WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

виконавець
Вибірка даних із звітних форм:
Базових (планових)
Базових за минулий рік
Звітних за поточний рік
20.11
17.11
24.11
Пунш В.Л.
Корж П.Г.
Радко У.Ю.
Перевірка якості відібраних даних:
Правильність
Повнота
Погодженість
Наступність
Порівнянність
27.11
28.11
Корж П.Г.
Пунш В.Л.
Спрощення системи показників 29.11 Радко У.Ю.
При узагальнені аналітичної інформації дають оцінку результатів діяльності господарства, його рентабельності, платоспроможності, виявляють резерви виробництва, упущення, розробляють рекомендації. Основне в узагальнені- висновки та пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи господарства.
Створення інформаційних систем підприємства вцілому та інформаційні ситеми обліку приводить до появи нових організаційно-виробничих відносин та до змін вже діючих. Ці відношення закріплюються у відповідних правових нормах та нормативних актах.
Організаційне забезпечення.
Організаційне забезпечення- це визначення структурних підрозділів, їхні завдання, регламентування роботи облікового апарату, процеси обліку, контролю, аналізу, технології цих процесів на ЕОМ, тобто це структура облікового апарату, зміст його завдань і функцій, регламентація облікового, контрольного і аналітичного процесів роботи самого апарату.
Основними функціями персоналу при організації автоматизованої системи обліку є :
-збирання і реєстрація вихідних даних первинного обліку господарських операцій;
-приймання від облікового персоналу виправдовувальних документів і перенесення їх на машинні носії;
-контроль вірогідності і правильності створених і прийнятих первинних документів;
-виправлення помилок, допущенних при здійсненні операцій;
-формування і зведення машинних носіїв нормативно-довідкової інформації;
-тощо.
Застосування ПЕОМ і функціонування АРМ в основному впливають на зміну інформаційних функцій бухгалтерії: автоматизоване ведення даних, широке використання розподільчої БД, автоматизований контроль інформації, організація облікової інформації для контролю і аналізу, тощо. Це впливає на особливості організації виробництва і ступінь автоматизації його, розміри і структуру підприємства, його спеціалізацію, рівень підготовки і ділової здібності персоналу, функціональні і експлуатаційн можливості технічних засобів.
Правове забезпечення.
Правове забезпечення включає систему нормативно-правових документів, які повиинні чітко регламентувати права і обов'язки спеціалістів в умовах функціонування інформаційних систем на базі АРМ. Повинен бути розроблений та використаний на практиці увесь комплекс документів, котрі регламентують порядок зберігання і захисту інформації.
Правове забезпечення включає два види :
1.- нормативні акти, які розглядають питання розробки та впровадження ІСО;
2.-організзацію і функціонування ІСО.
Загальним нормативним документом для створення та функціонування ІСО на підприємстві є законовчі акти і постанови уряду України та нормативні акти міністерств. На онові загальних нормативних документів формуються локальні нормативні акти які закріплюють і регламентуюють конкретні відносини на підприємстві.
Основні питання які повинні бути закріпленні в ціх актах слідуючі:
1- наказ про створення ІСО контролю ,аналізу і аудиту ;
2 -учасники по створенню системи;
3- процес створення ІСО повинен регулювати планування робіт та їх організацію на різних стадяіях;
4 -стимулювання за розробку та впровадження ІС;
5-провове положення реалізації облікового процесу вцілому та його окремих стадій;
6- звзаємовідношення бухгалтерії з іншими підрозділами;
7- регламентація умов і організація праці облікових працівників і персоналу, що обслуговує ПК.
Вирішення цих та інших питань які складають основу правового забезпечення дозволяють в належному порядку проводити забезпечення та нормативний рівень функціонування ІСО, контролю, аналізу та аудиту.
Соціальне забезпечення.
Ефективність праці бухгалтерії вцілому і кожного працівника зокрема залежить насамперед від атмосфери взаємної поваги, свідомого підкорення своєї поведінки високим моральним ідеалам , співробітництва між керівником і підлеглими, між працівниками як колегами.
Важлива роль в ефективному забезпеченні праці належить моральному мікроклімату. В колективі повинні переважати товариські взаємовідносини і дружба, взаємодопомога, глибока повага до кожного члена колективу, турбота про молоде покоління.
Психологічний мікроклімат у колективі формується в процесі роботи, у стосункаж між окремими співробітниками.
Важливим елементом культури праці є спеціальний робочий одяг (для роботи на ПК) , який повинен бути легким, гарним, практичним і відповідати вимогам гігієни праці. Форма, покрій і колір одягу повинні підкреслювати його ділове призначення.
Окремим елементом організації соціальних умов праці є добре організоване обслуговування, пов'язане з благоустроєм, харчуванням, санітарією і гігієною.
Інформаційне забезпечення.
Інформаційне забезпечення системи автоматизованого обліку, контролю і аудиту поділяєтьмя на :
1.-позамашинне інформаційне забезпечення, до якого входить:
а) система класифікації і кодування;
б) система нормативно-довідкової інформацї;
в) оперативна документація;
г) нормативно-методичні і конструкторські матеріали по інформаційному забезпеченню.
2.- внутімашинне інформаційне забезпечення, яке включає в себе:
а) інформаційна база:
-вихідна інформація;
-вхідна інформація;
-проміжна інформація;
б) комплекс програмних засобів організації і представлення даних.
Ергономічне забезпечення.
Ергономічне забезпечення являє собою сукупність методів, методик, інструкцій, стандартів, нормативів і довідкових документів за допомогою яких вирішуються проблеми різних аспектів: психологічних, фізіологічних, технічних та ін.
При використанні АРМ бухгалтера слід врахувати:
-інформація на екрані відеотерміналу має бути у зручному для сприйняття вигляді;
-діалог з системою будують так, щоб для відповіді користувача треба було натискувати менше клавіш;
-повідомлення системи повинні супроводжуватись короткими звуковими сигналами, а особливо важливі- довгими.
Важливою ергономічною вимогою , виконання якої забезпечує високий рівень обліку, контролю та аналізу є оптимізазія параметрів середовища. Основними такими параметрами є рівень освітлення приміщення, інтелектуальне і зорове навантаження, естетичний рівень світлокольорової композиції в робочій зоні, рівень дисципліни праці та ін.
Важливими факторами умов праці є температура і вологість повітря. Температуру в приміщення при розумовій праці слід підтримувати 18-20*С.
В умовах масового використання ПЕОМ питання ергономічного забезпечення набувають великого значення, оскільки від розв'язання їх значною мірою залежать не тільки продуктивність праці, якість обліку, контролю і аналізу, а й здоров'я облікових

 
 

Цікаве

Загрузка...