WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аналіз фінансових результатів - Дипломна робота

Облік і аналіз фінансових результатів - Дипломна робота

підприємство використовує Закон України "Про ободаткування прибутку" від 19.09.1997 року № 535/97 ВР з послідуючими змінами. Розрахунок з бюджетом здійснюється шляхом переліку нарахованих платежів з розрахункового рахунку товариства.
Облік операції по використанню прибутку ведеться на рахунку 81 "Використання прибутку". По закінченню звітного року, при складанні бухгалтерського звіту, цей рахунок закривається.
Дані бухгалтерського обліку забезпечують достовірну інформацію про фінансові результати діяльності підприємства і використання прибутку. Це сприяє прийняттю економічно обгрунтованих управлінських рішень, направлених на підвищення ефективності діяльності підприємства.
Для підтвердження достовірної інформації про фінансові результати діяльності та використання прибутку ТОВ "Кредон", проведено фінансово-економічний аналіз.
При проведенні аналізу визначено вплив факторів на обсяг реалізованої продукції і фінансові результати.
Внаслідок аналізу рівня, динаміки і структури фінансових результатів визначено, що підприємство в звітному періоді досягло високих результатів:
-балансовий прибуток зріс проти минулого року в 2,7 рази, за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції в 3,5 рази та збільшення прибутку від реалізації в 2,7 рази.
Факторний аналіз балансового прибутку показав, що найбільшу питому вагу в балансовому прибутку займає прибуток від реалізації товарної продукції, який складає 99,23%, питома вага від позареалізаційних фінансових результатів склала 0,77 відсотки.
Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції показав, що прибуток від реалізації продукціїзбільшився проти минулого року на 72,6 тис.грн., або в 2,7 рази за рахунок таких факторів:
" Зміни обсягу продукції +108,1 тис.грн.;
" Зміни цін на продукцію +89,1 тис.грн.;
" Зміни від зниження собівартості продукції -81,0 тис.грн.;
" Зміни структури витрат -43,6 тис.грн.
Аналізом рентабельності діяльності підприємства підтверджено його позитивний фінансовий результат.
Незважаючи на зниження рівня рентабельності виробничої діяльності у 1998 році проти 1997 року, на основі балансового прибутку (-0,23%), від реалізації продукції (-0,24%), рівень рентабельності продажу від чистого прибутку збільшився на 0,12 відсотки.
Рост рентабельності продажу є наслідком росту цін при постійних затратах на реалізовану продукцію або зниження затрат.
Аналіз ділової активності показав:
" Коефіцієнт загального обороту капіталу знизився на 59,57 за рахунок інфляційного росту цін на реалізовану продукцію.
" Коефіцієнт фондовіддачі основних засобів і інших позабігових коштів збільшився на 253,9, за рахунок збільшення реалізації продукції; - характеризує ефективність використання основних засобів і позабігових коштів, які вимірюються величиною продажу, що приходиться на одиницю вартості коштів.
" Коефіцієнт обороту власного капіталу знизився на 44,2 за рахунок нерухомості власних коштів.
Причинами позитивних фінансових результатів товариства є налагоджена договірна система, чіткі взаємовідношення між постачальниками і споживачами, попит на реалізовану продукцію.
Особливе місце при перевірці правильності ведення обліку фінансових результатів та використання прибутку займає аудитор, який згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства" від 19.091997 року зі змінами, детально розглядає правильність ведення обліку фінансових результатів та використання прибутку.
Враховуючи незначні недоліки підприємства, даною дипломною роботою запропоновані заходи по удосконаленню бухгалтерського обліку фінансових результатів (автоматизація і програмне забезпечення, система електронних платежів) і отримання додаткового прибутку за рахунок резервів збільшення обсягу реалізації продукції і зниження її собівартості
Узагальнення резервів збільшення сум прибутків:
" Від автоматизації -
" Від збільшення обсягу реалізації продукції -
" Від впровадження електронних платежів "клієнт - банк" -
Л І Т Е Р А Т У Р А
1. Конституція України ст.42.
2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22.05.1997р. зі змінами.
3. Закон України "Про властність" № 697-ХІІ.
4. Закон України "Про підприємництво" № 698 - ХІІ.
5. Закон України "Про пфдприємства України".
6. Закон України "Про господарчі товариства" № 1576- ХІІ.
7. Закон України "Про банкрутство" № 2343 - ХІІ.
8. Закон України "Про аудиторську діяльність" № 3125 - ХІІ.
9. Положення "Про організацію бухгалтерського обліку та звітність підприємств України" № 250 від 4.03.1994р. зі змінами.
10. Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємств, затверджена наказом МФУ 18.03.1995р. № 139 зі змінами і додатками.
11. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности; под ред. Стражева В.И. - 2-е изд.-Минск: "Высш.шк.", 1997.
12. Артевенко В.Г., Белелендир М.В. Финансовый анализ. - М.: Издательство "ДИС", 1997.
13. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - 4-е изд., доп. И перераб. - М.: Финансы и статистика, 1997.
14. Безруких П.С. Бухгалтерский учет. _ М.: Бухгалтерский учет, 1996.
15. Барышников Н.П. Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение. 1-я часть. - М.: Филин, 1997.
16. Завгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. - К.: видавництво "Бліц-інформ", 1996.
17. Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту: Навчал.посіб. - М-во освіти України та ін. - К., 1995.
18. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. - 2-е изд.; - М., 1996.
19. Ковалев А.П. Финансовый анализ и диагностика банкротства: Учебное пособие. - М.: Экономическая академия.
20. Ковалев В.В. Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 1997.
21. Мінін О., Ткач О. Основи фінансового обліку. - К.: Основи, 1997.
22. Мовшиц Б.Й. Экономический анализ: анатированый конспект лекций. ИЭНТ. - Кременчуг, 1998.
23. Негашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. - М.: Высшая школа, 1997.
24. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск, М.: ИП "Экоперспектива", 1997.
25. Тишков И.Е. Бухгалтерсткий учет. - Минск.: ВШ, 1994.
26. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 1996.
27. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. - М., ИНФРА-М, 1997.
28. Додатково використані:
- газета "Уряловий кур'єр" № 29 від 18 лютого 1999 року.
- журнали: "Баланс" № 50 від 14.121998р.
"Баланс - бібліотека бухгалтера".
Посібник "Схеми бухгалтерських проводок" "Баланс- клуб" 1998 рік № 1,2.
"Галицькі контракти" № 4 1999 рік.

 
 

Цікаве

Загрузка...