WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

автоматизованої системи обліку, контролю і аудиту.
Керівники і фахівці , які пов'язаніз конкретним управлінням не можуть обходитися без вірогідної оперативної зовнішньої і внутрішньої інформації при при виробленні та прийнятті управлінських рішень, які спрямовані на покращення виробничої, господарської та іншої діяльності керованого ними суб'єкта управління. Діючі сиситеми автоматизованої або машинної обробки економічної інформації , як правило , забезпечують внутрішньою інформацією лише бухгалтерський облік, статистику, складання зведеної звітності, тощо. А тому необхідну інформацію для вироблення та прийняття управлінських рішень керівники здебільшого вимушенні збирати і обробляти вручну або іншим неефективним способом. При виконанні такої технічної роботи-а вонв дорого коштує і забирає багато часу- їм не вистачає інколи часу для оперативного аналізу процесів, які відбуваються на ринку та у виробничо-господарській діяльності, тому вони наспіх підготовлюють управлінські рішення, які не завжди оптимальні і ефективні. Врешті зазнають збитків виробництво та інші ланки, що за умов ринкових відносин призводить об'єкт управління до банкрутства.
Для того, щоб півдвищить оперативність і покращити якість управління, а також щоб постійно вдосконалювати методи управління, потрібно забезпечувати керівників своєчасною і об'єктивно необхідною інформацією зовнішнього і внутрішнього характеру, яку б вони використовували при виробленні та прийнятті управлінських рішень.
Розробки вчених і практиків спрямовані на всебічну комп'ютеризацію , з одного боку, правової, ділової, економічної інформації, яка стосується автоматизації управління в організаційно-економічних об'єктах різних рівнів і призначень, з іншого-соціально-побутової інформації, яка потрібна населенню як послуга для забезпечення нормальної життєдіяльності.
При обліку, контролі, аудиті та аналізі фінансової звітності підприємства використовують зведені форми та звітні дані бухгалтерського обліку, які в свою чергу базуються на первинному та поточному обліку.
Рішення задач зведеного обліку і складання звітності базується на первинній інформації , що виникає в процесі фінансово-господарської діяльності, а також на інформації, яка повністю формується в процесі рішення задач інших ділянок обліку.
Зведений облік і складання звітності включає в себе задачі узагальнення інформації на аналітичних і синтетичних рахунках з подальшим групуванням отриманих даних по одному або декільком рахунках з метою формування даних для складання звітності, аналізу, контролю та аудиту.
Вся інформація , яка використовується при обліку , контролі, аналізі та аудиті можна представити за допомогою наступної таблиці :
Таблиця 13.
Види інформації.
ВХІДНА ІНФОРМАЦІЯ НОРМАТИВНО-ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ
1бухгалтерська довідка
2інформація отримана з інших АРМ
3книга обліку господарських операцій 1д.курсу валют
2д.рахунків бухгалтерського обліку
3д.вказівок по веденню рахунків
4д.допустимої кореспонденції рахунків
5д.формування показників звітності
6д.розрахунку показнмків підприємства
7д.-календар
8д.типових господарських операцій
9д.підприємств 1баланс
2форма №2
3форма №3
4декларація проприбуток підприємства
5декларація на ПДВ
6звіт про нарахування коштів на дорожні витрати
7розрахунок комунального податку
8звіт про нарахування страхових внесків і інших надходжень і видатків коштів Пенсійного фонду
9розрахунок акцизного збору
10звіт про рух коштів в іноземній валюті
АРМ бухгалтера зведеного обліку і складання звітності передбачає відображення господарських операцій , що змінюють стан коштів підприємства, і їх джерел на рахунках бухгалтерського обліку, які служать засобом економічного групування господарських засобів і джерел, виражених в грошовому і натуральному вигляді, і дозволяють отримати у зручному вигляді інформацію, необхідну для управління підприємством.
При цьому використовують дві взаємопов'язані рахунків бухгалтерського обліку- по синтетичним і аналітичним рахункам, що відрізняються ступенем деталізації обліку засобів і джерел, що має важливе значення як для посилення контролю за правильністю самого обліку, так і для ефективного використання інформації в управлінні підприємством. Поряд з відображенням господарської діяльності підприємства комплекс задач зведеного обліку забезпечує автоматизоване складання бухгалтерського балансу і звітності, що являє собою заключний етап облікового процесу і виконується по закінченні звітного періоду.
Раціональна організація синтетичного і аналітичного обліку господарських операцій із застосуванням АРМ бухгалтера забезпечує:
- контроль за рухом статутного фонду в частині основних і оборотних засобів підприємства;
- контроль за утворенням і порядком використання амартизаційного фонду, єдиного фонду оплати праці, фондів соціального розвитку і спеціального призначення;
- збереження грошових коштів і контроль за використанням їх по цільовому призначенню;
- виявлення фінансових результатівдіяльності підприємства і контроль за розподілом доходу;
- систематизацію і узагальнення даних про виробничо-господарську діяльність підприємства в аналітичному і синтетичному розрізах для прийняття управлінських рішень.
Рішення задач зведеного обліку і складання звітності базується на первинній інформації, що виникає в процесі фінансово-господарської діяльності, а також на інформації, яка повністю формується в процесі рішення задач інших ділянок обліку:
- інформація про облік основних засобів;
- інформація про облік матеріальних цінностей;
- інформація про облік готової продукції, її відгрузки і реалізації;
- інформація про облік фінансово-господарських операцій;
- інформація про облік праці і заробітної плати;
- інформація про облік витрат на виробництво.
Перелік номенклатур ,що використовується в обліку, контролі та аналізі можна представити у вигляді таблиць:
Таблиця 14.
Облікові номенклатури первинного обліку основних засобів.
Характеристика даних для обліку Використання облікових даних У вираженні
Нат. Варт. Носії, де інформація з'являється вперше. Примітка
Надходження ОЗ:
Назва об'єкта
Початкова вартість
Джерело надходження Облік наявності та руху
Пооб'єктний
Облік, облік за матеріально-відповідальними особами.
+ -
+ + Акт приймання ОЗ
Передача ОЗ у межах господарства:
Назва об'єкта
Початкова вартість
Підрозділ, що передає
Підрозділ, який приймає Те саме
+ -
- +
+ -
+ - Накладна на внутрішнє передавання
Таблиця 15.
Облікові номенклатури поточного обліку основних засобів.
Группа Пігрупа Субпігрупа
Будівля Виробничі корпуси
Склади, кладові, комори Залізобетонні, цегельні, кам'яні тощо.
Споруди Водонапірні башти
Резервуари
Дороги та інше Те

 
 

Цікаве

Загрузка...