WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік в торгівлі в Україні - Реферат

Бухгалтерський облік в торгівлі в Україні - Реферат

кредиту - списання в порядку закриття щомісяця або в кінці звітного року дебетових оборотів на рахунок 79 субрахунок 791.
Відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку витрати - це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).
Витрати визнаються витратами певного періоду Одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснювалися. При цьому витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду,відображаються у складі .витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.
Витрати, пов'язанім операційною діяльністю, які не включаються до собівартості товарів, поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.
Узагальнення інформації про витрати торговельного підприємства забезпечується застосуванням рахунків 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", а також рахунків класу 8 "Витрати за елементами". При цьому використання рахунків класу 8 є обов'язковим для суб'єктів малого підприємництва і для підприємств, діяльність яких не спря-мована на ведення комерційної діяльності. Торговельні ж підприємства можуть використовувати їх для узагальнення інформації про витрати за елементами затрат з одночасним списанням цих затрат на рахунки витрат класу 9, тобто застосовува-ти рахунки класу 8 як транзитні.
Витрати, які враховуються на рахунках 92" Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності" списуються безпосередньо на рахунок 79 "Фінансові результати".
Рахунок 79 "Фінансові результати" займає особливе місце у Плані рахунків. На нього списується сальдо рахунків доходів і витрат: по дебету - витрати, по кредиту -доходи.
Визначення фінансових результатів для підприємств оптової торгівлі подано на схемі 1. Схема 1.
Дт 79 Дт 702
Дт 79 Кт 79
Дт 79
Приклад обліку реалізації товарів і визначення фінансового результату в оптовій торгівлі наведений в таблиці 1.
Таблиця 1.
2. Облік закінчених капітальних вкладень.
Облік джерел фінансування капітальних вкладень.
Капітальні вкладення - це витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання будівель або їхніх частин, устаткування, інструмента, інвентарю, інші капітальні роботи і витрати на проектно-дослідницькі, геолого-розвідницькі і бурові роботи, відведення земельних ділянок і переселення в зв'язку з будівництвом, на підготовку кадрів для споруджуваних підприємств і ін.
Капітальні вкладення відбиваються в балансі по фактичних витратах забудовника (замовника).
Тому при ведень бухгалтерського обліку підприємства-забудовники повинні забезпечити розмежування в обліку поточних витрат на виробництво і капітальні вкладення.
Крім того, в обліку забудовника капітальні вкладення групуються по різних ознаках: по відтворювальною структурою технологічній структурі; призначенню; галузям; способу виробництва. Відтворювальна структура капітальних вкладень - це нове будівництво, розширення, реконструкція, модернізація і технічне переозброєння діючих підприємств.
За технологічною структурою капітальні вкладення підрозділяються на:
o витрату на будівельні і монтажні роботи;
o витрату на придбання усіх видів устаткування, інструмента й інвентарю;
o інші капітальні роботи і витрати.
По призначенню капітальні вкладення в обліку підрозділяються на дві группи:
o виробничого призначення (ті, котрі після введення в експлуатацію будуть використовуватися в сфері матеріального виробництва);
o невиробничого призначення (ті, котрі після введення в експлуатацію не будуть використовуватися в господарській діяльності підприємства).
По способі виробництва будівельно-монтажних робіт капітальні вкладення підрозділяються на виконані підрядним і господарським способами.
Але в будь-якому випадку капітальні вкладення повинні бути забезпечені джерелами фінансування.
Відповідно до Плану рахунків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 бухгалтерський облік витрат будь-яких капітальних вкладень підприємства ведуть на рахунку 15 "Капітальні інвестиції".
Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необорот-них активів.
Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" має такі субрахунки:
151 "Капітальне будівництво"
152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"
153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів"
154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"
За дебетом рахунка 15 "Капітальні інвестиції" відображається збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом - їх зменшення (уведення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених нематеріальний активів тощо).
На субрахунку 151 "Капітальне будівництво" відображаються витрати на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства.
На цьому субрахунку також ведеться облік устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, та авансові платежі для фінансування вказаного будівництва.
Субрахунок 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними сила ми матеріальних активів, облік яких ведеться най рахунку 10 "Основні засоби" (крім об'єктів будівництва та основного стада).
На субрахунку 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" відображаються витрати підприємства (організації установи) на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".
На субрахунку 154 "Придбання (створення нематеріальних активів" відображаються витрати підприємства на придбання або створення власними силами активів, облік яких ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні активи".
На субрахунку 155 "Формування

 
 

Цікаве

Загрузка...