WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аналіз фінансових результатів - Дипломна робота

Облік і аналіз фінансових результатів - Дипломна робота

продукції 0,97-0,73=-0,24 0,45-0,29=-0,16
2. Відпускні ціни на продукцію 0,96-0,97=-0,01 0,17-0,45=+0,28
Разом: 0,96-0,73=-0,23 0,17-0,29=+0,12
Висновок: зниження рентабельності реалізованої продукції, розрахованої на базі показника прибутку від реалізації обумовлено ростом собівартості (-0,24 відсотки), - зниженням відпускних цін (+0,01 відсотки) пов'язано зі зниженням питомої ваги показника реалізованого прибутку в загальному обсязі балансового прибутку, а отож і чистого прибутку.
Підвищення рентабельності реалізованої продукції, розрахованої на базі чистого прибутку (на +0,16 відсотків) обумовлено впливом двох факторів протилежних по напрямку діяння: ростом собівартості продукції (-0,16 відсотків) і відпускних цін на неї (+0,28 відсотків). [26,24]
3.4. Аналіз ділової активності.
Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється перш за все в швидкості обігу його коштів. В ТОВ "Кредон" аналіз ділової активності та рентабельності заключається у дослідженні рівня і динаміки таких коефіцієнтів:
- коефіцієнта загальної оборотності капіталу;
- коефіцієнта оборотності матеріальних обігових коштів (запасів і затрат);
- фондовіддача основних коштів і інших позабігових активів;
- коефіцієнт оборотності власного капіталу,
які євідносними показниками діяльності підприємства.
Фінансові коефіцієнти обчислюються на основі балансу товариства.
При аналізі динаміки фінансових коефіцієнтів, відносних показників рентабельності і дфлової активності з'ясовуються взаємовпливання двох типів показників між собою, що відображають тісну взаємозалежність фінансового становища і фінансових результатів діяльності товариства, досліджуються можливості зміцнення стійкості і підвищення ефективності фінансової діяльності.
Розглянемо вказані коефіцієнти.
1. Коефіцієнт загальної оборотності капіталу відображає швидкість обігу усього капіталу товариства.
, де [26 стор.110]
Np - виручка від реалізації продукції (послуг, робіт),
Вср - середній за рік підсумок балансу
1997 рік
1998 рік .
2. , де [26 стор.111]
Fcp - середня за період величина основних коштів і інших позабігових активів по балансу.
1997 рік
1998 рік .
3. Коефіцієнт оборотності власного капіталу
, де [26 стор.111]
- середня за період величина джерел власних коштів підприємства по балансу.
1997 рік
1998 рік .
Дані розрахунку коефіцієнтів ділової активності відображено в таблиці.
Таблиця 3.9.
Аналіз ділової активності.

пп Коефіцієнт Визначення 1997 рік 1998 рік Зміни
1. К1А Загального обороту капіталу 93,17 30,60 -59,57
2. К2А Фрндовіддача основних засобів і інших позабігових активів 202,0 455,9 +253,9
3. К3А Обороту власного капіталу 222,2 178,0 -44,2
Дані таблиці можливо представити у вигляді графіків.
Висновок: з даної таблиці видно:
В 1998 році, в порівнянні з 1997 роком:
- К1А - відображає швидкість обороту капіталу товариства. В данному випадку зменшення коефіцієнту на 59,57 означає інфляційний ріст цін на реалізовану продукцію [26];
- К2А - характеризує ефективність використання основних засобів і інших позабігових коштів, які вимірюються величиною продажу, що приходиться на одиницю вартості коштів;
- К3А - показує швидкість обороту власного капіталу. В данному випадку в Товаристві в 1998 році в порівнянні з 1997 роком зниження обороту власного капіталу пояснюється нерухомістю власних капіталів [26].
Для розрахунку коефіцієнтів ділової активносі використані такі показники.
Таблиця 3.10.

пп П о к а з н и к и 1997 рік
(тис.грн.) 1998 рік
(тис.грн.)
1. Виручка від реалізації продукції 4444,3 15774,0
2. Середній за звітний і минулий рік підсумок балансу (без ПДВ) 47,7 515,5
3. Середня за період величина запасів і витрат по балансу 0,7 0,9
4. Середня за період величина ОЗ і інших позабігових коштів 22,0 34,6
5. Середня за період величина джерел власних коштів по балансу 20,0 88,6
IV. АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
Суть аудиту фінансових результатів.
Аудиторська діяльність в Україні і аудит фінансової звітності прискорено розвиваючись, придбали все більше значення в становленні ринкової економіки нашої країни. Адже винекнення аудиту в Україні зумовлено гострою життєвою необхідністю в зв'язку з появою недержавних форм власності і господарювання, які не підлягають перевірці з боку контрольно-ревізійної служби, а також необхідністю забезпечення і підтвердження достовірності, реальності, правдивості даних фінансової звітності підприємств для користувачів цієї інформації (податкової інспекції, покупців, постачальників, службовців, робочих, акционерів, інвесторів, банків та т.п.).
У порівнянні з розвиненими західними країнами (Великобританія, Франція та ін.), де інтенсивний розвиток аудиту придбав ще, починаючи з ХІХ ст., в Україні він перебуває зараз в стадії становлення, хоча і розвивається дуже швидкими темпами, використовуючи кращий зарубіжний досвід, враховуючи існуючі національні особливості.
Основним законодавчим актом, який регулює здійснення аудиту в Україні, є Закон України "Про аудиторську діяльність" прийнятий 22 квітня 1993 року.
Узагальнюючим показником підприємства є прибуток, який характеризує ефективність виробництва. Прибуток є джерелом утворення фондів економічного стимулювання і фондів спеціального призначення.
При здійсненні аудиту фінансових результатів перевіряються результати від реалізації продукції, послуг промислового і непромислового характеру, матеріалів, купованих виробів і продукції підсобного сільського господарства, позареалізаційні прибутки і витрати, правильність відображення їх утворення і використання в бухгалтерському обліку.
Аналітичний облік фінансових результатів враховується по відповідних статтях, які забезпечують розподіл у встановленому порядку прибутку і складання звітності про фінансові результати. Аналітичний облік ведеться з наростаючим підсумком на відповідних статтях на рахунку 80 "Прибутки і збитки".
При аудиті потрібно зробити перевірку фінансових результатів по двох частинах:
" Фінансовий результат, отриманий від реалізації продукції, робіт і послуг та інших прирівнених до них статтей;
" Позареалізаційні прибутки ( витрати), залишені в розпорядженні підприємства, за рахунок яких відшкодовуються санкції на інші витрати.
Основну частку прибутку підприємство отримує від реалізації продукції, робіт, послуг, тому перевірку потрібно починати з правильної оцінки отримання прибутку (збитку). На розмір фінансових результатів від реалізації впливають об'єм реалізації і собівартість продукції, рівень позавиробничих витрат і структура

 
 

Цікаве

Загрузка...