WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів в бюджетних установах - Курсова робота

Облік основних засобів в бюджетних установах - Курсова робота

спеціалізовані підприємства України, що здійснюють приймання та переробку відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
Деталі та вузли, які не використовуються в даній установі для ремонту машин, інструментів, приладів, обладнання, виготовлені із кольорових металів, підлягають обов'язковій здачі установам, на які покладено збір такої сировини.
За наявності відомчих або централізованих пунктів по збиранню і демонтажу техніки, апаратури, приладів та інших виробів останні здаються без демонтажу, цілим комплексом.
Згідно до інструкції № 126/137 від 02.12.98 р., забороняється знищувати, викидати, здавати в лом із кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення і одночасного оприбуткування цінних деталей.
Безоплатна передача, списання і реалізація техніки, апаратури та інших основних засобів за цінами нижчими від вартості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться в них, забороняється.
Розбирання та демонтаж основних засобів, які втратили своє виробниче значення або стали непридатними, проводиться тільки після затвердження у встановленому порядку акта про їх списання.
Посадові особи, винні у порушенні зберігання основних засобів та вбезгосподарному ставленні до них (знищенні, підпалюванні та ін.), притягаються до відповідальності у встановленому законодавством порядку.
Визначення сум збитки здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. N 116 "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей" та Закону України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей".
Предмети, які втратили своє значення, але придатні для використання, можуть бути списані тільки за умови, що їх неможливо продати чи передати іншій установі.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади видають при необхідності галузеві інструкції по списанню основних засобів, узгодивши їх з чинним законодавством та Типовою інструкцією про порядок списання основних засобів бюджетних установ.
3. ОБЛІК БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.
Реалізація основних засобів шляхом безоплатної передачі дозволяється лише бюджетним установам:
- у межах одного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади - установам, що утримуються за рахунок державного бюджету;
- у межах одного бюджету - установам, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів.
Відповідно до Положення про порядок передачі державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.96 р. N 678, передача майна, здійснюється таким чином:
а) цілісних майнових комплексів установ, об'єктів незавершеного будівництва, окремих інвентарних об'єктів із загальнодержавної власності у власність адміністративно-територіальних одиниць та навпаки - відповідно до чинного законодавства;
б) об'єктів незавершеного будівництва, окремих інвентарних об'єктів, що належать установам (будівель, споруд, машин, устаткування, інших облікових одиниць основних засобів) із сфери управління одних центральних органів виконавчої влади, до сфери управління інших центральних органів виконавчої влади - на підставі рішень цих органів і за погодженням з Міністерством економіки України та Міністерством фінансів України;
в) основних засобів із власності одних адміністративно-територіальних одиниць у власність інших адміністративно-територіальних одиниць - на підставі рішень органів, уповноважених розпоряджатися майном відповідних адміністративно-територіальних одиниць;
г) державного майна самоврядних організацій (Національної академії наук, інших аналогічних організацій) до сфери управління центральних органів державної виконавчої влади - на підставі рішень самоврядної організації та Кабінету Міністрів України, якщо інше не передбачено законодавчими актами та актами Президента України, якими встановлено спеціальний режим використання цього майна;
д ) основних засобів одних установ іншим установам, що належать до сфери управління одних і тих же центральних органів виконавчої влади - на підставі рішень цих органів.
У випадках передачі основних засобів, що були в експлуатації, в документах вказується їх первісна вартість та сума нарахованого зносу.
4. ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.
Продаж основних засобів (у тому числі повністю зношених) здійснюється тільки через аукціони чи біржі.
Продаж основних засобів, вартість яких перевищує розмір 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, проводиться за умови обов'язкового погодження з органами, уповноваженими розпоряджатися цим майном.
Суми, отримані установами від продажу чи демонтажу основних засобів (крім будівель і споруд), залишаються у розпорядженні установи з правом їх подальшого використання на ремонт, модернізацію або придбання нових засобів того ж призначення. При цьому кошти, отримані від реалізації та розбирання основних засобів, придбаних за рахунок позабюджетних коштів, використовуються після сплати податків, встановлених законодавством. Суми, отримані установами від продажу чи демонтажу будівель і споруд, вносяться в доход того бюджету, за рахунок якого ці установи утримуються.
Список літератури:
1) Інструкція з бухгалтерського обліку в установах і організаціях, що перебувають на Державному бюджеті СРСР, Міністерство фінансів, 10 березня 1987 року, № 61;
2) Інструкція з бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства, Міністерства економіки України та Держкомстату України від 2 грудня 1997 року № 124/136/71;
3) Типова інструкція про порядок списання основних засобів бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства та Міністерства економіки України від 2 грудня 1997 року № 126/137;
4) Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, від 30 жовтня 1998 року, № 90;
5) Положення про порядок передачі державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.96 р. N 678;

 
 

Цікаве

Загрузка...