WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

змінами і доповненнями , внесеними 28 жовтня 1996 року № 231, від 17 листопада 1997 року № 247 і від 19 лютого 1998 року № 37.
5. Інструкція "По інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів документів і розрахунків" , затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року № 69.
6. Інструкція "Про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства" від 18 серпня 1995 року № 139 зі змінами і доповненнями , внесеними 28 жовтня 1996 року № 231, від 17 листопада 1997 року № 247 і від 19 лютого 1998 року № 37.
7. "Порядок відображення в бухгалтерському звіті операцій з майном і зобов'язанями, вартість яких виражена в іноземній валюті", "Положенням по бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті" , затведженого наказом Міністерства фінансів України від 14 лютого 1996 року № 29.
8. "Порядок відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов'язаних з приватизацією і орендою державних підприємств", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16 грудня 1993 року № 109 , з врахуванням доповнень до нього , затверджених наказами Міністерства фінансів України від 25 січня 1994 року № 9, від 10 травня 1994 року № 68, від 19 червня 1996 року № 121 і від 19 листопада 1996 року № 244.
9. Вказівка "По організації бухгалтерського обліку в Україні" , затверджена наказом Міністерства фінансів України від 7 травня 1993 року № 25, в редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 січня 1998 року № 10.
10. В. Сопко "Бухгалтерський облік у підприємстві". Київ 1995 рік. 266 с.
11. П. Бабич "Бухгалтерський облік на малих підприємствах" Київ 1995 рік. 221с.
12. С. Ткаченко "Основи бухгалтерського обліку" Київ 1996 рік. 311с.
13. В. Савченко , В.Завгородній "Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту". Київ 1997 рік. 346 с.
14. В.П. Завгородній. "Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту". Київ 98. 768 с.
15. А.Н. Кузьминський, В.В. Сопко, В.П. Завгородній. "Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу". Київ 93. 214 с.
16. "Аудит" пр А.Н. Кузьминського. Київ 96. 320 с.
17. М.Г. Твердохліб, О.Д. Шарапов. "Організація інформування керівників". Київ 97. 197 с.
18. "Системи підтримки прийняття рішень" пр В.Ф. Ситника. Київ 95. 175 с.
19. Андреєв В. Д. "Практичний аудит" (справочний посібник). Москва, ЕкономІка, 1994 р. 342 с.
20. Робертсон Дж. "Аудит". Переклад з англ. Москва, KPMG, Аудиторськая фірма "Контакт", 1993 р. 418 с.
21. Фоменко Е. А. "До нас прийшов податковий інспектор: Бухгалтерська звітність і методи її перевірки. Одеса ОКФА, 1994р. 353 с.
22. Должанський Н. "Сучасна організація аудиту в Україні". "Все про БУ" 1995 - N17 - с. 4, 5.
23. Хілінський Г. "Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості". " BUSINESS Україна" - 1994 - N 23 - с. 2.
24. Баришніков Н.П. "Організація і методика проведення загального аудиту", Москва, 1996 р. "Філін". 281 с.
25. Овсійчук М.Ф. "Аудит. Організація. Методика проведення", Москва, 1996 р.,ТОО "Інтехтех". 243 с.
26. Шеремет А.Д., Суйц В.П. "Аудит. Навчальний посібник", Москва, 1995 р., "Інфра-М". 318 с.
27. А. Кузьмінський, М. Кужельний, О. Петрик, В. Савченко. "Аудит" (практичний посібник). Київ 1996 р., "Облікінформ". 273 с.
28. А. Кузьмінський, В. Сопко, В. Завгородній. "Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу", Київ, 1993 р., "Вища школа".452 с.
29. М. Білуха. "Аудит у бізнесі". Дніпропетровськ, 1994 р., "Преском". 240 с.
30. В. Завгородній "Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту". Київ, 1998 р., "А. С. К.". 648 с.
31. А. Кузьмінський . "Суть аудиту, його мета і задачі". "Бух.облік і аудит" -1994, № 1.
32. Аренс, Лоббек . "Аудит" - 1995г. 346 с.
33. М. Білуха "Аудит фінансового стану підприємства", ж. "Бух.облік і аудит" -1994, № 5.
34. Норматив 1. "Мета та завдання проведення аудиту" АПУ N 35 від 14.09.95 р.
35. Норматив 2. "Договір на проведення аудиту" АПУ N 35 від 14.09.95
36. Норматив 4. "Планування аудиту" АПУ N 54 від 29.05.97
37. Глобальна комп'ютерна мережа "Internet": Центральна Московська Бібліотека, Бібліотека Пісоцького.
38. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій. Затверджено наказом Агенства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 21 березня 1997 року № 37.
37. О.В. Єфимова "Фінансовий аналіз" Москва 1998.рік. 320 с.
38. Г.В. Савицька "Аналіз господарської діяльності підприємств", Минськ 1999 рік. 409 с.
39. Журнал "Фінансова тема" № 3 1997 рік.
Характеристика.
У своїй дипломній роботі, Міхіна Олена Савічна, що проходила практику на ОП "Сузір'я", відобразила питання методики організації аналізу і аудиту фінансової звітності.
Проведений аналіз фінансового стану підприємства, що висвітлений роботі дає змогу розробити висновки та пропозиції по поліпшенню фінансового стану підприємства, але ці висновки і розрахунки показників не завжди можуть бути співставлені з подібним аналізом по іншим підприємствам.
У роботі проведено оцінку результатів господарської діяльності за попередній та поточні роки, виявлено фактори , які позитивно чи негативно вплинули на кінцеів показник роботи підприємства, що дає змогу прийняти рішення провизнання структури балансу задавільною (незадовільною), а підприємство платоспроможним (неплатоспроможним), тощо. Також у роботі проаналізовано платоспроможність підприємства та його фінансові результати.
Висвітлені у роботі питання, що стосуються аудиту фінансової звітності заслуговують особливої уваги. У роботі розкрито всі аспекти проведення аудиту фінансового стану підприємства опираючись на діючі нормативні акти.
Студентка у роботі вказала всі недоліки, що мали місце під час написання роботи.
Вцілому робота написана з дотриманням всіх вимог і заслуговує позитивної оцінки.
Гол.бухгалтер Гевеленко Л.Г.
Реферат.
Робота містить 20 таблиці, 2 схеми, 2 малюнки та 5 додатків. Список літератури складається з 39 джерел.
Об'єктом дослідженння є методика та організація аналізу та аудтиту фінансової звітності в умовах ринкової економіки (на прикладі ОП "Сузір'я").
Мета роботи вивчити діючу систему аналізу і аудиту фінансової звітності, визначити напрямки її вдосконалення.
За результатами дослідженння сформулювати напрямки аналізу та аудиту фінансової звітності в умовах застосування АРМ бухгалтера.
Одержані результати можуть бути використані для розробки проекту вдосконалення аналізу і аудиту в інших споріднених підприємствах.

 
 

Цікаве

Загрузка...