WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інститут аудиту в Україні - Курсова робота

Інститут аудиту в Україні - Курсова робота

завідуючийСекретаріатом АПУ і затверджує Голова Спостережної ради. Акт є документом постійного зберігання.
За неналежне виконання своїх професійних обов'язків до аудитора можуть бути застосовані стягнення у вигляді зупинення дії на строк до одного року або анулювання сертифікату. Зупинення чинності сертифікату на строк до одного року означає заборону на проведення аудиту та надання аудиторських послуг на визначений рішенням термін. Рішення АПУ набирає чинності з моменту публікації в пресі.
Припинення чинності сертифікату здійснюється на підставі рішення АПУ у випадках встановлення неодноразових фактів низької якості аудиторських перевірок або систематичного чи грубого порушення чинного законодавства України, встановлених норм та стандартів аудиту. Анулювання сертифікату здійснюється шляхом відкликання сертифікату та заборони на проведення аудиторської діяльності на території України протягом п'яти років.
Підставою для анулювання сертифікату є:
1. систематичне та грубе порушення чинного законодавства України, нормативів аудиту;
2. невиконання вимог АПУ по усуненню тих порушень, на підставі яких було зроблено попередження або зупинено дію сертифікату строком до одного року;
3. рішення суду, яким заборонено діяльність аудитора;
4. встановлення фактів використання недостовірної інформації в документах, що подавались для видачі сертифікату;
5. ініціатива аудитора (особисте повернення сертифікату, позбавлення громадянства).
Анульований сертифікат аудитор зобов'язаний в 10-денний термін з моменту отримання витягу з рішення АПУ та з моменту публікації в пресі повернути до Секретаріату АПУ. Рішення щодо припинення чинності сертифікату можуть бути оскаржені до суду або арбітражного суду.
Ліцензування аудиторської діяльності, відповідно Закону України "Про аудиторську діяльність" та Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності, здійснюється Аудиторською палатою України.
Ліцензія на заняття аудиторською діяльністю є документом, що підтверджує право її власника на заняття аудиторською діяльністю на території України з дотриманням вимог чинного законодавства України.
Вона повинна містити такі реквізити:
1. найменування органу, який її видав;
2. номер ліцензії;
3. найменування аудиторської фірми (прізвище, ім'я та по батькові аудитора);
4. юридична адреса (місцезнаходження);
5. ідентифікаційний код ліцензіата;
6. номер та дата рішення Ліцензійної комісії;
7. вид діяльності, на яку видається ліцензія;
8. особливі умови та правила здійснення аудиторської діяльності;
9. термін чинності ліцензії;
10. дату видачі ліцензії;
11. підпис головуючого на засіданні Аудиторської палати України;
12. підпис завідуючого Секретаріатом Аудиторської палати України;
13. гербову печатку 9 .
Ліцензія на заняття аудиторською діяльністю надається аудиторським фірмам, створеним згідно з чинним законодавством України у будь-яких організаційно-правових формах, за винятком акціонерних товариств відкритого типу, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про аудиторську діяльність", та аудиторам, які мають кваліфікаційний сертифікат на право заняття аудиторською діяльністю на території України та зареєстровані органами державної реєстрації, як суб'єкти підприємницької діяльності. Термін дії ліцензії складає 5 років. За видачу ліцензії стягується плата у розмірах, встановлених чинним законодавством України.
Для отримання ліцензії аудиторська фірма (аудитор) подає до Секретаріату АПУ клопотання за встановленою формою. Клопотання про отримання ліцензії подається до АПУ після реєстрації аудиторської фірми або окремого аудитора як суб'єкта підприємницької діяльності та при наявності сертифікату.
Аудиторська фірма крім того подає ще такі документи:
1. нотаріально засвідчені копії свідоцтва про державну реєстрацію та установчі документи;
2. копію сертифікату на право заняття аудиторською діяльністю на території України засновників аудиторської фірми;
3. документ про призначення керівника аудиторської фірми;
4. копію сертифікату на право заняття аудиторською діяльністю на території України на ім'я керівника аудиторської фірми;
5. копію свідоцтва органу статистики.
А підприємець-аудитор крім клопотання ще зобов'язаний подати такі документи:
1. нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;
2. копію сертифікату на право заняття аудиторською діяльністю на території України;
3. копію трудової книжки, засвідчену за місцем роботи або нотаріально;
4. копії платіжних документів про перерахування плати за ліцензування і за бланк ліцензії.
Всі документи, що надходять до Секретаріату Аудиторської палати України для отримання ліцензії, повинні подаватися у швидкозшивачах з внутрішнім описом та пронумерованими сторінками. Відповідальність за достовірність даних, викладених у заяві та інших документах, несе заявник.
Працівники Секретаріату проводять попередню експертизу поданих документів на відповідність повноти інформації. Підготовлені матеріали розглядаються Ліцензійною комісією Аудиторської палати України, яка приймає по них рішення. Рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі має бути прийняте в термін не пізніше 30 днів з дня надходження заяви та необхідних документів до Секретаріату АПУ.
Після прийняття рішення про видачу ліцензії на заняття аудиторською діяльністю на території України, аудиторські фірми (аудитори) вносяться до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів та до Єдиного ліцензійного реєстру, в порядку передбаченому чинним законодавством України. Рішення про відмову у видачі ліцензії повідомляється заявнику в письмовій формі із зазначенням причин відмови.
При наявності порушень у діяльності аудиторських фірм (аудиторів) або невиконання ліцензійних умов АПУ направляє їм письмову вказівку (попередження ). Невиконання вимог викладених в попередженні є підставою для зупинення дії ліцензії або припинення її чинності.
Зупинення дії ліцензії на строк до одного року передбачає припинення аудиторської діяльності на певний термін, продовження на новий строк вже діючих договорів на певний термін, при умові усунення виявлених недоліків та порушень чинного законодавства.
Зупинення дії ліцензії здійснюється на підставі рішення Ліцензійної комісії АПУ у разі:
1. порушення аудиторською фірмою (аудитором) ліцензійних умов;
2. встановлення неодноразових фактів низької якості аудиторських перевірок;
3. встановлення фактів порушення чинного законодавства України, норм і стандартів аудиту;
4. зупинення дії сертифікату;
5. невиконання аудиторською фірмою (аудитором) у визначений термін обов'язкових розпоряджень Ліцензійної комісії.
Припинення чинності ліцензії передбачає заборону напроведення

 
 

Цікаве

Загрузка...