WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління утворенням прибутку підприємства - Курсова робота

Управління утворенням прибутку підприємства - Курсова робота

задовільняти матеріальні інтереси власників і персоналу.
В процесі управління формуванням прибутку вирішуються дві основні задачі:
1. підвищення загального розміру прибутку в прцесі його формування ;
2. ефективний розподіл отриманого прибутку за окремими напрямками його використання.
Серед цих задач найвагомішою являється перша , тому що від її вирішення залежать форми та пропорції розподілу прибутку на торговельному підприємстві.
Механізм управління формуванням прибутку від реалізації товарів ( робіт, послуг ) будується в тісному взаємозв"язку цього показника з показникамиобсягу товарооборота,доходов і витрат обігу торговельного підприємства.
Система цього взаємозв"язку дозволяє виявити роль окремих факторів, які впливають на формування прибутку від реалізації товарів ( робіт , послуг ) та забезпечити ефективне управління цим процесом.
Стратегія управління підприємством пов"язана з визначенням головної мети його функціонування. Найчастіше ця головна мета формулюється як досягнення певного рівня рентабельності на вкладений капітал і , відповідно, одержання певної маси чистого прибутку.
Маса прибутку підприємства залежить від величини доходів , що одержує підприємство та від розмірів витрат обігу. Формування доходів і витрат підприємства обумовлюються передусім обсягами його діяльності (товарообороту) , а також асортиментною, ціновою політикою і ресурсним забезпеченням товарообороту.
На першому етапі визначають цільову суму прибутку підприємства, величина якої залежить від стадії життевого циклу підприємства , стратегічних завдань , які стоять перед підприємством в майбутньому періоді, тактики їх вирішення. При цьому величина прибутку може знаходитися в інтервалі від точки беззбитковості до точки рівноваги , яка відповідає одержанню максимального прибутку.
Як відомо, кожна одиниця товарообороту додає певну величину до доходу і витрат торговельного підприємства. Цей приріст отримав назви: граничні доходи і граничні витрати. Якщо різниця між доходами і витратами зростає, то це означає і зростання прибутку підприємства. Максимум прибутку досягається при такому обсязі товарообороту , коли :
МR=МС
де:
МR - граничні доходи , що одержуються від реалізації кожної додаткової
одиниці товарообороту,
МС - граничні витрати при реалізації кожної додаткової одиниці
товарообороту.
Приріст на кожну одиницю товарообороту визначається так :
?П=Пп - Пп-1 , ( * )
де:
?П - змінювання прибутку, що пов"язане зі збільшенням товарообороту
на одну одиницю;
Пп,Пп-1 - прибуток підприємства при реалізації п-ої одиниці товарообороту
та (п-1) - ої одиниці товарообороту.
Прибуток підприємства визначається як різниця між загальним доходом і витратами при відповідному обсязі товарообороту тобто :
Пп = ТРп - ТСп ( ** )
Пп-1 = ТРп-1 - ТСп-1 ( *** )
де:
ТРп, ТРп-1 - відповідно загальний валовий доход від реалізації п-ої та
(п-1)-ої одиниці товарообороту;
ТСп, ТСп-1 - загальні затрати при реалізації п-ої та (п-1)-ої
одиниці товарообороту;
Підставимо вирази ( ** ) і ( *** ) в рівняння ( * ), одержимо :
?П = (ТRп - ТСп) - (ТRп-1 - ТСп-1) =
(ТRп - ТRп-1) - ( ТСп - ТСп-1) МR - МС
Оскільки
MR = TRп - TRп-1 ; МС = ТСп - ТСп-1.
Підприємство одержить максимальний прибуток при такому обсязі товарообороту , коли збільшення обсягів реалізації не приведе до зміни обсягів прибутку тобто :
?П = 0.
Це досягається при умові :
?П = MR - MC = 0
тобто :
MR = MC.
Подальше збільшення обсягів реалізації економічно невигідно підприємству , тому що не буде забезпечувати подальше зростання прибутку.
На другому етапі обгрунтування стратегій визначають обсяг товарообороту , який забезпечує одержання цільової суми прибутку. Для цього розраховують необхідний обсяг товарообороту , який відповідає попиту на товари і ресурсозабезпеченості обороту ( можливий обсяг закупки товарів , потужність торговельного підприємства і її визначення , чисельність робітників і продуктивність їх праці ).
Розробка асортиментної політики підприємства ( третій етап ) має бути спрямована на оптимальну товарно-групову структуру відповідно до структури попиту населення.
Обгрунтування цінової політики ( четвертий етап ) має бути спрямоване на визначення оптимальних цін реалізацій товарів , при яких досягається оптимальний обсяг товарообороту, а як наслідок - максимальний прибуток.
Формування ресурсної політики підприємства , яка здійснюється в ході п"ятого етапу обгрунтування стратегій управління прибутком, має передбачати залучення ресурсів , які забезпечують досягнення необхідного обсягу діяльності із найменшими затратами.
Шостий та сьомий етапи розробки стратегій пов"язані з розв"язанням завдань управління валовим доходом та поточними витратами торговельного підприємства. Результатом розробки стратегії є визначення можливого ( реального ) обсягу отримання доходів та здійснення поточних витрат на плановий період , порівняння яких дозволяє оцінити можливий обсяг прибутку підприємства.
На восьмому етапі можливий обсяг отримання прибутку ( П можл. ) необхідно порівняти з його цільовим розміром ( П ціл.) . Якщо відповідність досягнута, тобто ( П можл.) більше або рівне ( П ціл.), стратегічний план приймається до виконання ( дев"ятий етап ), здійснюються заходи контролю за ходом його реалізації.
Якщо відповідність не досягається , необхідно виявити можливі резерви збільшення прибутку за рахунок раціонального використання ресурсів , зниження витрат та збільшення доходів, або ж варто відкоригувати (зменьшити) цільову суму прибутку.
3.2. ОБГРУНТУВАННЯ ОБСЯГУ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2000 РІК.
В системі управління утворення прибутку торговельного підприємства головна роль належить його плануванню на майбутній період.
Ефективність аналізу залежить від виявлення основних тенденцій формування прибутку, економічної обгрунтованості планів прибутку на майбутній період.
Обгрунтування розміру прибутку підприємства на плановий період не передбачає визначення цільової величини прибутку, що забезпечує умови самофінансування торговельного підприємства і вирішення тих стратегічних і тактичних задач, що стоять перед ним , дивлячись з іншого боку - розрахунок можливості отримання прибутку при прогнозній величині товарообороту , розмірів доходу і затрат.
Величина прибутку , як цільової функції діяльності підприємства, залежить від обраної стратегії. Величина прибутку може бути мінімальною , нормальною і необхідною.
Для визначення мінімального ( Пмін ) і ( Пнорм.) прибутків виходять із прогнозної величини капіталу торговельного підприємства, прогнозу мінімального рівня рентабельності капіталу ( прогноз

 
 

Цікаве

Загрузка...