WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління утворенням прибутку підприємства - Курсова робота

Управління утворенням прибутку підприємства - Курсова робота

процентної ставки банків) і прогнозу норми прибутку на капітал (середньогалузева рентабельність капіталу ). При прогнозуванні величини капіталу необхідно вра ховувати склад і розмір джерел його збільшення ( кредити банків , випуск облігацій та інше ).
Необхідна величина прибутку (Пнеобх.) підприємство розраховується, виходячи із потреби підприємства в фінансуванні його виробничого і соціального розвитку, утворення фондів ризику і фонду виплати дивідентів власникам , створення фінансових резервів, а також виплати податків і інших обов"язкових платежів. Таким чином, необхідний прибуток визначає умови для самофінансування підприємства.
Механізм обгрунтування прибутку підприємства намайбутній період показано на рис. 3.2.1.
Розрахунок розміру необхідного прибутку на плановий період здійснюється у такому порядку:
Розглянемо перший варіант.
Розрахуємо мінімальний прибуток , використавши середні банківські ставки 24 % річних.
Капітал підприємства станом на 1.01.2000р становить 203,3 тис.грн.
Пмін. = (К * МРР) / (100 - Сп ) =
( 203,3 * 24 ) / 70 = 69,7 тис.грн.
де:
Сп - частка прибутку , яка сплачується в бюджет у вигляді податків та обов"язкових платежів ;
МРР - мінімальний рівень рентабельності капіталу , % ;
К - обсяг капіталу.
Визначимо , при якому обсязі діяльності СП " Афамія " перетне крапку беззбитковості :
Ткб = ВОпост. / ( Рвд - Рвозм ) *100 =
25,8 / (13,8 - 11,9 )* 100 = 1357,8 тис.грн.
Далі проведемо рорахунок розміру товарообороту для визначення порогу безпеки :
Тпб = ( ВОпост + Пмін ) / ( Рвд - Рвозм ) *100 =
( 25,8 +69,7 ) / ( 13,8 - 11,9 ) * 100 = 5026,3 тис.грн.
Ми бачимо , що СП " Афамія " при товарообороті 1357,8 тис.грн. зможе покрити всі затрати , які пов"язані з операційною діяльністю. А при товарообороті 5026,3 тис.грн. підприємство отримає можливість сформувати кошти на виробничий і соціальний розвиток , сплатити всі податки і обов"язкові платежі в бюджет.
Нормальний прибуток базується на використанні середньогалузевої рентабельності підприємств роздрібної торгівлі ( НПК ) по Чернівецькій області.
Згідно статистичної звітності за 1999 рік балансовий прибуток склав 73,1 тис.грн., а роздрібний товарооборот 306,2 тис.грн . Середньогалузева рентабельність товарообороту - 25,2 % .
Розрахуємо розмір нормального прибутку:
Пнорм = К * НПК / (100 - Сп) =
203,3 * 25,2% / 70 = 73,2 тис.грн.
З проведених розрахунків ми бачимо , що СП " Афамія " у 2000 році нормальний прибуток досягти не зможе.
Розрахунок розміру необхідного прибутку на плановий період здійснюється у такому порядку :
1. Проводиться обгрунтування потреб підприємства у фондах фінансових ресурсів на виробничий і соціальний розвиток , що утворюється за рахунок чистого прибутку. Управління підприємства визначило потреби в прибутку, керуючись результатами економічного аналізу прибутку , за слідуючими напрямками :
- на приріст нормативу обігових активів - 5,8 тис.грн. ;
- на соціальний розвиток - 7,4 тис.грн.
- на придбання нового устаткування - 9 тис.грн.
Таким чином , на власні потреби СП " Афамія " потрібно буде прибутку в розмірі 22,2 тис.грн.
2. Визначається питома вага податків і обов"язкових платежів із прибутку. В плановому періоді Кабінетом Міністрів України не планується змінювати порядок оподаткування прибутку торговельного підприємства , тому процентна ставка податку з прибутку , як раніше , складатиме 30%.
3. Розраховується величина необхідного прибутку, виходячи із потреби прибутку , що залишається в розпорядженні підприємства:
Пнеобх = 22,2 / ( 100 - 70)* 100 = 74,0 тис.грн.
Як видно, необхідний прибуток визначено, тепер перейдемо до розрахунку його можливого розміру.
Розглянемо другий варіант.
Розрахунок можливого розміру одержання прибутку може здійснюватись методом прямого розрахунку або розрахунково - аналітичним методом.
Метод прямого розрахунку передбачає визначеннясуми прибутку як різниці між прогнозним розміром доходів, податком на добавлену вартість та поточними витратами торговельного підприємства.
Розрахунково - аналітичний метод базується на вивченні тенденції змін прибутку і рентабельності та прогнозуванні змін факторів , що впливають на їх величину. Величина можливого прибутку визначається за формулою :
Пможл = ( Ррпт * Тп+1 + - ?П?ф ) / 100;
де:
Ррпт - рівень рентабельності товарообороту звітного п-го періоду, %
Тп+1 - плановий товарооборот ( п+1 )-го періоду ;
?П?ф - прогнозні зміни прибутку підприємства за рахунок змін факторів , що впливають на його величину.
Для визначення величини можливого прибутку візьмемо за основу розрахунково- аналітичний метод, користуючись формулою :
П = ВД - ВО (...)
Тоді: ВД = Рвд * Т / 100 (...)
ВО = Рво * Т / 100 (...)
З формули (...) визначимо :
Т = ВО / Рво * 100 (...)
Зробимо підстановки значень у формулу (...) :
П = ( Рвд - Рво ) * Т / 100 (...)
П = ( Рвд - Рво ) * ВО / Рво (...)
Ррент = Рвд - Рво (...)
Тоді :
П = Ррент * ВО / Рво (...)
де:
Ррент - рівень рентабельності ;
ВО - витрати обігу ;
Рво - рівень витрат обігу.
Вважаємо ,що рівень рентабельності - 1,0 %; прогнозний товарооборот 700 тис.грн. Прогнозні зміни впливу факторів на прибуток - 21 тис.грн. :
Пможл. = 1,0% * 700 / 100 + 21 = 28,0 тис.грн.
Наступним етапом є розрахунок чистого прибутку :
Пчист = БП * ( 100-Сп) / 100 ;
де:
БП - балансовий прибуток ;
Сп - ставка податку на прибуток.
Пчист = 28,0 * ( 100 - 30) / 100 = 19,6 тис.грн.
Кінцевим етапом є розрахунок факторів , що впливають на розмір прибутку підприємства. У другому розділі визначили ,що за рахунок зміни товарообороту, зміни рівня валового дохода , витрат обігу , ПДВ змінився розмір кінцевих фінансових результатів. Якщо вплив факторів зросте у 2000 році в порівнянні з 1999 роком то сума прибутку складе :
Пмакс = Пможл + ?П?ф =
28,0 + 21,0 = 49,0 тис.грн.
Результати розрахунків цільового прибутку і можливої його величини необхідно порівняти. Якщо можливості отримання прибутку відповідають його цільовому розміру , то такий варіант є плановим.
У випадку , якщо підприємство немає можливості отримати достатній розмір прибутку для забезпечення самофінансування, то треба розробити заходи для мобілізації додаткових резервів підвищення доходів та зниження витрат.
Проведемо порівняння результатів розрахунків , дані таблиці 3.2.1.
Таблиця 3.2.1.
Порівняльна таблиця визначення прогнозної величини прибутку на 2000 рік.

 
 

Цікаве

Загрузка...