WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку зовнішньоекономічних зв'язків підприємств - Реферат

Організація обліку зовнішньоекономічних зв'язків підприємств - Реферат

собівартість товару. Непрямі(загальноторгові) знеособлені витрати, що не відносяться до конкретного товару, стягуються у сукупності за якийсь час. Це - оплата послуг банку, транспортно-експедиторська комісія, портові збори. Непрямі витрати у собівартість окремої партії не входять. Вони облікуються на рахунку 435 "Загальноторгові накладні витрати на експорт" і включаються загальною сумою у собівартість реалізованих експортних товарів, а тоді розподіляються за певною методологією між окремими партіями. Накладні витрати потрібно відносити до того періоду часу, коли вони були фактично здійснені. Якщо витрати, пов'язані з наступним періодом, оплачуються достроково, то для виявлення реального фінансового результату за звітний період їх слід обліковувати на рахунку 314 "Інші витрати, що стосуються майбутніх періодів", а згодом щомісячно списувати рівними частками на рахунки накладних витрат.
9. Виписаний рахунок-фактура іноземному покупцеві і разом із комплексом товаросупроводжувальних документів зданий у банк чи висланий на адресу іноземного покупця поштою:
Дт 6211 "Розрахунки з іноземними покупцями 500 000 г.од.
за інкасо"
Кт4611 "Реалізація експортних товарів 500 000 г.од.
і послуг"
Рахунок-фактура виписується на суму продажу товарів чи, як прийнято говорити, на контрактну вартість товару, яка вказується в іноземній валюті. Треба зазначити, що рахунок-фактура оформлюється у такій кількості екземплярів, яка передбачена умовами контракту або акредитивною формою розрахунків, на бланках уніфікованої форми, іноземною мовою, визначеною у контракті або умовами акредитиву. Рахунки-фактури рекомендується реєструвати у спеціальному журналі з вказанням країни, фірми, номера та суми рахунку, дати виписки. Це необхідно для контролю за випискою рахунків і надходженням за ними платежів.
Оскільки рахунок виписується в іноземній валюті, а бухгалтерський облік ведеться у національній валюті України, то при відображенні реалізації товару у бухгалтерському обліку необхідно суму рахунку в іноземній валюті перерахувати у національну валюту України.
При цьому одночасно з бухгалтерським записом № 9 реалізований експортний товар знімається з обліку і списується на реалізацію за виробничою собівартістю.
10. Реалізований експортний товар знімається з обліку і списується на реалізацію за виробничою собівартістю:
Дт4611 "Реалізація експортних товарів 200 000 г.од.
і послуг"
Кт 4514 "Товари експортні в портах і на 200 000 г.од.
складах в Україні"
або
Кт 4515 "Товари експортні в дорозі за 200 000 г.од.
кордоном"
або
Кт 4512 "Товари експортні за прямими 200 000 г.од.
поставками"
11. Списуються на реалізацію накладні витрати:
Дт 4611 "Реалізація експортних товарів 90 000 г.од.
і послуг"
Кт 431 "Накладні витрати на експорт та 50 000 г.од.
реекспорт в українській національній валюті"
Кт 432 "Накладні витрати на експорт та 40 000 г.од.
реекспорт в іноземній валюті"
12. Визначається фінансовий результат експортної операції:
Дт4611 "Реалізація експортних товарів 210 000 г.од.
і послуг"
Кт 80 "Прибутки та збитки" 210 000 г.од.
У даному прикладі реалізація визначена за т.зв. методом нарахувань, тобто за продажною вартістю відвантаженої продукції, вказаною у пред'явлених у банк для оплати покупцем розрахункових документах.
Одним із негативних моментів визначення реалізації за продажною вартістю відвантаженої продукції, тобто не чекаючи надходження коштів на рахунки у банках, є "передчасне" нарахування податку на прибуток. Часто це досить болісно відбивається на господарській діяльності підприємства в умовах інфляції. Все це треба брати до уваги підчас укладення контрактів, зокрема вибору форм розрахунків і банків, які обслуговують покупця та продавця.
13. Валютна виручка за експортний товар надійшла від іноземного покупця в уповноважений банк і зарахована на валютний рахунок:
Дт 52 "Валютний рахунок" 510 000 г.од.
Кт 6211 "Розрахунок з іноземними покупцями 510 000 г.од.
за інкасо"
Підставою для бухгалтерської проводки є повідомлення уповноваженого банку про надходження валютних коштів для підприємства на валютний рахунок у банку. До повідомлення додається виписка з валютного рахунку.
На практиці дати виписки рахунку і надходження коштів не співпадають. Курс іноземної валюти, по якому виписаний рахунок і який склався на момент надходження коштів, може змінитися.
Різниця між еквівалентом у національній валюті однієї і тієї ж кількості іноземної валюти на різні дати, спричинена зміною курсу валюти, називається курсовою різницею.
Курсові різниці включаються у валові доходи або у валові витрати і відображаються у складі фінансових результатів (прибутків і збитків) від позареалізаційних операцій.
Коригування дебіторської заборгованості з інопокупцями встановлюється таким бухгалтерським записом:
а) Дт 6211 "Розрахунок з іноземними на суму позитивної
покупцями за інкасо" курсової різниці
Кт 80/2 субрахунок "Курсові різниці" - / - / -
б) Дт 80/2 субрахунок "Курсові різниці" на суму від'ємної курсової різниці
Кт 6211 "Розрахунок з іноземними - / - /
покупцями за інкасо"
Сума податку на додану вартість при експорті товарів у відповідності до Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 p. № 168/97-ВР із змінами і доповненнями від 26.09.1997 p. № 550/97-ВР нараховується по нульовій ставці.
Підприємство, як відомо, на зовнішній ринок може виходити і через посередників. Тоді між підприємством-власником продукції та фірмою-посередником укладається договір поставки чи комісії.
При наявності договору поставки до посередника з певного моменту переходить право власності на товар і відповідальність за нього.
За договором комісії право власності до посередника не переходить. Він зобов'язується за дорученням підприємства за винагороду укласти контракт з іноземною фірмою на реалізацію продукції.
У договорах поставки та комісії обумовлюються вимоги до якості продукції, гранична контрактна ціна, строки поставки, строки висилання відвантажувальних документів і повідомлень про відвантаження, конкретні вимоги щодо тари, упаковки та маркування, питання майнової відповідальності, порядок участі підприємства у переговорах про укладення контракту з іноземною фірмою, обов'язково розмір комісійної винагороди і т.д.
Якщо при прямому виході на зовнішній ринок весь бухгалтерський облік ведеться підприємством і відображається на його балансі, то під час здійснення експортних операцій через посередника за договором поставки облік руху товару та розрахунків з інофірмою проводиться посередником і відображається на його балансі, а підприємство відображає у своєму обліку тільки відвантаження

 
 

Цікаве

Загрузка...