WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аналіз фінансових результатів - Дипломна робота

Облік і аналіз фінансових результатів - Дипломна робота

+108,1тис.грн.
4. Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі продукції, обумовлениї змінами в структурі продукції ( Р3):
Р3 = Р0(К2 - К1), [26 стор.17]
де К2 - коефіцієнт росту обсягу реалізації в оцінці по відпускним цінам.
К2 = N1,0 / N0, [26 стор. 17]
де N1,0 - реалізація у звітному періоді по цінам базового періоду,
N0 - реалізація у (базовому) минулому році.
К2 = = 3,52(тис.грн.)
Р3 = 42,9тис.грн.(3,52 - 3,52) = 0.
5. Розрахунок впливу на прибуток економії від зниження собівартості ( Р4) визначаються по формулі:
Р4 = S1,0 - S1, [26 стор. 17]
де S1,0 - собівартість реалізованої продукції звітного періоду у цінах і умовах базового (минулого) року (періоду),
S1 - фактична собівартість реалізованої продукції звітного періоду.
Р4 = 15473тис.грн. - 15554тис.грн. = 81,0 тис.грн.
6. Розрахунок впливу на прибуток змін собівартості за рахунок структурних зрушень в складі продукції ( Р5) визначається по формулі:
Р5 = S0K2 - S1,0, [26 стор. 17]
Р5 = 4384,0тис.грн.*3,52 - 15473,0тис.грн. = -43,6 тис.грн.
7. Визначаємо суму факторних відхилень:
Р = Р1 - Р0 = 115,5тис.грн - 42,9тис.грн. = 72,6 тис.грн.=
= Р1 + Р2 + Р3 + Р4 + Р5 =
=+89,1тис.грн.+108,1тис.грн.+0+(-81)+0+(-43,6).
Результати розрахунків відображаємо в таблиці.
Таблиця № 3.3.
Результати розрахунків
впливу факторів на прибуток від реалізації
продукції по ТОВ "Кредон"
№ пп П о к а з н и к и Сума (тис.грн.)
Відхилення прибутку - всього +72,6
В тому числі за рахунок факторів:
1. Зміна цін на продукцію +89,1
2. Зміна обсягу продукції +108,1
3. Зміна структури продукції -
4. Зміна від зниження собівартості продукції -81,0
5. Зміна структури витрат -43,6
Дані таблиці представлені у вигляді рис. 3.2.
Таблиця № 3.4.
Вихідні дані для аналізу прибутку від реалізації
продукції по факторам.

пп Показники Одиниця виміру Факт 1997 рік Фактичні дані скорочені в зв'язку зі зміною цін Факт 1998 рік
1. Виручка від реалізації продукції - всього Тис.грн. 5333,0 18821,9 18928,0
2. Податок на додану вартість Тис.грн. 888,7 3137,0 3154,0
3. Виручка від реалізації без ПДВ Тис.грн. 4444,3 15684,9 15774,0
4. Затрати на виробництво реалізованої продукції Тис.грн. 4384,0 15473,0 15554,0
5. Комерційні витрати Тис.грн. 17,4 61,3 104,5
6. Результат від реалізації продукції Тис.грн. 42,9 150,6 115,5
7. Кількість реалізованої продукції 8505 30044 30044
8. Середня ціна реалізованої продукції без ПДВ Грн. 522,0 522,0 525,0
9. Собівартість одиниці реалізованої продукції Грн. 515,0 515,0 518,0
10. Комерційні витрати на одиницю реалізованої продукції Коп. 0,002 0,002 0,003
11. Затрати на 1 грн. собівартості Коп. 0,986 0,986 0,986
12. Затрати на 1 грн. комерційних витрат Коп. 0,004 0,004 0,007
13. Прибуток на 1 грн. реалізованої продукції Коп. 0,0096 0,0096 0,0073
14. Прибуток на 1 тону продукції Коп. 0,005 0,005 0,004
3.3. Аналіз рентабельності діяльності підприємства.
На підприємстві ТОВ "Кредон" основним показником характеристики ефективності його роботи, доходності різних напрямків діяльності є рентабельність. Більш повніше, ніж прибуток рентабельність характеризує кінцеві результати господарювання, тому її величина показує відношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. На ТОВ "Кредон" для оцінки діяльності підприємства використовують такі рентабельності:
- Показники, які характеризують рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат);
- Показники, які характеризують рентабельність продажу.
Розраховуються ці показники на основі балансового прибутку, прибутку від реалізації і чистого прибутку.
1. Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат) визначається:
1.1. На основі балансового прибутку
, де [24 стор.340]
Пб - балансовий прибуток,
И - затрати на виробництво продукції
1998 рік %
1997 рік %.
1.2. На основі прибутку від реалізації
, де [24 стор.340]
Пр - прибуток від реалізації продукції
1998 рік %
1997 рік %.
1.3. На основі чистого прибутку
, де [24 стор.340]
ЧП - чистий прибуток
1998 рік %
1997 рік %.
1.4. Рентабельність продажу розраховується діленням прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг, або чистого прибутку на суму одержаної виручки.
, де [24 стор.340]
- прибуток від реалізації продукції
1998 рік %
1997 рік %.
, де [24 стор.340]
ЧП - чистий прибуток.
1998 рік %
1997 рік %.
Дані по розрахунку рентабельності відображені в таблиці.
Таблиця № 3.5.

пп Показники Од.вимірювання 1997 рік 1998 рік відхилення
1. Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат):
1.1. На основі балансового прибутку % 0,98 0,75 -0,23
1.2. На основі від реалізації продукції % 0,98 0,74 -0,24
1.3. На основі чистого прибутку % 0,18 0,30 +0,12
2. Рентабельність продажу:
2.1. На основі прибутку від реалізації продукції % 0,96 0,73 -0,23
2.2. На основі чистого прибутку % 0,17 0,29 +0,12
Висновок: рост рентабельності продажу є наслідком росту цін при постійних затратах на виробництво реалізованої продукції або зниження затрат на виробництво при постійних цінах. Значить є попит на реалізовану продукцію, зменшення рентабельності продажу свідчить про зниження цін при постійних затратах на виробництво або про ріст затрат на виробництво при постійних цінах, тобто зниження попиту на продукцію товариства.
Для виявлення причин зниження рентабельності у товаристві проведемо розрахунок факторів, які впливають на зміну рентабельності реалізованої продукції.
Для розрахунків рентабельності виробничої діяльності (окупність затрат) і рентабельності продажу використані показники, які відображені в таблиці.
Таблиця 3.6.

пп П о к а з н и к и
Одиниця виміру 1997 рік 1998 рік
1. Виручка від реалізації продукції (без ПДВ) тис.грн. 4444,3 15774,0
2. Прибуток від реалізації продукції тис.грн. 42,9 115,5
3. Балансовий прибуток тис.грн. 42,9 116,4
4. Чистий прибуток тис.грн. 7,7 46,2
1.5. Розрахунок факторів, які впливають на зміну рентабельності
реалізованої продукції.
На рівень рентабельності реалізованої продукції впливають такі фактори [11 стор.40]:
- зміни структури реалізованої продукції;
- собівартость;
- відпускні ціни;
- інші фактори.
Розрахунок факторів зміни рентабельності реалізованої продукції відображено в таблиці.
Таблиця № 3.7.

пп Фактори зміни рентабельності Вплив на показники рентабельності, розраховані по:
Прибутку від реалізації Чистого прибутку
1. Собівартість

 
 

Цікаве

Загрузка...