WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік в торгівлі в Україні - Реферат

Бухгалтерський облік в торгівлі в Україні - Реферат

основного стада" обліковуються витрати на формування основного стада робочої та продуктивної худоби (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі").
Кошти, які забудовник отримав від пайовика для пайової участі в будівництві об'єкта, відображаються за дебетом рахунків обліку грошових коштів, запасів і кредитом рахунка 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" із внесенням до аналітичного обліку відомостей про пайовика й об'єкт будівництва.
Після оформлення документів про право власності пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта й приймально-передавального акта забудовник на відповідну вартість дебетує рахунок 48 у кореспонденції з рахунком 15.
Передані забудовнику кошти для пайової участі в будівництві об'єкта пайовик відображає за кредитом рахунків обліку грошових коштів, запасів у кореспонденції з рахунком 37 "Розрахунки з різними дебіторами". Після одержання оформлених документів про право власності й приймально-передавального акта пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта кредитується рахунок 37 у кореспонденції з рахунком 15.
Зарахування на баланс власної частки збудованого об'єкта відображається за дебетом рахунка 10"Основні засоби" та кредитом рахунка 15. Якщо власна частка збудованого об'єкта (квартири, нежитлові приміщення) призначені пайовиком для продажу, то їх зарахування на баланс пайовика відображається за дебетом рахунка 28 "Товари" та кредитом рахунка 15.
Витрати на капітальні інвестиції враховуються в журналі-ордері № 16 по кредитовому обороту рахунка 15. Аналітичний облік по рахунку здійснюється у відомості № 18 "Затрати на капітальні інвестиції". Записи здійснюються на підставі первинних документів (рахунків-фактур, виписок банку, договорів тощо).
Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів, а також за окремими об'єктами капітальних вкладень (інвентарними об'єктами).
У новому Плані рахунків немає рахунка, аналогічного старому рахунку 93 "Фінансування капітальних вкладень". Це викликане тим, що з 2000 року в бухгалтерському обліку не треба відображати джерела фінансування капітальних вкладень (прибуток, амортизація), як раніше це було передбачено Інструкцією № 139.
Джерелами фінансування капітальних вкладень є:
o засоби державного бюджету;
o амортизаційний фонд підприємства;
o фонди економічного стимулювання (якщо їхнє створення передбачене статутом підприємства);
o прибуток підприємства;
o кредиту банку;
o позикові засоби;
o цільове фінансування і цільові надходження;
o часткові чи суми пай інших підприємств;
o засоби від продажу акцій під розширення, реконструкцію або модернізацію виробництва;
o внески засновників у статутний фонд.
Державне фінансування капітальних вкладень як і раніше залишається одним з найважливіших джерел фінансування. За рахунок бюджетного фінансування здійснюються найбільш великому проекті, такі як збільшення виробничих потужностей підприємств і комплексів і створення ряду об'єктів основних невиробничих фондів, що є національним надбанням.
Використання державних коштів як джерело фінансування жорстко контролюється насамперед Міністерством фінансів України і поруч інших міністерств і відомств.
Якщо підприємство здійснює капітальні вкладення за рахунок бюджету, то в бухгалтерському обліку є свої особливості при відображенні.
При виконанні робіт підрядним способом фінансування капітальних вкладень зараховується на баланс підприємства в міру здійснення оплат за зроблені на капітальні вкладення витрати і відбивається по кредиті рахунка у кореспонденції з дебетом рахунків 15, 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками". При виконанні робіт господарським способом - з дебетом рахунка 31 "Розрахунковий рахунок".
Цільове фінансування в бухгалтерському обліку відображається на рахунку 48 " Цільове фінансування і цільові надходження", призначений для обліку коштів, отриманих від інших фізичних та юридичних осіб. Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких були понесені витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування.
Отримані кошти на цільове фінансування капітальних інвестицій визнаються доходом протягом періоду корисного використання цих об'єктів інвестування пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об'єктів. Тобто у разі фінансування капітальних вкладень сальдо рахунка 48 підлягає списанню на рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів" і вже після цього буде списуватися на доходи.
Наприклад, підприємство отримало з бюджету на рахунок суму 100 тис. грн. для придбання обладнання.
Згідно з новим Планом рахунків ця господарська операція буде відображена таким чином (табл. 2. )
Таблиця 2.
№ з/п Зміст операції Дебет Кредит Сума, тис. грн.
1
2
3 4 5
1 Отримані грошові кошти на поточний рахунок підприємства 311 48 100000
2. Перераховані кошти на купівлю обладнання 371 311 120000
1 2 3 4 5
3 Відображена сума податкового кредиту з ПДВ 641 644 20000
4. Надійшло обладнання на підприємство 152 371 100000
5 Відображені розрахунки по податковому кредиту з ПДВ 644 371 20000
6. Введені основні фонди в експлуатацію 104 152 100000
7 Одночасно відображений дохід майбутніх періодів на суму цільового фінансування 48 69 100000
Найбільший обсяг капітальних вкладень, здійснюваний підприємствами недержавної форми власності, фінансується за рахунок власних коштів таких підприємств.
Оплата усіх видів витрат і витрат при капітальних вкладеннях, здійснюваних підприємствами за рахунок власних коштів, здійснюється з кредиту рахунка 31 "Розрахунковий рахунок".
При використанні власних засобів підприємств (амортизаційний фонд, фонди економічного стимулювання, прибуток і ін.) як джерело фінансування капітальних вкладень маються розходження при відображенні в бухгалтерському обліку в залежності від форми власності підприємства.
Зарахування об'єктів на баланс таких підприємств відбивається проводкою по дебеті рахунка 10 "Основні засоби" і кредиту рахунка 40 "Статутний фонд".
Нерідкі випадки, коли підприємства для здійснення капітальних вкладень залучають кредити банків або позикові кошти небанківських

 
 

Цікаве

Загрузка...