WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік витрат на оплату праці - Курсова робота

Облік витрат на оплату праці - Курсова робота

13.09.1994 р. і "Про зміни до Наказу" Президента України від 13.09.1994 р. № 519 від 31.10.1994 р.
Утримання прибуткового податку відображується:
Дт 70
Кт 68 "Розрахунки з бюджетом"
Утримання із нарахованої зарплати внесків до Пенсійного фонду в розмірі 1% від загальної суми відображується:
Дт 70
Кт 69 "Розрахунки по страхуванню"
Вказані податки можуть утримуватись із зарплати поточного місяця по зарплаті попереднього місяця. Своєчасно не утримані податки належать до утримання протягом трьох місяців, а надлишкові утримані суми повертаються працівнику, проте не більше, ніж через рік після їх утримання.
Утримання по виконавчим листам (аліменти) відбуваються тільки при наявності виконавчої документації, що надходить з органів правосуддя або за письмовою заявою працівника, із зар.плати якого відбуваються утримання. Ці утримання відображаються:
Дт 70
Кт 76
Утримання на погашення залишку підзвітних сум відображаються:
Дт 70
Кт 71
Утримання за простої, брак:
Дт 70
Кт 20, 25
Відрахування на державне соціальне страхування
Підприємства усіх форм власності зобов`язані здійснювати відрахування на державне соціальне страхування в певному проценті від фонду оплати праці (в даний час 37%). Ці відрахування здійснюються щомісячно по всім видам зароб. плати і премій. Сума відрахувань визначається шляхом помноження встановленого тарифу на суму нарахованої зар.плати.
Для обліку відрахувань підприємства на держ.соц.страхування використовується рахунок 69 "Витрати по страхуванню", до якого відкриваються субрахунки:
- 69-1 "Розрахунки по соціальному страхуванню"
- 69-2 "Розрахунки з Пенсійним фондомо".
Загальна сума відрахувань на соціальне страхування розподіляється між Пенсійним фондом і фондом соціального страхування (до Фонду соц.страхування направляється 12% від заг.суми відрахувань, а доПенсійного фонду - 88%).
Відрахування на соц.страхування відображаються по Кт 69 і дебету рахунків, на які відноситься нарахована зар.плата, премії і т.ін. (20, 25, 26, 80, 81, 87).
Пеня й штрафи, накладені за несвоєчасну уплату платежів, також відносяться в кредит рахунку 69, дебет рахунку 80.
Використання коштів фонду соціального страхування
Кошти фонду соціального страхування використовуються для виплати допомог по тимчасовій непрацездатності, по догляду за хворими, по вагітності й пологам, при народженні дитини, на поховання, а також на оплату санаторно-курортного лікування працівників.
Із коштів Пенсійного фонду виплачують допомоги по догляду за дитиною і інші виплати, передбачені діючим законодавством.
Таким чином, обороти по кредиту субрахунків 69-1, 69-2 відображають суму відрахувань на соціальне страхування, а оборот до дебету - використання цих коштів на самому підприємстві. Сальдо за цими субрахунками показує суму, яка повинна бути перерахвована на адресу відповідних фондів.
Внески до бюджету підприємств за рахунок собівартості продукції
Окрім відрахувань на державне соціальне страхування всі підприємства, незалежно від видів діяльності і форм власності, здійснюють внески до бюджету за рахунок собівартості продукції, до Фонду ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в розмірі 12% від прибутку споживання і до Державного фонду сприяння зайнятості населення в розмірі 2% (з 1 грудня 1994 р.) від фонду споживання.
Розрахунки підприємства з Фондом ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС відображаються на рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом".
Нарахована сума внесків до Фонду Чорнобиля:
Дт 20, 25, 26, 44
Кт 68
Перерахування внесків:
Дт 68
Кт 51
А до Державного фонду сприяння зайнятості населення "Розрахунки по позабюджетним платежам".
Нараховані внески до Фонду зайнятості:
Дт 20, 25, 26, 44
Кт 65
Перерахування внесків:
Дт 65
Кт 51
Штрафи, накладені за несвоєчасну уплату цих внесків, відображаються в обліці аналогічно штрафам, нарахованим по внескам на соціальне страхування.
Платіжні доручення на перерахування податків до бюджету, відрахувань на соц.страхування, до Фонду зайнятості подаються в банк одночасано з чеком на отримання готівкових грошей для виплати зарплати.
В И С Н О В К И
Зміни в економіці України за останні роки потребують критичного аналізу стану господарського механізму, особливо одного з найболючіших для кожної людини ключових моментів - оплати праці. За останні декілька років зарплата втратила практично своє справжнє соціально-економічне призначення і не виконує кожну з своїх функцій - відтворювальну, стимулюючу і регулюючу.
По-перше, на стан оплати праці суттєво впливає загальне критичне становище економіки. Міжнародна практика організації оплати праці базується на вимогах, які передбачають виплату працюючим зар.плати, що дозволяє зберегти прийнятий спосіб життя в тому розумінні і на такому рівні, як це прийнято в дійсний час і в даній країні. У зв`язку з цим досягнення високого рівня реальної зароб.плати можливе лише при умові досягнення відповідного рівня економічного розвитку.
Як свідчать результати роботи всіх ланок народного господарства за останні п`ять років, об`єм виробництва і продуктивність праці безперервно знижуються.
По-друге, наявне деформоване відношення до оплати праці в залежності від кваліфікації, складу, відповідальності за виконану роботу, між фізичною і розумовою працею, між виробничою і бюджетною сферами.
Вирішення питань зароб.плати, підвищення рівня життя і соціальний захист населення можливі лише в умовах виходу держави з економічної кризи. Вона пов`язана з фінансовою, кредитною, податковою політикою держави, цінами і потребує термінового розв`язку.
Л І Т Е Р А Т У Р А :
1. И.Л.Брен, Г.В.Митрофанов "Бухгалтерский учет в торговых организациях и предприятиях", Київ, "Вища школа", 1987 р.
2. Н.М.Ткаченко "Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності"; Київ, ВТОВ "А.С.К.", 1996 р.
3. Журнал "Посредник" №35, 36, червень-липень 1996 р.
4. Газета "Праця і зарплата" №13, липень 1996 р.
5. "Праця і зарплата" № 1, січень 1996 р.
6. "Праця і зарплата" № 5, березень 1996 р.
7. Тимчасові вказівки, що до застосування плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

 
 

Цікаве

Загрузка...