WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аналіз фінансових результатів - Дипломна робота

Облік і аналіз фінансових результатів - Дипломна робота

прибутків враховуються окремо на спеціальному рахунку № 81 "Використання прибутку". Вони називаються відтягненими коштами.
Складвідтягнених коштів частково установлений урядом - це нормативи відрахувань від прибутку до бюджету, проценти за кредит по простроченому позичкам, плата за трудові ресурси; друга частина відтягнених коштів нормується вищестоячим органом і підприємством самостійно у вигляді відрахувань на утворення різних фондів економічного стимулювання і спеціального призначення.
Всі ці платежі можливі у випадку одержання прибутку в результаті господарської діяльності підприємства.
Рахунок 81 Використання прибутку" має субрахунки:
1) "Платежі до бюджету від прибутку";
2) "Використання прибутку на інші цілі".
Рахунок - активний, сальдо дебетоване відображає суму відтягнених коштів (використованого прибутку) підприємством з початку року до звітного місяця, обороту по дебету - суми, відтягнені в звітному місяці; оброту по кредиту (тільки по закінченню року, після затвердження балансу) - всю суму обороту по дебету за звітний рік.
Тому рахунок 81 "Використання прибутку" щомісяця кореспондирують з кредитом рахунків;
Рахунок 68 "Розрахунки з бюджетом" - на суми відрахувань податків до бюджету;
Рахунок 87 "Фонди економічного стимулювання" - на суми направлені на утворення фондів підприємства;
Рахунок 78 "Внутрішньовідомчі розрахунки" - на суми, що підлягають перерахуванню вищестоячому органу.
Якщо підприємство проводить авансові перерахування прибутку до бюджету, їх суми щоквартально записуються по дебету рахунку № 81/1 "Платежі до бюджету від прибутку" і по кредиту рахунку № 51 "Розрахунковий рахунок".
По закінченню кварталу, коли буде визначена фактична сума прибутку за квартал, проводить розрахунок квартальної суми, податку відрахованого від прибутку до бюджету.
Дебет рахунку № 81 "Прибутки (доходи) і збитки".
Кредит рахунку 68 "Розрахунки до бюджету". Одночасно проводиться залік раніше перерахованих сум на протязі звітного періоду.
Дебет рахунку № 68 "Розрахунки до бюджету".
Кредит рахунку № 51 "Платежі до бюджету від прибутку".
Аналітичний і синтетичний облік операцій по сумам відтягнених коштів організується в журналі-ордері № 15 на основі довідок-розрахунків бухгалтерії, виписок банку з розрахункового рахунку підприємства.
Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів та використання прибутку в сучасних умовах господарювання відображено в таблиці.
Таблиця 1.1.
Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів, використання прибутку в сучасних умовах господарювання.

пп Назва операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 2 3 4
Рахунок № 80 "Прибутки і збитки"
1. Одержаний прибуток від реалізації продукції, інших активів, товарів, виконаних робіт 46 80
2. Одержаний доход від здачі майна в оренду 51 80
3. Одержаний доход від дольової участі в інших підприємствах 76 80
4. Одержані доходи від реалізації цінних паперів, що належать підприємству 51 80
5. Висунуті іншим підприємством суми штрафів, пені, неустойки, що визнані боржником або присуджені судом 63 80
6. Одержані суми, що надійшли в погашення дебіторської заборгованості, списаної в минулі роки на збиток 51 80
7. Суми раніше нараховані резервів наступних витрат і платежів, що залишилися невикористованими 89 80
8. Сплачені різні штрафи, пені, неустойки, збитки минулих років 80,81 50,51,52
9. Втрати готової продукції, товарів, матеріалів внаслідок стихійного лиха, аварій, пожеж, тощо, списані на збитки 80 40,41,05
10. Витрати на ліквідації наслідків стихійного лиха 80 50, 51, 70
11. Збитки від списування дебіторської заборгованості, безнадійної до одержання (минув термін позовної давності) 80, 81 73, 76
12. Судові витрати і арбітражні збори, віднесені на збитки 80 76
13. Нестачі та витрати від псування цінностей, по яких винні не встановлені у позову яких відмовлено судом 80 84 або 72
14. Збитки по операціях з тарою, крім скляної 80 05-4, 60, 76
15. Збитки від уцінки виробничих запасів, готової продукції 80 05,08,40, 06,12 та ін.
16. Некомпенсовані винними збитки від простоїв з внутрішньовиробничих та зовнішніх причин, а також оплата працівникам часу вимушеного прогулу 80, 81 26
17. Витрати за анульованими виробничими замовленнями, а також витрати на виробництво, яке не дало продукції 80 20
18. Утримання законсервованих об'єктів (крім сум відшкодування з інших джерел) 80 05, 07, 69 та ін.
19. Наприкінці звітного року (кварталу):
а) списана сума розподіленого прибутку 80 81
б) списана сума нерозподіленого прибутку звітного року 80 98
в) списана сума непокритого збитку звітного року 98 70, 75, 81, 88, 96
Таблиця № 2.
Рахунок № 81 "Використання прибутку"

пп Назва операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Нарахований податок на прибуток 81 68
2. Зроблені відрахування:
а) до Фондів спеціального призначення 81 88
3. Нарахування дивідендів засновникам 81 75,73
4. Відрахування прибутку на користь дочірних підприємств 81 78
5. Формування коштів цільового фінансування за рахунок прибутку 81 96
1.2. Система формування фінансових показників.
Взаємозв'язок фінансового і виробничого аналізів витікає із загальної схеми формування фінансових опказників (див.схему № 1.1) [26].
Розглянемо загальну схему формування фінансових показіників підприємства в умовах ринкової економіки. Економічні, виробничі відносини, що є предметом вивчення економічних наук, знаходяться в тісному взаємозв'язку з виробничими силами. Зміст останніх характеризує технічні умови виробництва, від яких залежить продуктивність праці і економічні показники взагалі. Ось чому в основі усіх економічних показників господарської діяльності підприємств лежить техніко-організаційний рівень виробництва (блок 1), тобто якість продукції і техніки, що використовується, прогресивність технологічних процесів, технічна і енгергетична озброєність праці міра концентрації, спеціалізації, кооперування і комбінування, тривалість комбінованого циклу і ритмічність виробництва, рівень організаії виробництва і управління [26].
Схема 1.1. Формування фінансових показників в умовах
ринкової економіки.
Умовні позначення: 1 - Основні виробничі кошти (фонди); 2.N - Продукція;
3. - Фондовіддача (N/F) ; 4.A - Амортизація; 5.M- Матеріальні витрати; 6. - Матеріаловіддача (N/M)); 7. R- Виробничий персонал; 8. (3- Продуктивність праці (N/R); 9. U- Оплата праці персоналу; 10. S- Собівартість продукції; 11.K- Авансовий капітал; 12.P - Прибуток; 13. E- Обігові кошти; 14.CE - Джерела формування обігових

 
 

Цікаве

Загрузка...