WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит в країнах СНГ - Реферат

Аудит в країнах СНГ - Реферат

діяльністю.
Керівництво і розробку спеціальних професійних стандартів з аудиторської діяльності в Республіці здійснюєАудиторська палата. Передбачено обов'язкове членство в Аудиторській палаті. Усі аудитори й аудиторські організації зобов'язані бути членами Аудиторської палати.
Аудиторська палата об'єднує аудиторів на основі обов'язкового членства і фінансується за рахунок обов'язкових членських внесків. Порядок внесення внесків та їхні розміри визначаються керівним органом Аудиторської палати. Рішення Аудиторської палати обов'язкові для аудиторів і аудиторських організацій.
Для досягнення професійних цілей і захисту своїх інтересів аудитори можуть створювати громадські професійні об'єднання.
У Білорусі організація аудиторської діяльності, порядок атестації спеціалістів і видача їм ліцензій на право зайняття аудиторською діяльністю, ліцензування аудиторських організацій, ведення державного реєстру аудиторів І аудиторських організацій та інші питання аудиту е компетенцією Кабінету Міністрів.
3. АУДИТ В РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН
Закон Республіки Казахстан "Про аудиторську діяльність" було прийнято в жовтні 1993 р.
У Законі розділено поняття аудиту й аудиторської діяльності.
Закон визначає аудит як перевірку бухгалтерської звітності, обліку первинних документів та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність господарюючих суб'єктів з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, повноти і відповідності чинному законодавству і вста-новленим нормативам.
Під аудиторською діяльністю розуміють підприємницьку діяльність у вигляді організаційного і методичного забезпечення аудиту, практичного виконання аудиторських перевірок і надання інших аудиторських послуг.
Перелік "супутніх" послуг дещо відрізняється від переліків аналогічних послуг в інших країнах СНД. До інших аудиторських послуг відносять: експертизу, консультації з питань фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку фінансів, оподаткування, права, банківської і страхової справи, екології, правильної організації виробництва, маркетингу, проведення аналізу і прогнозування фінансового становища.
У Казахстані дозволяється діяльність іноземних аудиторів, Іноземні аудитори і фірми повинні одержати в установленому порядку дозвіл від Кваліфікаційної комісії на право зайняття аудиторською діяльністю на території Республіки Казахстан. Підприємства мають право залучати зарубіжних аудиторів і аудиторські фірми для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності.
Особливістю в введення у Закон статусу помічника аудитора. Помічник аудитора - це особа з вищою або середньою спеціальною освітою. Він не користується правом підпису аудиторського висновку, експертного висновку, довідки або іншого офіційного документа про проведення аудиту. Взаємовідносини аудитора і помічника, обсяг робіт, які виконує помічник, оплата праці та інші питання, що стосуються його діяльності, визначаються чинним законодавством і взаємного угодою. Час роботи як помічника аудитора включається в стаж роботи, необхідний для одержання свідоцтва на право зайняття аудиторською діяльністю.
У Законі не визначається зміст аудиторського висновку, а є посилання до відповідних стандартів.
Атестацій аудиторів у Казахстані здійснюється Кваліфікаційною комісією.
До атестації допускаються особи, що мають вищу або середню спеціальну освіту, а також досвід економічної, фінансової, обліково-аналітичної, контрольно-ревізійної або правової роботи.
Кваліфікаційне свідоцтво видається строком на п'ять років.
Атестація претендентів, у тому числі і іноземних, що бажають займатися аудиторською діяльністю, здійснюється Кваліфікаційною комісією при. Міністерстві фінансів Республіки Казахстан. Кваліфікаційна комісія формується з однакової кількості представників аудиторів і працівників державних органів строком на п'ять років.
Суперечності, що виникають між аудиторами (аудиторськими фірмами) та їхніми замовниками, можуть вирішуватися судом або Палатою аудиторів Республіки Казахстан, якщо це передбачено в договорі.
Відповідальність аудиторів і аудиторських фірм за .кваліфіковане й якісне виконання своїх обов'язків визначається законодавством і договором. Матеріальна відповідальність аудиторів і аудиторських фірм у зв'язку із завданням збитків замовнику внаслідок неякісного проведення аудиту повинна передбачатися в договорі.
Як випливає з тексту Закону, аудиторські фірми і аудитори повинні застрахувати свою матеріальну відповідальність, проте цей механізм у Законі не визначено.
Палата аудиторів - громадське об'єднання аудиторських фірм, окремих аудиторів Казахстану та інших держав.
Інші Положення Закону в основному збігаються з основними положеннями аналогічних актів інших країн СНД.
Завершення.
З переходом до ринкових відносин в економіці країн СНД виникли нові проблеми і потреби, обумовлені появою нових спеціальностей і нових теоретичних і практичних дисциплін, в тому числі і аудиторського контролю.
Сам аудиторський контроль важко віднести до нововведень ринкових відносин, але новим є поява незалежного контролю, який забезпечує реалізацію практичної суспільної необхідності - підтвердження достовірності фінансової інформації про діяльність економічних суб'єктів в інтересах користувачів цієї інформації. Новим є те, що незалежний аудиторський контроль - це підприємницька діяльність, здійснюється на комерційній основі за рахунок економічних суб'єктів, що перевіряються.
Фактично процес створення незалежного аудиторського контролю продовжується в країнах СНД вже досить довгий термін, але попереду ще велика робота по підготовці, атестації та ліцензування кваліфікованих кадрів аудиту, які б відповідали своїм рівнем кваліфікації світовому рівню.
Не викликає сумнівів, що розвиток аудиторської діяльності в країнах СНД, затвердження нормативно-законодавчої бази і стандартів аудиту буде проходити безперервно, разом з вдосконаленням інших економічних інститутів та економіки в цілому.
Література.
1. "Про аудиторську діяльність у Російській Федерації". Указ Президента РФ від 22.12.93 р. №2263.
2. Аудит у Росії. Законодавство. Стандарти. - М.: Вид-во "Инвест Фонд", 1994 - 192 с.
3. Білуха М.Т. "Курс Аудита" підручник. - К.: Вища шк. - Знання, 1998. - 574 с.
4. Додж Р. Посібник із стандартів і норм Аудита: Пер. с англ.; передмова С.А. Стукова. - М.: Фінанси і статистика; ЮНИТИ, 1992. - 240 с.
5. Робертсон Дж. Аудит. Перекл. з англ. - М.: KPMG, Аудиторська фірма "Контакт", 1993. - 496 с.
6. Сопко В.В. "Аудит в країнах співдружності незалежних держав" - Ж.: "Бухгалтерський облік і аудит" №8 1996 рік Ст. 4-12.
7. Тимчасові правила аудиторської діяльності в Російській Федерації. Затверджені Указом Президента РФ від 22.12.93 р. №2263.
8. Цивільний кодекс РФ. - М., 1994.
9. Шеремент А.Д., Суйц В.П. Аудит: Навчальний посібник. - М.: ИНФА-М, 1995 - 240 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...