WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інститут аудиту в Україні - Курсова робота

Інститут аудиту в Україні - Курсова робота

наводиться перелік матеріалів, зібраних іншим аудитором, та даються вказівки по їх використанню при проведенні аудиту;
15. №15 "Відповідальність аудитора за висновок" - застосовується при визначенні відповідальності аудитора за неправильно складений висновок;
16. №16 "Інформування клієнта" - визначаються обов'язки аудитора щодо подання інформації клієнту про виявлені недоліки у фінансово-господарській діяльності, напрями удосконалення цієї діяльності;
17. №17 "Контроль якості роботи аудитора" - рекомендації по контролю якості роботи аудитора керівником аудиторської фірм, замовником, а також органами, що одержують звітність і висновки аудитора (податкові служби, засновники, акціонери);
18. №18 "Використання комп'ютерної техніки в аудиті" - методичні рекомендації по використанню різних видів комп'ютерної техніки у процесі проведення аудиту та узагальнення його результатів;
19. №19 "Роботи, супутні аудиту" - розглядаються види аудиторських послуг, які можуть виконувати аудитори (відновлення обліку, проведення семінарів з працівниками замовника, запровадження нової або удосконалення діючої первинної документації);
20. №20 "Вартість аудиторських робіт" - викладено основи методики розрахунку вартості аудиторських робіт за їх видами, змістом, обсягом, а також строками виконання. Норматив використовується на організаційній стадії аудиторського процесу 13 .
З поданого переліку національних норм аудиту, їх змісту і використання при проведенні аудиторських робіт видно, що вони мають певну відмінність від Міжнародних нормативів аудиту, обумовлену законодавством України та чинними нормативно-правовими актами з питань бухгалтерського обліку і звітності, фінансово-господарського контролю і аудиту. Значна частина національних норм аудиту затверджена до застосування Аудиторською палатою України, інші - на стадії за-вершення розробки і апробації. За структурою побудови вони відповідають Міжнародним нормативам аудиту, що сприяє використанню зарубіжного досвіду в аудиторській діяльності.
Норми аудиту передбачають основні принципи виконання аудиторських робіт, але не є методиками чи інструкціями до застосування методичних прийомів та притаманних їм процедур аудиту. Норми аудиту не мають законодавчого статусу, тому не є обов'язковими для застосування у практиці аудиторської діяльності, хоч у міжнародному і вітчизняному аудиті цих норм здебільшого дотримуються. Разом з тим до норм аудиту розробляються конкретні методики, методичні рекомендації, які сприяють поглибленому дослідженню питань, поставлених на вирішення аудиту. Методичними рекомендаціями розкривається зміст повноти перевірки первинних документів аудитом, відображення їх у облікових регістрах; адекватність показників аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку, головної книги, балансу і фінансової звітності на певні звітні періоди, які правдиво відображають фінансово-господарську діяльність суб'єкта підприємництва, повноту і своєчасність сплати державних і муніципальних податків, ліквідність і платоспроможність його, гарантії від банкрутства.
Отже, застосування міжнародних і національних норм аудиту (стандартів) сприяє поліпшенню якості контролю та активізації діяльності суб'єктів підприємництва та дос-товірності відображення її в бухгалтерському обліку і звітності.
Висновок
Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.
Аудит у країнах із розвиненою ринковою економікою пройшов у своєму розвитку такий еволюційний шлях:
1. аудит як знаряддя перевірки і підтвердження достовірності бухгалтерських документів і звітів;
2. системна орієнтація аудиту на активізацію економічної діяльності, на підвищення ефективності системи управління підприємством і передусім системи внутрішнього контролю;
3. орієнтація аудиту на запобігання можливому ризику під час проведення перевірок або консультацій, уникнення ризику.
За організаційними ознаками аудит поділяють на:
1. регламентований, якому підлягають відкриті акціонерні товариства, підприємства-емітенти облігацій, банки, інвестиційні фонди і компанії, небанківські фінансові установи, які залучають кошти громадян або здійснюють торгівлю цінними паперами, біржі, страхові компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди для підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності; суб'єкти господарювання, що ліквідуються для підтвердження достовірності та повноти ліквідаційного балансу; засновники відкритих акціонерних товариств при їх створенні для перевірки фінансового стану щодо спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду; комерційні банки для підтвердження достовірності поданих до Національного банку України балансових даних юридичних осіб-акцiонерiв (учасників), на наявність у них власних коштів у грошовій формі для здійснення внесків до статутних фондів банків в обсягах, передбачених установчими документами; засновники комерційних банків, які мають частку в загальному оголошеному статутному фонді не менше п'яти відсотків;
2. договірний, який проводиться з власної ініціативи замовника;
3. внутрішній;
4. державний, який проводять аудиторські підрозділи державних податкових адміністрацій.
За участю в процесі проведення аудиту різних фахівців і аудиторських організацій, аудит поділяють на:
1. однопредметний - досліджуються питання одного виду;
2. багатопредметний - провадиться фахівцями різних спеціальностей, а також різних аудиторських організацій;
3. комісійний - провадиться кількома фахівцями різних спеціальностей, але однієї аудиторської організації.
За змістом і функціями в управлінні фінансово-господарською діяльністю аудит поділяють на:
1. запобіжний, який має запобігати різного роду конфліктним ситуаціям у фінансово-господарській діяльності до виникнення їх;
2. перманентний, який проводиться безперервно у процесі фінансово-господарської діяльності підприємства;
3. ретроспективний, який здійснюється після виконання господарських операцій здебільшого за минулий рік.
До основних робіт, які можуть здійснювати аудиторські фірми, відносяться:
1. обов'язковий і добровільний аудит;
2. оглядова перевірка;
3. тематичні перевірки бухгалтерського і податкового обліку;
4. трансформація бухгалтерського обліку;
5. ведення обліку підприємства;
6. відновлення обліку;
7. виправлення помилок;
8. автоматизація обліку;
9. планування;
10. аналіз;
11. надання консультацій.
Організацію аудиту в Україні здійснює Аудиторська плата України, яка є незалежнім самостійним органом, мета якого сприяти розвитку, вдосконаленню та уніфікаціїаудиторської справи. Аудиторська палата покликана створити систему незалежного

 
 

Цікаве

Загрузка...