WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аналіз фінансових результатів - Дипломна робота

Облік і аналіз фінансових результатів - Дипломна робота

дебету рахунку 80 відображаються затрати, а по кредиту -прибутки підприємства. Зіставлення оборотів по дебету кредиту за звітний період показує кінцевий фінансовий результат звітного періоду.
На рахунку 80 "Прибутки і збитки" протягом звітного періоду знаходять відображення:
- Прибуток або зьиток від реалізації готової продукції в кореспонденції з рахунком 46 "Реалізація продукції";
- Інші позареалізаційні доходи і витрати в кореспонденції з рахунком 51 "Розрахунок рахунків";
- Витрати обігу підприємства, що відносяться до реалізації товарів - в кореспонденції з рахунком 44 "Витрати обігу".
2.2.2. Облік прибутків і збитків від реалізації.
Результати від реалізації готової продукції, напівфабрикатів, робіт і послуг власного виробництва (прибутки або збитки) визначаються на рахунку Реалізації продукції (робіт, послуг). [Додаток № 1;15].
На рахунку Реалізації продукції (робіт, послуг)зіставляються прибутки по реалізованій продукції, виконаним роботам і наданим послугам. Тому на рахунку Прибутків і збитків зараховується щомісяця сума прибутку, отримана від реалізації і робиться запис:
- Д-т рах. 46 Реалізація продукції (робіт, послуг).
- К-т рах. 80 Прибутків і збитків.
Таблиця 2.2.
Бухгалтерські записи по рахунку 80 "Прибутки і збитки".

пп Назва операції Кореспон.рахунки
Дебет Кредит
Рахунок № 80 "Прибутки і збитки"
1. Спис ання валового доходу від реалізації товару. 46 80
2. Списання витрат, які приходяться на реалізовані товари 80 44
3. Списання в кінці року, сума розподіленого прибутку 80 81
Аналітичний облік реалізованої продукції має на меті виявити ефективність (рентабельність) реалізації окремих видів або груп продукції (товарів), виконаних робіт і наданих послуг, а також за формами реалізації, регіонами і іншими парметрами.
Ці складні цілі примушують вести аналітичний облік в декількох розрізах: перший напрям - по видах продукції, що реалізується, по групах товарів; другий напрям --за формами реалізації. У аналітичному обліку відбиваються: виручка від реалізації; податок на додану вартість і акцизи; собівартість та комерційні витрати і результат (прибуток або збиток) від реалізації.
2.2.3. Облік інших позареалізаційних прибутків і збитків.
Безпосередньо на рахунку Прибутків і збитків відображаються різні позареалізаційні витрати пов'язані з операціями реалізації. [Додаток № 1; 15].
2.2.4. Облік операцій по використанню прибутку.
Підприємство самостійно визначає напрям використання прибутку, що залишається в його розпорядженні.
Облік операцій по використанню прибутку ведеться на рахунку 81 "Використання прибутку". На цьому рахунку відображаються операції по використанню прибутку звітного року протягом цього року. По закінченні звітного року при складанні річного бухгалтерського звіту цей рахунок закривається. [Додаток 15].
До рахунку 81 "Використання прибутку" можуть бути відкриті субрахунки:
- 81-1 - "Платіжки до бюджету з прибутку";
- 81-2 - "Використання прибутку на інші цілі".
На субрахунку 81-1 "Платежі до бюджету з прибутку" враховуються нараховані протягом року авансові платежі по встановленим законодавством податкам з прибутку і платежі по перерахунках по цих податках з фактичного ротбутку. Порядок обчислення і сплати податків з прибутку регулюється законоадвством і іншими нормативними актами.
На субрахунку 81-2 "Використання прибутку на інші цілі" враховуються відрахування в резервний і інші фонди, необхідні для здійснення діяльності підприємства і соціального розвитку колективу, а також інші напрями використання прибутків.
По дебету рахунку 81 "Використання прибутку" відображаються :
- нараховані протягом року податкові платежі до бюджету - в кореспонденція з рахунком 68 "Розрахунки з бюджетом;
- відрахування в резервний і інші фонди підприємства і формування коштів цільового фінансування за рахунок прибутку - в кореспонденції з рахунком 88 "Нерозподілений прибуток".
Суми, що відображаються на рахунку 81 "Використання прибутку", списуються заключними записами грудня по кредиту його та дебету рахунку 80 "Прибутки і збитки".
Аналітичний облік по рахунку 81 "Використання прибутку" ведеться по видах відрахувань, внесків, платежів.
Таблиця 2.3.
Бухгалтерські записи по рахунку 81 "Використання прибутку"

пп Назва операції Кореспон.рахунки
Дебет Кредит
Рахунок № 81 "Використання прибутку
1. Нарахований податок на прибуток 81 68
2. Зроблені відрахування:
а)до фондів спеціального призначення
81
88
3. Зроблені реформації балансу (при складанні річного звіту)
80
81
Оподаткування прибутку.
Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоректированого валового доходу звітного періоду, визначеного згідно з пунктом 4.3 діючого Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" [2]:
- на суму валових витрат платника податків, визначених статтею 5 діючого Закону України;
- суму амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно з статтею 8 діючого Закону України.
Ставка податку. Прибуток платників податків, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, оподатковується по ставці 30 процентів об'єкта оподаткування.
Порядок обчислення і сплати до бюджету податку на прибуток викладений в Законі України від 19.09.97р. № 535/97 - ВР.
Облік розрахунків по податку на прибуток. Розрахунки з бюджетами (федеральним, республіканським, місцевим) здійснюється шляхом переліку нарахованих платежів з розрахункового рахунку організації. Ці розрахунки відображаються на рахунку Розрахунків з бюджетом, до якого відкривають субрахунок "Розрахунки по податку на прибуток". На основі розрахунків авансових платежів до бюджету і податку з фактичного прибутку по кредиту цього рахунку щомісяця нараховуються суми податку на прибуток, належні бюджету.
Нараховані протягом авансові платежі до бюджету по податках на прибуток і суми перерахунків по цим податкам виходячи з фактичного прибутку відносять в дебет рахунку використання прибутку на субрахунок "Платежі до бюджету з прибутку". Запис по нарахуванню податку на прибуток наступний:
- Д-т рах. 81 "Використання прибутку";
- К-т рах. 68 "Розрахунків з бюджетом".
На рахунку "Використання прибутку" завжди відображається сума, що підлягає внеску до бюджету, незалежно від того, оплачена (перерахована) ця сума до бюджету чи ні. Факт перерахування грошових коштів до бюджету фіксується записом: [Додаток № 4]
- Д-т рах. 68 "Розрахунків з бюджетом"
- К-т рах. 51 "Розрахункового рахунку".
Сальдо по субрахунку "Розрахунки по податку на прибуток", що відкривається до рахунку Розрахунків з бюджетом, характеризує фактичні

 
 

Цікаве

Загрузка...