WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аналіз фінансових результатів - Дипломна робота

Облік і аналіз фінансових результатів - Дипломна робота

реалізаційної продукції. Величина прибутку (збитку) визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції і повною собівартістю цієї продукції.
Аудитор перевіряє правильність числення і списання на дебет рахунку 46 "Реалізація" фактичної собівартості реалізованої продукції, а також віднесення всієї суми отриманої виручки за готову продукцію, роботи, послуги. Після чого аудитор встановлює одиницю отриманого прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг і порівнює її з даними відображеними в бухгалтерському обліку: при журнально-ордерній формі обліку в журналі-ордері № 15.
Особливе місце при перевірці аудитор приділяє питанням правильності ведення обліку позареалізаційних прибутків і витрат. У цьому випадку він керується Законом України "Про оподаткування прибутку підприємства" від 19.09.1997 року з послідуючими змінами, в якому вказується, які витрати необхідно враховувати за фінансовими результатами. При перевірці потрібно з'ясувати, на основі яких документів оформлялися бухгалтерські записи і детально розглянути правильність ведення обліку інших позареалізаційних прибутків і витрат.
Перевіряючи віднесення на збитки списаних боргів після закінчення термінів давності, аудитор повинен первірити законність таких списань і порядок перерахування сум до бюджету.
Аудитор перевіряє законність списання на фінансові результати боргів по недостачах і розкраданні. При цьому повинні бути проаналізовані виконавчідокументи і акти, в яких потрібно указати на неспроможність відповідачів і неможливість стягнення з винних осіб.
Аудитор, перевіряючи законність стягнення або отримання штрафів, пені і неустойок, з'ясовує правильність їх віднесення і чи немає випадків, коли їх необхідно було утримати за рахунок винних осіб.
Аудитор при здійсненні перевірки витрат, пов'язаних із збитками минулих років, виявлених в звітному році, а також по анульованих замовленнях, повинен визначити законність і правильність цих списань.
При здійсненні перевірки, аудитор порівнює відображені в ф.2 "Звіт про фінансові результати і їх використання" з даними бухгалтерського обліку, відображеними на рахунку 80 "Прибутки і збитки", а також загальну суму прибутку (збитку), відображену в балансі за звітний період.
У процесі аудиту розкриваються резерви підвищення рентабельності продукції, збільшення обсягу реалізації продукції, зростання балансового прибутку за рахунок усунення різних непродуктивних витрат і збитків.
Особливе місце при здійсненні аудиту займає достовірність показників звітності про розподіл прибутку, що характеризують фінансове взаємовідношення підприємства з бюджетом, банком, з трудовим колективом.
При перевірці показників звіту за формою № 2 "Звіт про фінансові результати і їх використання" аудитор звертає увагу на порядок розподілу прибутку і списання коштів за рахунок фондів.
Аудитор перевіряє правильність віднесення на рахунок 81 "Використання прибутку" сум, які відраховуються в фонди економічного стимулювання і спеціальні фонди.
Особливе місце аудитор приділяє перевірці використання коштів з фондів, правомірність виплат з цих фондів, при цьому керується положеннями і постановами Кабінетів Міністрів України на відповідний період часу. Аудитор перевіряє цільове використання коштів і з фондів, а також переліки іншим організаціям, при цьому цточнюється необхідна сума для здійснення виплат и витрат.
Аудитор здійснює перевірку правомірності і законність нарахування виплати дивідендів, процентів по акціях, облігаціях з пайовою участиною працівників і підприємств. Аудитор, здійснюючи перевірку, визначає суму прибутку, що належить члену трудового колективу і цільовий напрям цих коштів.
При перевірці здійснюється розрахунок оподаткованої податком частки прибутку прибутків, а також сума податку.
Аудитор звіряє облікові дані, відображені на рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" з відрахування від прибутку суми податку.
При виявленні заниження або завищення суми фінансового результату, аудитор відображає їх в акті з вказівкою виникнення помилок.
Для здійснення перевірки операцій по статутному фонду, аудитор звертає увагу на аналітичний облік по рахунку 85 "Статутний фонд", що відображає пайові вклади учасників підприємства. При цьому в аналітичному обліку повинен бути забезпечений облік цих внесків по кожному учаснику (у іноземній валюті, якщо це міжнародне об'єднання, в наіональній грошовій одиниці).
Аудитор встановлює законність віднесення в статутний фонд фінансових результатів, а також списання з статутного фонду.
Аудитор звіряє достовірність даних, вказаних в Головній книзі і відображених в формі № 1 "Баланс підприємства" і формі № 3 "Звіт про фінансово-майновий стан підприємства".
На товаристві аудиторська перевірка за 1998 рік не проводилась.
В И С Н О В К И.
Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності.
ТОВ "Кредон" здійснює комерційну діяльність з метою отримання прибутку. Прибуток підприємтсво отримує головним чином від реалізації продукції. Тільки після продажу продукції, чистий прибуток приймає форму прибутку. Значить, чим більше підприємство реалізує рентабельної продукції, тим більше отримає прибутків, тим краще його фінансове становище. Порядок використання прибутку визначається радою засновників підприємства.
У процесі діяльності підприємства, здійснюється велика кількість простих і складних господарських операцій з придбаних у встановленому порядку різноманітних предметів праці підприємства, за допомогою коштів праці, які вони мають в своєму розпорядженні, і затраченої праці працівників на реалізацію продукції, реалізовуючи її покупцям і замовникам, відповідно до укладених договорів. При цьому на всіх стадіях кругообігу господарських коштів на підприємстві виникають об'єкти бухгалтерського обліку.
Облік фінансових результатів ведеться на підприємстві на рахунку 80 "Прибутки і збитки". На цьому рахунку відображають операції по формуванню кінцевого фінансового результату діяльності підприємства в звітному році.
Кінцевий фінансовий результат (прибуток або збиток) складається з фінансового результату від реалізації продукції, інших матеріальних цінностей і прибутків від позареалізаційних операцій, зменшеними на суму витрат по цих операціях. По дебету рахунку 80 відображаються витрати, а по кредиту - прибутки підприємства. Зіставлення дебетового і кредитового оборотів за звітний період, показує кінцевий фінансовий результат звітного періоду.
По закінченні звітного року, при складанні річного бухгалтерського звіту, рахунок 80 "Прибутки і збитки" закривається.
Прибуток підприємства оподатковується по ставці 30% об'єкту оподаткування. При начисленні і сплати до бюджету податку на прибуток,

 
 

Цікаве

Загрузка...