WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податки в системі фінансової підтримки розвитку малого підприємництва - Курсова робота

Податки в системі фінансової підтримки розвитку малого підприємництва - Курсова робота

фонду зайнятість. Пропонується також встановити податкові канікули для малих підприємств терміном не 5 років із прогресивним підвищенням протягом цього періоду та виходу на нормальний рівень по його закінчення.
Податковий механізм належить до економічних важелів довгочасної дії, які не відразу дають ефект. Тому необхідно мати цілісну стратегію реформування податкової системи, щоб забезпечити ефективність оподаткування.
2. ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Податкова система України будується шляхом проб і помилок і на сьогодні не має під собою науково розвиненого економічного підгрунтя. За роки незалежностінашої держави створено нібито всі ознаки цивілізованої податкові системи: потужну податкову адміністрацію, систему податкових ставок, яка за загальними ознаками відповідає світовій практиці, створено законодавчу базу оподаткування.
Податкове законодавство в Україні найрухоміше серед усіх галузей законодавства, що свідчить про необхідність вироблення наукового обгрунтування дій законодавців для врахування регулюючої функції податків. На жаль, у процесі творення податкових законів переважають очікування найскорішого економічного ефекту шляхом виконання податками своєї фіскальної функції та ігнорування необхідності координації дій у сфері оподаткування з економічною політикою держави в цілому. Податковий тиск на підприємства виробничої сфери, що дедалі зростає, руйнує стимули до праці, робить неможливим процес виробництва товарів і послуг. У промисловості кожне друге підприємство збиткове, у сільському господарстві кількість збиткових колективів становить 87,4 %.
Не припинилося скорочення виробництва. Так, у січні - лютому 1998р. порівняно з відповідним періодом 1997 р. відбулося зниження обсягів продукції в електроенергетиці - на 2,3 %, у машинобудуванні й металообробці - на 3,9 %, у харчовій промисловості - на 6,5 %."
Кредиторська заборгованість підприємств зросла до 9866,3 млн. грн.
Украй нагальною є проблема зменшення податкового тиску на підприємства приватного сектора, потрібне також посилення контролю над досі ще державними підприємствами з метою підвищення ефективності виробництва й кращого реагування на попит. У разі неможливості отримання прибутку державними підприємствами в майбутньому слід застосовувати процедуру банкрутства.
Головні фактори, які впливають на вади в розвитку промисловості, сільгосподарства та інших галузей економіки, це:
" зростання матеріаломісткості, енергомісткості виробництва;
" низько продуктивність праці;
" застарілі технології;
" зношеність виробничих потужностей.
Зв'язок цих факторів із податковою системою проглядається лише в тому плані, що у господарських структур має залишатися певна кількість фінансових ресурсів, яка б давала можливість здійснювати структурну перебудову економіки, впровадження інноваційних проектів і, в кінцевому підсумку, забезпечувала випуск конкурентоспроможної продукції, що має попит.
У ринковій економіці малий і середній бізнес є провідним сектором, який визначає темпи економічного зростання, структуру і якість внутрішнього валового продукту. Однією з найважливіших проблем для малого бізнесу є проблема його фінансування. Оскільки на початку існування підприємства такого типу самофінансування його є дуже важким, постає питання про отримання кредиту на вигідних умовах. Щодо фінансування українськими банками малих підприємств, то тут не спостерігається високої ділової активності. Дуже важливу роль у фінансуванні малого бізнесу в Україні відіграє іноземне інвестування. Для активізації залучення іноземних інвесторів необхідні принципові зміни в інвестиційному кліматі: щоб Україна розв'язала нарешті свої макроекономічні проблеми. По-друге, перепоною є відсутність у сьогоднішньому законодавстві України стимулів і гарантій для виробничих інвестицій, які внаслідок своєї природи мають характер довгострокового кредиту. По-третє, у нас бракує досвіду роботи з міжнародними фінансовими інститутами, західними банками. У цій ситуації можна мільки порадити розвивати міжнародні зв'язки. Уже сьогодні стає очевидним, що, спираючись тільки на власні фінансові можливості, домогтися докорінного перелому в досягненні стабільного економічного зростання в Україні досить проблематично. тому актуальним є завдання створення сприятливого середовища для іноземних інвестицій і, зокрема, на податковому регулюванні привабливості інвестування в економіку України.
Прямі іноземні інвестиції в Україну на початок 1998 р. становили 2,2 млрд. дол., що в розрахунку на душу населення відповідає 43 дол. проти 15 дол. у 1995р. Для порівняння з іншими країнами зазначимо, що на кінець 1995р в Угорщині інвестиції становили 1000 діл. на душу населення, у Чехії - 400 дол., у Естонії - 320 дол., у Польші - 140 дол."
Міжнародний порівняльний аналіз свідчить, що Україна не належить до держав, яким іноземні інвестори надають перевагу. Затяжна економічна криза останніх років, численні зволікання й суперечності у проведенні реформ, непрогнозовані зміни в оподаткуванні та багато інших факторів пояснюють, чому Україна має такий поганий вигляд у міжнародному кредитному рейтингу. Іноземні інвестори при визначенні пріоритетів інвестування розглядають і цей важливий фактор.
Українська економіка приєдналася до конкурентної боротьби за капітал разом з іншими 200 країнами, зокрема 20 країнами східної Європи й СНД. Наприклад, завчасно створені пільгові умови для іноземного інвестування разом із стабільною макроекономічною політикою допомогли залучити в Угорщину не менш як третину всіх прямих інвестицій, зроблених у всі країни Східної Європи й СНД, і досягти позитивного зростання ВВП починаючи з 1994р. Прямі іноземні інвестиції мають позитивний вплив на розвантаження балансу поточних операцій і сприяють технологічному оновленню основних фондів країни - реципієнта.
На нашу думку, несвоєчасно, без урахування нинішньої економічної ситуації було скасовано пільги для спільних підприємств в Україні. Їх слід негайно поновити доти, доки в економіці України відбудуться суттєві зміни в бік збільшення реального ВВП , впровадження інституту власності на земельну ділянку для іноземних інвесторів замість довгострокової оренди. Воднораз необхідно створювати спеціальні умови для іноземного інвестування саме в ті галузі економіки, де високий експортний потенціал.
Уряд України повинен однозначно заявити про бажання мати прямі іноземні інвестиції для економіки держави, про політику сприяння іноземним інвестиціям і постійно турбуватися про підвищення іміджу України на міжнародному ринку капіталів. Необхідні рішучі заходи, які б, крім надання пільг іноземним інвесторам, зробили чинну податкову систему еластичнішою, націленою на створення сприятливих умов для економічного зростання.
Щоб досягти поставленої мети

 
 

Цікаве

Загрузка...