WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління утворенням прибутку підприємства - Курсова робота

Управління утворенням прибутку підприємства - Курсова робота

обороту у 1998 році склав 12,8 % , у 1999р. - 13,8 % , що на 1 % більше ніж в минулому році . Незначна зміна рівня торговельної надбавки на 1 % не вплинула на ріст валового доходу , на обсяг товарооборота у 1999
році в цілому , змін валового дохода в динаміці не відбулось.
Динаміка валового доходу від роздрібної реалізації по СП " Афамія " м. Чернівці за 1998-1999 рр. наведена в таблиці 2.1.2.
Приведені дані свідчать про незначне збільшення розміру середнього рівня валового доходу , при цьому темп росту валового доходу відносно темпу росту товарооборота дає позитивний результат 7%, що характеризує діяльність СП " Афамія " по реалізації окремої групи товарів.
Проведемо аналіз розподілу валового дохода СП " Афамія ", дані у таблиці 2.1.3.
В результаті проведених розрахунків рівень валового доходу відносно товарообороту за 1999 рік незначно зріс на 1 % , рівень витрат обігу порівняно з минулим роком збільшився на 4,6 %, що негативно впливає на прибуток , на підприємстві спостерігаються перевитрати. Рівень прибутку від реалізації та баланссового прибутка у 1999 році знизився на 3,6 %, що призвело до збитків на суму 18,4 тис.грн..
Узагальнення результатів аналізу достатності валового доходу по СП " Афамія" наведені в таблиці 2.1.4.
Як свідчать дані, у 1999 році збиткова реалізація призвела до зниження товарообороту на 44,9 тис. грн., валовий доход за два роки не змінився, чисельність працюючих зменшилась на 2 чол., витрати обігу порівнянно з минулим роком зросли на 20,6 тис. грн., що нагативно впливає на отримання прибутку підприємства . Валовий доход на 1 грн. до обороту практично не змінився, на одну особу зменшився на 0,4, на 1грн. витрат обігу також знизився на 0.22 тис.грн.
Узагальнюючи проведені розрахунки, можна встановити, що сума валового доходу у 1999 році по СП " Афамія " не може бути джерелом фінансування витрат обігу і утворення прибутку , необхідного для нормального функціонування підприємства.
2.2. АНАЛІЗ ВАЛОВИХ ВИТРАТ ПО СП "АФАМІЯ"
ЗА 1998-1999 Р.Р..
На прибуток торговельного підприємства крім валового доходу впливає також інші показники - це валові витрати.
Показник " Валові витрати платника податку ", який використовується в податковому та бухгалтерському обліку підприємств відповідно закону " Про оподаткування прибутку підприємств ", та згідно зі ст. 5 - валові витрати виробництва та обігу ( валові витрати ) є сумою будь яких витрат платника податку у грошовій ,матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів, придбаних ( виготовлених ) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.
Таким чином , показник " валові витрати " є принципово новим і не ототожнюється з будь-яким показником ,що традиційно використовувався.
Кількісно показник " валові витрати " більший за показник " витрат обігу " підприємства , оскільки охоплює витрати, пов"язані з неторговельними видами діяльності, та показник " поточні витрати ", оскільки включає до свого складу ще певне коло витрат торговельного підприємства. Показник " валові витрати" значною мірою орієнтований на рух грошових коштів підприємства , а не на обчислення ( розрахунок ) окремих видів витрат.
Для проведення аналізу валових витрат на матеріалах СП " Афамія " використовуємо бухгалтерську звітність ( ф. № 2 " Звіт про фінансові результати діяльності підприємства ") (додаток 4) за 1998-1999 роки. Згідно звітності підприємства сума валових витрат дорівнює сумі витрат обігу.
Проаналізуємо динаміку витрат обігу за 1998-1999 рр. по СП " Афамія " , дані таблиці 2.2.1.
Аналізуючи дані бачимо , що загальна сума витрат обігу у 1999році по СП " Афамія " зросла на 20,6 тис. грн., відповідно на 26,6% , що негативно впливає на рост товарооборота ,який зменшився на 44,9 тис.грн.або на 7 %. ?
Середній рівень витрат обігу також збільшився на 4,6 тис.грн.. Витрати на оплату праці зменшились порівняно з 1998 роком на 0,6 тис.грн., що пояснюється зменшенням чисельності працівників. Витрати обігу без витрат на оплату праці ( матеріальні затрати , на соціальні заходи, амортизаційні відрахування, відсотки за кредит та інші витрати ) в сумі зросли на 21,2 тис.грн., відповідно на 51,3 % , рівень витрат без витрат на оплату праці також збільшився на 3,8 %.
Дані таблиці свідчать , що витрати обігу у 1999 році збільшились, їх середній рівень зріс , що негативно впливає не тільки на обсяг товарооборота та на всі фінансові показники.
Розглянемо зміни витрат обігу за складом і структурою по СП " Афамія ", дані таблиці 2.2.2.
Аналізуючи дані таблиці , бачимо , що в постатейному розрізі витрат відбулись такі зміни: матеріальні затрати у 1999 році зросли на 1,2 тис. грн., відповідно на 18,75 %.
Витрати на оплату праці відносно минулого року по сумі знизились на 0,6 тис.грн. або на 1,66 %.
Витрати на соціальні заходи у 1999 р. збільшились на 2,4 тис.грн. або на 33,33 %.
Амортизаційні відрахування у структурі витрат обігу займають основну питому вагу, у 1999 році порівняно з минулим роком зросла на 12 тис. грн., відповідно на 148,14 %, що негативно впливає на розмір прибутку. Відсотки за кредит зросли на 6,5 тис.грн. або на 1,2 %.
Витрати на обов"язкове страхування майна незначно змінились на суму 0,1 тис.грн., відповідно на 1,78 % , але питома вага у структурі витрат обігу порівняно з минулим роком знизилась на 1,4 % . Інші витрати , що включаються в структуру витрат обігу, зменшились у 1999 році порівняно з 1998 роком на 1,0 тис.грн. або на 25,0 %, відповідно, питома вага цих витрат знизилась на 2,2 %.
В результаті аналізу структури витрат обігу за окремими статтями по СП "Афамія" можна визначити, що критичною статтею витрат обігу є амортизаційні відрахування. У 1998 році згідно закону "Про оподаткування прибутку підприємств" на підприємстві застосовували норму амортизаційних відрахувань з коефіцієнтом 0,7 %, а у 1999 році - коефіцієнт 0,8 %, що вплинуло на збільшення суми витрат. Також підприємством були придбані і введені в експлуатацію додаткові основні фонди (нове обладнання), що призвело до перевитрат та зменшення розміру прибутку.
2.3. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ І ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ЙОГО ВЕЛИЧИНУ ПО СП "АФАМІЯ" ЗА 1998 - 1999 РОКИ.
Головним показником ефективності роботи торговельного підприємства є прибуток, в якому відображаються результати всієї діяльності підприємства - обсяг продукції, що реалізувалася, його склад і асортиментна структура, продуктивність праці, рівень доходів та рівень витрат підприємства. Прибуток торговельного підприємства розраховується, як різниця між всіма його валовими доходами і витратами.
Визначення факторів, що впливають на величину прибутку, передбачає вивчення економічних умов його формування.
Формування розміру прибутку залежить від слідуючих основних

 
 

Цікаве

Загрузка...