WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік в торгівлі в Україні - Реферат

Бухгалтерський облік в торгівлі в Україні - Реферат

організацій. У цьому випадку підприємство повинне укласти кредитний договір (кредитну угоду) з установою, що надає грошовий кредит.
При цьому слід уточнити, що мова йде про фінансові кредити, статус яких визначений підпунктом 1.11.1 Закону про прибуток, - це грошові кошти, які надаються банком або небанківською фінансовою установою (далі - банком) у позику юридичній або фізичній особі на певний термін під відсоток. Такі кредити видаються банком за умови, що вони включені до ліміту капітальних вкладень і будуть відшкодовані за рахунок коштів, передбачених у фінансових планах підприємств, крім того, вони повинні бути використані суворо за цільовим призначенням - на капітальні вкладення.
Кредитні договори по позиках на капітальні вкладення найчастіше належать до довгострокових, як і самі кредити. При будівництві об'єктів, технічному переобладнанні, реконструкції або розширенні діючих підприємств термін кредитного договору нерідко відповідає нормативному терміну виконання будівельно-монтажних робіт.
Витрати на сплату відсотків за користування кредитом не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок позикового капіталу.
На рахунку 50 "Довгострокові позики" ведеться облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами в інших осіб, які не є поточними зобов'язаннями.
Приклад наведений в таблиці 3.
Таблиця 3.
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн.
1 2 3 4 5
1 Оплачений рахунок постачальника за
рахунок оформленого кредиту 631 50 720000
2 Відображена сума податкового кредиту з ПДВ 6411 644 120000
3 Оприбутковані матеріальні цінності 15 631 600000
4 Відображена сума податкового кредиту з ПДВ 644 631 120000
ІI. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.
Вдитячому будинку " Малятко" , яке знаходиться на державному бюджеті, за січень 1999 року зареєстровані слідуючі господарські операції.
1. Надійшло фінансування на бюджетний рахунок нижчестоячого розпорядника кредитів 10 000000 грн.
2. Отримані в касу готівкові гроші з поточного рахунку у сумі
2000 грн.
3. Оплачені з бюджетного рахунку рахунки постачальників у сумі
700 грн.
4. Закриті використані кредити в кінці року на суму 3000 грн.
Бухгалтерський облік цих операцій, згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ від 10.12.99р. № 114 та Порядку його застосування від20.12.99р. за №890/4183, наведемо в таблиці4.
Таблиця 4.
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума,грн.
1. Надійшло фінансування на бюджетний рахунок нижчестоячого розпорядника кредитів
311,321
681
10000000
2. Отримані в касу готівкові гроші з поточного рахунку
301
311,321
2000
3. Оплачені з бюджетного рахунку рахунки постачальників
631
311,321
700
4. Закриті використані кредити в кінці року 681 802 3000
Висновки
У умовах формування ринкових відносин торгово-посередницька діяльність займає особливе місце в народному господарстві України. Тому дуже актуально вивчення особливостей обліку операцій оптової і роздрібної торгівлі.
Вивчення особливостей бюджетного обліку необхідно для підготування до роботи в бюджетних установах.
Вивчення бухгалтерського обліку в будівництві, страхової діяльності, на транспорті, у банках, сільському і лісовому господарстві й інших галузях дуже важливе в наш час.
В теоретичній частині було розглянуто облік реалізації товарів та визначення фінансових результатів в оптовій торгівлі, облік закінчених капітальних вкладень та облік джерел їх фінансування, а також вирішена практична задача обліку в бюджетній установі.
Засвоєння теоретичних знань, придбання практичних навичок бухгалтерського і податкового обліку в бюджетних установах, торгівлі, на підприємствах побутового обслуговування й інших галузей і сферах народного господарства України допоможе бухгалтеру у його подальшій діяльності.
Список використаної літератури.
1. Закон України " Про Державний бюджет України на 2000р." від 17.02.2000 р, №1458-III.
2. Закон України " Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р, №996-ХIV, зі змінами і доповненнями.
3. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції Закону України від 22.05.97 р, №І283/97-ВР, зі змінами і доповненнями.
4. Закон України "ПРО оподатковування прибутку підприємства" у редакції від 22.05.97 р., зі змінами і доповненнями.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" , від 29.11.99р. № 290.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" , від 28.01.2000р. № 15.
7. Інструкція № 291 - "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу , зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
8. Інструкція № 114 - " Про Затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ", від 10.12.99 р. № 114.
9. Інструкція з ОФ - Інструкція з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 24.07.97 р. № 159, зі змінами і доповненнями ( втратила чинність).
10. ІНСТРУКЦІЯ № 139 - Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 18.08.95 р. № 139, зі змінами і доповненнями.
11. Інструкція № 141 - Інструкція з бухгалтерського обліку податку з додаткової вартості, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 01.07.97 р. № 141, зі змінами і доповненнями.
12. Бєлов С. П. " Бюджетний облік". - М. : Ф.та С. ,1998р.
13. Вербицка Л. В. " Теорія бухгалтерського обліку" Нав.- метот. Посібник . - К. : Логос, 1999 р.
14. Сопко В. В. " Бухгалтерський облік" Навч. Посібник . - К. : КНЕУ, 1998 р.
15. Баланс № 6 від 08.02. 2000р.
16. Баланс № 7 від 15.02. 2000р.
17. Баланс №9 від 29.02. 2000р.
18. Баланс № 10 від 07.03. 2000р.
19. Баланс № 14 від 04.04. 2000р.
20. Баланс № 31 від 31.07. 2000р.

 
 

Цікаве

Загрузка...