WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління утворенням прибутку підприємства - Курсова робота

Управління утворенням прибутку підприємства - Курсова робота


Показники Пзаг Пчист ?П?ф Пмакс
Пможл 28,0 19,6 21,0 68,6
Пнеобх 74,0 22,2 21,0 117,2
Відхилення
( + ; - ) -46,0 -2,6 0 -48,6
Зробимо висновки ,що після порівняння наших розрахунків величина необхідного прибутку складає 22,3 тис.грн., вона необхідна для задоволення соціальних потреб та вирішення виробничих задач. Розмір можливого прибутку складає 15,4 тис.грн. ;
Пнеобх > Пможл
74,0 > 22,2
Для отримання потрібної величини прибутку необхідно : вивчати ринок товарів, розширяти асортимент за рахунок взаємодоповнюючих і взаємозаміняючих товарів , надавати додаткові платні торговельні послуги ; прискорювати обертаємість обігових активів - чим більше оборотів здійснюють оборотні кошти за місяць , тимскоріше вивільняютьсягрошові кошти ітим самим збільшується товарооборот , і , відповідно прибуток.
Наведені нами розрахунки забезпечують реалізацію стратегічної мети та можуть бути використані у СП "Афамія " при розробці стратегії управління прибутком.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Перехід до ринкової економіки України передбачає розв"язання багатьох виробничих , науково - технічних, організаційних і економічних проблем.
Підприємство - основна організаційна ланка народного господарства в Україні , яка здійснює виробничу і комерційну діяльність з метою одержання прибутку.
Діяльність торговельного підприємства вимагає економічного аналізу його виробничо-фінансового стану та можливих змін при зміні ринкової кон"юнктури. Економічний аналіз дає змогу обгрунтувати економічні показники поточного та перспективного розвитку з урахуванням найбільш повного та ефективного використання ресурсів . Головною ознакою економічного аналізу є системне дослідження економічних явищ і процесів, факторів, що їх зумовлюють.
Характерною ознакою економічного аналізу є об"єктивна оцінка ефективності виробничо - фінансової діяльності торговельного підприємства. Прибутковість і конкурентноспроможність є основними критеріями оцінки виробничо - господарської діяльності кожного підприємства. В економічному аналізі використовується кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства - це прибуток. Аналіз і оцінка прибутку здійснюється шляхом зіставлення відповідних показників з показниками попереднього звітного періоду для того, щоб визначити зміну показників і тенденцію цієї зміни.
Прибуток служить джерелом розширенного відтворення ,створення фондів споживання , утримання і розвитку невиробничої сфери, виробничого і соціального розвитку підприємства , матеріального заохочення.
Прибуток є одним із підсумкових , узагальнюючих показників виробничо- фінансової діяльності , виражає кінцевий результат ефективності виробництва і реалізації продукції , поліпшення її якості , використання трудових , матеріальних і фінансових ресурсів.
В результаті проведеного аналізу можна відмітити, що функціонування торговельного підприємства в умовах ринку визначається його здатністю приносити достатній дохід , і відповідно, прибуток.
Прибуток є кінцевим результатом діяльності підприємства, який характеризує абсолютну ефективність його роботи . В умовах ринкової економіки прибуток виступає головним фактором стимулювання виробничої і підприємницької діяльності підприємства і створює фінансову основу для її розвитку, задовільнення соціальних і матеріальних потреб.
Прибуток, як кінцевий фінансовий показник діяльності торговельногопідприємства представляє собою різницю між загальною сумою доходів і витрат.
Після проведеного дослідження діяльності СП "Афамія" за 1998-1999 рр. по валовому доходу, витратам обігу та прибутку можна зробити висновки:
1. У 1999 році порівняно з 1998 роком на підприємстві рівень валового доходу змінився але незначно на 1 % , що не вплинуло на розмір прибутку , обсяг товарообороту зменшився на 44,9 тис.грн., що негативно вплинуло на прибуток.
2. Аналіз витрат обігу в загальній сумі і по статтям свідчить ,що у 1999 році рівень витрат збільшився на 20,6 % , що впливає негативно на прибуток і привело до перевитрат коштів.
3. Аналіз прибутку свідчить про те , що СП " Афамія " у 1999 році знаходиться в зоні збитковості ( - 18,4 тис.грн.) , тобто у кризовому стані . За допомогою показників рентабельності оцінена ефективність використання ресурсного потенціалу, за якими спостерігається збільшення збитковості по підприємству на 20,6 тис.грн. Аналіз ефективності управління прибутком у 1999 році по СП " Афамія" характеризує зниження рентабельності від 0,008 грн. до - 0,003 грн.
В третьому розділі дипломної роботи провели розробку обгрунтування прибутку торговельного підприємства на 2000 рік :
1. Визначили мінімальний прибуток , при якому підприємство вийде з зони збитковості.
2. Визначили ,що Пнорм = 69,2 тис.грн., де Пнорм - нормальний прибуток.
3. Розмір необхідного прибутку у 2000 році для стимулювання виробничих і соціальних потреб підприємства , де Пнеобх = 22,3 тис.грн.
4. Визначили розмір можливого прибутку , де Пможл = 15,4 тис.грн.
Для того, щоб СП "Афамія" вийшло з зони збитковості і отримало підвищення прибутковості, зростання доходів, можна запрпонувати такі пропозиції:
Основними резервами зростання валового доходу є:
" Зниження цін при закупці товарів, скорочення числа посредників при закупці товарів, закупка товарів за зниженими цінами на сезоних ярмарках, передевяткових розпродажах; за рахунок зростання цін реалізації товарів, підвищення рівня торговельного обслуговування, використання сприятливої торговельної кон"юнктури;
" Зниження витрат обігу за рахунок якісного стану основних фондів, зростання ефективності їх використання; розробити ламку систему планування витрат, враховуючи зміни внутрішніх умов, важливість інформації; своєчасне виявлення задач зниження витрат обігу.
" СП "Афамія" необхідно розширити свою торговельну діяльність:
- Розширення асортиментної структури товарів.
- Заключення договорів з прямими постачальниками продовольчих
товарів.
- Організація цілодобової торгівлі.
- Організація виїздної торгівлі у вихідні та святкові дні (передевяткові розпродажи).
- Проведення рекламних заходів стосовно товарів (робіт, послуг), що продаються, надання послуг (виконання робіт) з метою реклами.
- Збільшення асортименту кондитерських виробів.
- Відкриття торговельних кіосків по м.Чернівці.
Таким чином, використання запропонованих пропозицій приведе підприємство до досягнення потрібної величини прибутку. У підвищенні прибутку та високій рентабельності зацікавленні і підприємство, і держава, з одного боку, це є прямим джерелом виробничого і соціального розвитку підприємства, а з другого - частина прибутку виплачується у вигляді податків та обов"язкових платежів, забезпечує постійні і зростаючі надходження до державного бюджету.

 
 

Цікаве

Загрузка...