WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління утворенням прибутку підприємства - Курсова робота

Управління утворенням прибутку підприємства - Курсова робота

показників:
1. обсягу реалізації товарів ;
2. валового дохода , його рівня ;
3. витрат обігу та їх рівня ;
Управління даними факторами дозволяє забезпечити отримання необхідного прибутку.
Аналіз прибутку базується на використанні наступних джерел інформації підприємства СП "Афамія": форма № 2 "Звіт про фінансові результати " (додаток № 4 ), форма № 1-КР " Звіт про товарооборот " ( додаток № 5 ) , форма №1 " Баланс " ( додаток № 3 ).
За даними СП " Афамія " м. Чернівці проаналізуємо, зарахунок яких джерел доходів сформовано балансовий прибуток підприємства , дані таблиці 2.3.1.
Як видно з наведених даних , СП " Афамія " не здійснює розширення своєї діяльності і отримує доходи тільки від одного виду діяльності : роздрібної торгівлі.
За даними таблиці видно, що у 1998 році на СП "Афамія" прибуток від реалізації товарів був у сумі 2,2 тис.грн., за 1999 рік спостерігається погіршення ефективності діяльності підприємства, в результаті чого отримано збитків на суму 18,4 тис.грн.
Далі проаналізуємо основні фінансово-господарські показники за 1998-1999 рр. по СП " Афамія " , дані таблиці 2.3.2.
За даними таблиці бачимо, що у 1999 році порівняно з минулим роком на СП "Афамія" обсяг товарообороту знизився на 44,9 тис.грн., відповідно на 17,19 %; валовий доход не змінився за два роки, що складає 79,7 тис.грн.; витрати обігу збільшились на 20,6 тис.грн., відповідно на 26,6 %, що негативно вплинуло на розмір прибутку підприємства. Якщо у 1998 році на підприємстві спостерігається прибуткова діяльність: розмір прибутку складає 2,2 тис.грн., то у 1999 році значне зниження обсягу реалізації - на суму 44,9 тис.грн. та при загальному рості витрат обігу - на суму 20,6 тис.грн., що призвело до збитків на суму 18,4 тис.грн.
На загальну суму прибутку впливають і зміни інших запланованих і незапланованих доходів, витрат і збитків, їх вплив визначають прямим рахунком.
До незапланованих доходів відносять: штрафи, пені, неустойки, отримані надлишки , товарно-матеріальні цінності та інше.
До незапланованих витрат відносять : витрати від списання дебіторської заборгованості, збитки від стихійних лих, втрати по тарі , втрати зверх норм природного збитку.
Для СП " Афамія " у 1998-1999 роках характерним є відсутність позареалізаційних операцій. Через збиткову діяльність на протязі 1999 року підприємство не сплачувало до бюджету податку з прибутку, хоча у 1998 році сплатило 0,7 тис.грн.
Від розміру отриманого прибутку залежить поповнення фондів, матеріальне заохочення робітників, сплати податків та інше. В зв"язку з цим доцільним є дослідження напрямків витрачання коштів з чистого прибутку. Але через збиткову діяльність СП " Афамія " у 1999 році такі дані відсутні.
В процесі аналізу прибутку вимірюють вплив факторів на його величину. Розмір одержаного прибутку залежить від зміни обсягу товарооборота, середнього рівня валового дохода , середнього рівня витрат та дохода від реалізації.
Проаналізуємо вплив факторів на розмір прибутку за 1998-1999 рр. по СП " Афамія " м. Чернівці ,дані таблиці 2.3.3.
В результаті проведеного аналізу видимо, що у 1999 році товарооборот знизився на 44,9 тис.грн., що призвело до зниження суми прибутку на 0,2 тис.грн., це залежить від зниження реалізації товарів споживача і підвищення цін постачальниками товарів. Рівень валового доходу зріс на 1 %, це вплинуло на збільшення прибутку на 5,8 тис.грн.. Рівень ПДВ у 1999 році порівнено з минулим роком знизився на 7,5 тис.грн., що не вплинуло на розмір прибутку підприємства. Рівень витрат обігу у 1999 році зріс на 20,6 тис.грн., що негативно в цілому впливає на ріст прибутку. Рівень доходу від реалізації СП "Афамія" у 1999 році порівняно з минулим роком знизився на 3,6 %, рентабельність знизилась, що складає 20,9 тис.грн.
Розглянуті фактори прямо впливають на величину доходів, а відповідно, і на величину прибутку.
Далі проведемо аналіз рентабельності СП " Афамія " за 1998-1999 роки, дані у таблиці 2.3.4.
Показник рентабельності характеризує прибутковість ( збитковість ) використання капіталу, який знаходиться в довгостроковому розпорядженні підприємства.
Величина перманентного капіталу становить суму всіх джерел власних коштів і довгострокових кредитів підприємства.
Показники рентабельності по СП " Афамія " свідчать про зниження ефективності використання всього майна підприємства у 1999 році , коефіцієнт збитковості всього капіталу знизився з 0.008 грн. до 0.081 грн.
Коефіцієнт збитковості власного капіталу свідчить про те , що на кожну гривню,вкладену власниками підприємства , СП " Афамія " отримано на початок 1999 року - 0,010 грн., а на кінець - 0,102 грн. збитку.
Прибутковість виробничих фондів на початок 1999 року 0,010 грн., а на кінець -0,010грн. збитку на кожну гривню вартості основних і обігових засобів.
Прибутковість продажу знизилась у 1999 році порівнянно з минулим роком від 0,004 грн. до - 0,032 грн. тому , що зменшились обсяги реалізації.
Прибутковість перманентного капіталу знизилась з 0,010 грн. до - 0.102 грн. Це пояснюється відсутністю використання довгострокових кредитів на протязі 1999 року і підвищенням збиткової роботи.
За рахунок зростання вартості основних фондів на протязі 1999 року і збиткової діяльності рентабельність основних засобів та інших позабігових активах від 0,009 грн.знизилась до -0,117 грн.
Про ефективність управління по СП " Афамія " за 1998-1999 рр. свідчать дані таблиці 2.3.5.
Проведений аналіз даних таблиці свідчить про те, що у 1998 році на СП " Афамія " всі показники рентабельності мають позитивне значення. У 1999 році спостерігаються негативні зрушення збільшення рівня збитковості обороту ПО обороту всієї реалізації і по збитковості чистого прибутку + 0,02 грн. до - 0,23 грн. Однаковість розрахунків у 1999 році пов"язана з тим , що відсутній податок на прибуток.
Таким чином, проведений аналіз свідчить про збиткову діяльність СП " Афамія " і погіршення основних показників.
З метою виходу з зони збитковості , яка мала місце у 1999 році , СП " Афамія " повинно розробляти стратегічні заходи по плануванню прибутку та підвищення прибутковості діяльності. Про це буде йти мова у наступному розділі дипломної роботи.
3. ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА НАСТУПНИЙ РІК.
3.1. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА.
В третьому розділі дипломної роботи розглянемо стратегію управління формуванням прибутку торговельного підприємства.
За спеціально розробленою політикою торговельне підприємство здійснює розробку однієї з найбільш важких задач - це управління прибутком.
Ця політика призвана відображати вимоги загальної стратегії розвитку підприємства, забезпечувати підвищення його вартості на ринку,Формувати необхідний обсяг фінансових ресурсів,

 
 

Цікаве

Загрузка...