мають попит, забезпечити швидку окупність витрат, своєчасне реагування на зміну попиту й інші переваги.
Тому на сьогоднішній день необхідна державна підтримка малого бізнесу.
На сьогоднішній день у процесі творення податкових законів переважають очікування найскорішого економічного ефекту шляхом виконання податками своєї фіскальної функції та ігнорування необхідності координації дій у сфері оподаткування з економічною політикою держави в цілому. Податковий тиск на підприємства виробничої сфери, що дедалі зростає, руйнує стимули до праці, робить неможливим процес виробництва товарів і послуг. У промисловості кожне друге підприємство збиткове, у сільському господарстві кількість збиткових колективів становить 87,4 %, кількість збиткових підприємств в промисловості дедалі зростає, що свідчить про необхідність податкового стимулювання інвестована в Україні.
Удосконалювати податкову систему України слід з урахуванням позитивного досвіду розвинутих зарубіжних країн. Зрозуміло, при цьому необхідно виходити із конкретних історичних та економічних особливостей України. Адже податкова стабілізація, як відомо, є важливим чинником економічної стабілізації країни.
?
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997 г. - 382 стр.
2. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. - Москва.: ИНФРА - М, 1998 г. - 429 с.
3. ГромовА. Фискальные указы президента - очередная попытка пополнить доходы бюджета. // Україна - Бізнес. - 1998 р. - №22. - 10 червня. - с. 4 - 5.
4. Бердинець М.Д. Податки в системі фінансової підтримки розвитку малого підприємства. // Фінанси України. - 1998. - №93 - с. 122 - 126.
5. Демденко Л.М. Окремі питання податкового стимулювання інвестування в України. // Фінанси України. - 1998 р. - №9. - с. 127 - 130
6. Азаров М. Податкова політика в України : принципи і реалії. // Вісник податкової служби України - 1998. - №15. - с. 6 - 9
7. Дорош Н.І. Податкова система України і розвинутих зарубіжних країн ( порівняльний аналіз). // Фінанси України . - 1998. - №6. - с. 75 - 82.
8. На підтримку вітчизняного товаровиробника // Вісник податкової служби України . - 1998. - №10. с. 12 - 16.
9. Філімоненков О.С. До питання про сутність податків, їх призначення і удосконалення системи оподаткування в України // Вісник житомирського інженерно - технологічного інституту. Економічні та гуманітарні науки. - 1997р. - №6. - с. 41 - 43.
10. Соколотська А. М. Податкова система України в контексті світового досвіду. // Фінанси України . - 1997р. - №7. - с. 77 - 89.

 
 

Цікаве

Загрузка...