WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління утворенням прибутку підприємства - Курсова робота

Управління утворенням прибутку підприємства - Курсова робота

в економічній практиці одержали назву рентабельності.
Рівень рентабельності може бути визначений як процентне відношення суми одержаного прибутку до будь-якого показника: обсягу товарообороту, величина витрат обертання, середнього розміру основних фондів іоборотних коштів, суми коштів фонду оплати праці тощо. В умовах ринкової економіки та різноманітних форм власності виникає потреба в оцінці рентабельності капіталу.
Рентабільність характеризується системою показників (рис. 1.5.).
1. Рентабільність товарообороту (продаж), яка визначається за формулою:
- для підприємств роздрібної торговлі (Ро ртп ):
(Ро ртп ) = Пртп * 100 ;
РТО
- для підприємств оптової торговлі (Ро опт ):
(Ро отп ) = Потп * 100 ;
ООУР
де:
Пртп, Попт - відповідно прибуток підприємств роздрібної, оптової торговлі;
РТО - роздрібний товарооборот;
ООУР - оптовий оборот за участю оптових підприємств у розрахунках.
Цей показник використовується для оцінки результатів господарської діяльності торговельних підприємств. Він показує розмір прибутку на одиницю товарообороту або частку торговельного прибутку в ціні товару.
2. Рентабельність витрат обертання (поточних витрат) (Рво) обчислюється за формулою:
Рво = П * 100;
ВО
де:
ВО - величина витрат обігу поточних витрат підприємства, тис.грн.
Цей показник використовується при оцінці ефективності поточних витрат підприємства, їх окупності та показує розмір прибутку на 100 одиниць витрат обертання пілприємства. Рівень рентабельності дозволяє визначити прибутковість реалізації окремих товарів, що необхідно для встановлених економічно обгрунтованих розмірів торговельної надбавки (знижки).
3. Рентабільність виробничих фондів підприємства (Рф).
Даний показник визначається як відношення балансового прибутку (ЬП) до середньої вартості основних фондів (ОФ) і оборотних коштів (ОК):
Рф = БП * 100
ОФ + ОК
Цей показник використовується для оцінки ефективності виробничіх фондів підприємства та показує розмір прибутку в розрахунку на сто одиниць основних фондів і оборотних коштів.
Динаміка рентабельності виробничих фондів обумовлюють зміни рівнів фондоотдачі і оборотність оборотних коштів, а також рентабельність товарообороту. Залежність рентабельності виробничих фондів від названих факторів може бути відображена так:
Рф = БП / Т = Ро .
ОФ / Т + ОК / Т Т / Ф* + Т / ОЗ*
де:
Ф* - коефіціент фондоотдачі;
ОЗ* - коефіціент оборотності;
Цей показник рівня рентабельності узагальнює всі сторони господарської діяльності торговельного підприємства, тим самим найбільш повно виражає ефективність його роботи. У цьому показнику враховується вся сокупність засобів торговельного підприємства і відображається ефективність їх використання.
4. Рентабельність трудових ресурсів характеризується двома показниками:
- прибутком в розрахунку на одного робітника підприємства, обчисленням як відношення суми прибутку до середньоспискової чисельності працівників підприємства;
- прибутком в розрахунку на одиницю витрат, що пов"язані з утримуванням
трудових ресурсів (фонд споживання, витрат на підготовку кадрів, охорону
праці тощо).
5. Рентабельність вкладень у підприємство (активів) (РА).
Цей показник характеризує прибуток в розрахунку на одиницю майна, яке знаходиться в розпорядженні підприємства, визначається як відношення балансового прибутку (БП) до вартості майна, яке знаходиться в розпорядженні підприємства (А):
РА = БП / А * 100.
6. Рентабельність власного капіталу.
Цей показник характеризує розмір прибутку, який отримав власник підприємства на одиницю коштів, що вкладені в підприємство, та служить критерієм для оцінки котирування акцій підприємства на біржі.
7. Рентабельність функціонуючого капітаоу.
Даний показник характеризує розмір прибутку в розрахунук на кожні 100 одиниць функціонуючого капіталу. Під останнім розуміється розмір власного капіталу, який реально брав участь в одержанні прибутку (сума всіх джерел власних коштів за мінусом капітальних вкладень, невстановленого обладнання та поданих авансів).
8. Рентабельність перманентного капіталу.
Цей показник характеризує прибутковість використання капіталу, який знаходиться в тривалому (довгочасному) розпорядженні підприємства. Величина перманентного капіталу становить суму всіх джерел власних коштів і довогострокових кредитів підприємства.
Показники рентабельності обороту і рентабельності капіталу взаємопов"язані:
Ро = П / Т *100,
звідки:
П = Ро * Т / 100,
Ро = П / Т *100 = Ро * Т / 100 * К * 100 = Ро * Ч,
де:
Ч - кількість оборотів капіталу, яке визначається як Т / К.
Розглянуті показники рентабельності можна розраховувати як за балансовим прибутком, так і за прибутком від основної діяльності, прибутком, який лишається в розпорядженні підприємства (чистим прибутком).
Використання системи показників рентабельності дозволяє визначити, за рахунок яких видів ресурсного потенціалу і авнсованих коштів підвищилися або знизилася рентабельність на торговельному підприємстві.
Прибуток торговельного підприємства як результативний показник його діяльності, залежить від співвідношення між розміром доходів торговельного підприємства і витратами на здійснення торговельно-фінансової діяльності.
Залежність прибутку від величини доходів і витрат може бути подана так:
П = Д - ПВ = ( ВД Дінш. ) - ( Во Зінш. ) =
= ( Цреал. - Цзак. ) * К - ВО Пінш.,
де:
Д - доход від усів видів діяльності;
ПВ - поточні витрати для здійснення усіх напрямків діяльності;
ВД - валовий дохід від реалізації товарів;
Дінш.- доход від інших видів діяльності;
ВО - витрати обігу;
Зінш. - витрати, пов"язані зі здійсненням інших видів діяльності;
Цреал.,
Цзак. - відповідно, ціна реалізації і закупівлі товарів;
К - кількість товарів, що реалізується;
Пінш. - прибуток від іншої діяльності (як різниця між доходами,
витратами від іншої діяльності).
Таким чином,розмір одержаного прибутку залежить від ціни реалізації і закупівлі товарів, кількості проданих товарів, різниці між доходами, витратами обігу і витратами від іншої (позареалізаційної) діяльності. Управління даними факторами та їх прогнозування дозволяє забезпечити отримання необхідного прибутку.
Важливим фактором, який впливає на величину прибутку, є рівень ціни закупівлі товарів. Підприємство при здійснені комерційних угод мусить намагатися закупити товар за якомога

 
 

Цікаве

Загрузка...