WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інститут аудиту в Україні - Курсова робота

Інститут аудиту в Україні - Курсова робота

неупередженість його фахових суджень, мають бути ним припинені.
Існує низка ситуацій, за яких аудитору забороняється проведення аудиту:
1. фінансові взаємовідносини з клієнтом:
а) безпосередня фінансова зацікавленість у справах клієнта - аудитор перебуває з замовником у родинних стосунках чи шлюбі, або ж коли аудитор є власником акцій клієнта;
б) непряму фінансова зацікавленість у клієнті - аудитор є довіреною особою будь-якого довірчого фонду, розпорядником або попечителем будь-якого майна, і цей фонд або майно має фінансову зацікавленість або якесь відношення до компанії клієнта;
в) через позики, видані клієнту або отримані від клієнта чи від якоїсь посадової особи, яка представляє інтереси акціонерів, що мають контрольний пакет акцій клієнта;
г) при існуванні фінансової зацікавленості в спільному підприємстві з клієнтом або службовцем клієнта;
д) при існуванні фінансової зацікавленості в особі, яка є інвестором клієнта або одержує інвестиції від клієнта.
2. призначення в підприємствах - якщо аудитор є або був під час виконання аудиторських послуг або в період, що безпосередньо передує виконанню аудиторських послуг, членом правління, посадовою особою або працівником підприємства, то вважається, що він має зацікавленість, яка позбавляє його незалежності при укладанні або підтвердженні звітності даного підприємства;
3. надання клієнтам інших послуг - при наданні клієнту консультаційних послуг з питань підприємницької діяльності аудитор не повинен виконувати керівних функцій і приймати керівні рішення;
4. особисті і сімейні стосунки - необхідна гарантія того, що при виконанні службових обов'язків на аудитора не будуть впливати сімейні або особисті стосунки;
5. оплата за угодою - якщо винагорода за послуги від клієнта або групи клієнтів складає велику частку загального річного прибутку аудитора або аудиторської фірми, то фінансова залежність від такого клієнта або групи клієнтів може поставити під сумнів незалежність аудитора й аудиторської фірми;
6. товари і послуги - аудитор не повинен приймати товари і послуги від клієнта за винятком тих, що мають відношення до роботи;
7. володіння капіталом - капіталом аудиторської фірми повинні володіти в основному тільки аудитори, бо якщо частина капіталу буде належати іншим особам, останні зможуть чинити негативний вплив на незалежність аудиторів;
8. поточний або майбутній судовий процес - судовий розгляд між аудитором і клієнтом негативно впливає на здатність аудитора чесно і неупереджено виконувати завдання складання звітності підприємства, а також може викликати небажання керівництва підприємства розкривати аудитору необхідну для його роботи інформацію;
9. тривала участь одних керівників аудиторських груп в аудиторській перевірці клієнта - керівник аудиторської фірми зобов'язаний здійснювати ротацію керівників аудиторських перевірок.
Бажано, щоб громадськість мала уявлення про види послуг, що робляться аудитором як фахівцем в галузі аудиторської допомоги. Отже, якщо аудитор є членом Спілки аудиторів України, Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, іншої професійної організації, або внесений до реєстру Аудиторської палати України, то йому не забороняється здійснювати саморекламу.
При пошуку роботи або фахової зайнятості аудитор може проінформувати зацікавлених осіб через засоби масової інформації про те, що він бажає вступити в асоціацію або спілку чи одержати якусь посаду. Однак оголошення про пошук роботи за угодою підряду або за сумісництвом слід робити тільки через професійну пресу і лише за умови, що буде зашифровано і не буде розголошуватися його ім'я, адреса, номер телефону.
Прізвище аудитора може бути включене в довідник за умови, що ні довідник у цілому, ні конкретний запис у ньому не переслідують рекламної мети стосовно аудиторів, включених у довідник. Записи в довіднику повинні обмежуватися адресою, номером телефону, даними про досвід роботи, а також будь-якою іншою інформацією, необхідною для того, щоб зв'язатися з особою або організацією, зазначеними у записі.
Аудитори, що володіють авторськими правами на книги або статті з професійних питань, можуть вказувати у книгах або статтях своє ім'я і професійну кваліфікацію, а також назву своєї аудиторської фірми, але при цьому не повинні надавати ніякої інформації стосовно послуг, які робить фірма.
Звичайно оплата за надання аудиторських послуг встановлюється на основі відповідних погодинних або денних розцінок для кожної особи, зайнятої їх наданням.
Винагорода аудитора повинна реально відбивати вартість послуг професійного характеру, наданих клієнтові, і встановлюватися з врахуванням:
1. навичок і знань, що необхідні для даного виду професійних послуг;
2. рівня підготовки і наявності практичного досвіду;
3. часу, витраченого кожною особою, що бере участь у наданні професійних послуг;
4. рівня відповідальності, що необхідний для надання відповідних послуг.
Завданням аудитора, що робить професійні послуги в галузі оподатковування, є створення атмосфери найбільшого сприяння клієнтові. Надані послуги мають бути професійно грамотними, і ні за яких обставин не порушувати об'єктивності та конфіденційності. При підготовці податкової декларації для клієнта аудитор не має права гарантувати її абсолютну правильність, а також те, що запропоновані рекомендації по податках не підлягають ніякому сумніву. Навпаки, аудитор повинен переконатися в тому, що клієнту відомо про існуючі обмеження, властиві консультаціям з питань оподатковування, щоб у разі неправильного або неоднозначного тлумачення окремих питань оподатковування третіми особами його думка не сприймалася користувачами послуг за остаточну істину. Вся відповідальність за зміст і вірогідність інформації, що лежить в основі декларації, покладається на клієнта.
Аудитор не повинен брати участі у складанні звіту або податкової декларації, якщо є всі підстави вважати, що в них:
1. криється обман або неправильне представлення даних;
2. містяться положення або інформація, що можуть бути помилковими або обманом;
3. є пропуски або відсутня ясність представлення інформації в звітності.
Складаючи податкову декларацію, аудитор зобов'язаний по можливості використовувати декларації клієнта за минулі роки, наводити відповідні довідки і робити запити у тих випадках, коли подана інформація викликає його сумнів з огляду на правильність і повноту, робити вмотивовані посилання на записи в бухгалтерських звітах і документах.
Якщо аудиторові стає відомий факт істотної помилки або пропуску інформації у податковій декларації за попередній рік, то він негайно сповіщає про це клієнта і рекомендує йомудовести до відома

 
 

Цікаве

Загрузка...