WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

саме
Передавальні пристрої Силові машини та устаткування автоматизовані
Силові машини та устаткування не автоматизовані Те саме
Машини, устаткування.
Таблиця 16.
Номенклатури, що застосовуються при аналізі, контролі та аудиті:
№ Перелік даних
Номенклатур Вимірники З яких носіїв інформації одержані
Вартісні Натур. норм-х Мин.року звіт.року
1 Баланс (форма №1) + - 2 1 1
2 Звіт про фінансові результати (форма № 2) + -
3 Декларація про прибуток підприємства + -
4 Звіт про рух коштів в іноземній валюті + -
Завершальним етапом процесів обліку, контролю, аналізу та аудиту є оформлення результатів. При обліку це- звітні бухгалтерські форми та інші документи , встановлені законодавчо.
При аналізі, контролі та аудиті- безтекстові таблиці, малюнки, креслення, схеми, графіки, акти перевірки, оцінкові і експертні висновки , тощо.
Обліковий процес складається з багатьох блоків, які повинні бути конкретизовані і представлені у технологічних та структурних аспектах.
Базове підприємство має змішаний галузевий напрямок- торгівля і громадське харчування.
Обліковий процес поділяється на три етапи:
1. Первинний облік-це первинне спостереження і фіксація у носіях облікової інформації-документах. На підприємстві проведено комп'ютерну мережу за допомогою якої всі первинні явища автоматично заносяться до реєстрів бухгалтерського обліку, при необхідності їх роздруковують.
2. Поточний облік-це реєстрація первинних даних у системі рахунків. На ОП "Сузір'я" при поточному обліку здійснюється перевірка введених первинних даних які автоматично розносяться по рахунках, а також вносяться ті господарські операції які відбуваються за межами підприємства (внесення банківських виписок, тощо).
3. Підсумковий облік-це заключний етап, який можна охарактеризувати як упорядковану сукупність операцій з формувань показників, що відображують результати виробничої і господарської діяльності підприємства за певний період.
Створення форм документів формування різних первинних, проміжних та підсумкових даних та показників, складання звітності пов'язані з великою кількістю операцій, у здійсненні яких беруть участь багато виконавців.
Це потребує заздалегідь продуманої системи їхніх дій і процедур руху облікової інформації як у просторі так і в часі. Упорядкування цього процесу , тобто руху документів та виконання різних робіт, у проактиці називають документооборотом.
Основне завдання організації руху документів у обліковому процесі- це оптимізація каналів передавання та зв'язку обліковиз осередків-виконавців. Ці канали зв'язку можуть бути представленні з різним ступенем агрегування- від фіксації кожного окремого носія облікової інформації до узагальненої характеристики потоків інформації.
Документопотік - це сукупність операцій передавання з одного робочого місця на інше даних, зафіксованих на кількох носіях облікової інформації.
Формування документопотоків залежить від організаційної побудови і структури господарства, форми організації обліку, типів, виду та характеру технічних та організаційних засобів, обчислювальних машин, які використовуються в обліковому процесі. Вони бувають різної інтнсивності, що потребує особливої уваги при організації облікового процесу.
Для більш наочного прикладу наведемо таблицю:
Таблиця 17.
Формування документопотоків.
№ Назва роботи склад Бухгалтерія Зовнішні користувачі
1
Відображення у первинних документах
2
Передача у бухгалтерію
3
Відображення в обліку
4
Зведеня даних
5
Відображення у звітності
6
Передача зовнішнім користувачам
Для одержання зведених підсумкових показників при складанні звітних форм потрібна заздалегідь продумана система руху носіїв у часі та просторі на завершальному етапі обліку. Організація підсумкових робіт має свої особливості. Насамперед визначають споживачів підсумкової інформації, для чого спочатку складають перелік адресатів і форм звітності, використовуючи табель-календар звітності. Наприклад:
Таблиця 18.
Перелік адресатів і форм звітності.
Назва Форма Строк подання Відповідальна особа Спосіб відправлення Адреса, куди подати
Баланс № 1 25.01 Гол. бух. поштою Стат. Управління, податкова адміністрація
Звіт про фін. результати. № 2 24.02 Гол. бух. поштою Стат. Управління, податкова адміністрація
Звіт про фін. майновий стан № 3 18.01 Гол. бух. поштою Стат. Управління, податкова адміністрація
Контрольний процес складається з великої кількості операцій. Контрольна операція- це дія над економічними даними з метою одержання різних проміжних і кінцевих показників, придатних для оцінки результатів роботи.
При організації контрольного процесурозрізняють три етапи: підготовка даних для контролю, перевірка даних різними прийомами контролю та узагальнення результатів контролю.
У контрольному процесі не формують документ і документопотоки у прямому розумінні. Немає й жорсткої регламентації. Строки та послідовіність робіт всеодно потрібно планувати, як виконавцям так і за структурними підрозділами. Найбільш доцільною формою планування є графік.
Аналітичний процес як технологічна сукупність складається з кількох видів самостійних робіт, кожний із яких в свою чергу , поділяються на самостійні операції.
Операції, що використовуються в аналітичному процесі, поділяються на три типи: механічні, переробні та творчі.
Типи операцій дають змогу визначити три види організаційних місць роботи- виконавчі пости: для висококваліфікованих спеціалістів, для спеціалістів середнього рівня і для технічних виконавців.
Співвідношення різних операцій формує аналітичну інформаційну базу, кілька аналітичних фах формують етап аналітичногопроцесу.
Організаційно аналітичний процес як технологічна сукупність складається з трьох етапів: підготовчого, аналітичної обробки та заключного.
На кожному етапі об'єктами організації аналітичного процесу є аналітичні номенклатури, носії аналітичних номенклатур, рух носіїв аналітичної номенклатури у процесі обробки та формування показників, забезпечення аналітичного процесу.
Метою аналізу є одержання узагальнюючих висновків, які можуть бути використані для прийняття управлінського рішення у господарській діяльності.
Важливим елементом є перевірка якості джерел аналізу. Оскільки від якості джерел аналізу залежить вірогідність результатів аналізу, їх слід обов'язково ретельно перевіряти, наприклад , за допомогою наступної таблиці:
Таблиця 19.
Перевірка якості джерел аналізу.
Форма 1-ша Форма 2-га
Показник № форми № рядка Сума, грн. № форми № рядка Сума, грн. Відмітка
Прибуток
Та ін. 1
030 500 2 070 500 Так
Ще одним важливим елементом є визначення складу виконавців з проведення аналізу. Кожному виконавцю повинен бути всиановлений конкретний строк з кожного виду робіт.
Таблиця 20.
Склад виконавців проведення аналізу.
Назва роботи Строк виконання Відповідальний

 
 

Цікаве

Загрузка...