WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аналіз фінансових результатів - Дипломна робота

Облік і аналіз фінансових результатів - Дипломна робота


ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему:
Облік і аналіз фінансових результатів
А Н О Т А Ц І Я.
Об'єктом дослідження даної роботи є фінансові результати та використання прибутку, їх облік, аудит, аналіз.
Метою роботи є:
" Ознайомлення з формуванням фінансових результатів і завданням аналізу прибутку;
" Вивчення обліку фінансових результатів та використання прибутку;
" Вивчення сутності аудиту та оцінки фінансових результатів на підприємстві;
" Аналіз балансового прибутку;
" Прибутку від реалізації;
" Аналіз розподілу і використання прибутку;
" Аналіз рентабельності та ділової активності.
Розглянуто облік в умовах автоматизованої обробки даних.
Результатом дипломної роботи є пропозиції по удосконаленню обліку та отримання прибутку.
З М І С Т
Вступ.
І. Організація обліку і аналіз фінансових результатів та використання прибутку в сучасних умовах господарювання.
1.1. Обліку фінансових результатів в сучасних умовах господарювання.
1.2. Система формування фінансових показників.
1.3. Формування фінансових результатів і задачі аналізу прибутку.
1.4. Значення фінансового аналізу в діяльності підприємств України.
1.5. Особливості аналізу фінансових результатів в умовах інфляції.
ІІ. Облік фінансових результатів діяльності та використання прибутку товариства с обмеженою відповідальністю .
2.1. Економічна характеристика ТОВ .
2.2. Звіт про фінансові результати.
2.2.1. Облік фінансових результатів.
2.2.2. Облік прибутків і здобутків від реалізації продукції.
2.2.3. Облік інших позареалізаційних прибутків і здобутків.
2.2.4. Облік операцій по використанню прибутку.
2.3. Оподаткування прибутку.
2.3.1. Облік розрахунків по податку на прибуток.
ІІІ. Аналіз фінансових результатів діяльності.
3.1. Аналіз рівня динаміки і структури фінансових результатів.
3.2. Фактори формування балансового прибутку.
3.2.1. Факторний аналіз балансового прибутку.
3.2.2. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.
3.3. Аналіз рентабельності діяльності підприємства.
3.4. Аналіз ділової активності.
ІУ. Аудит фінансових результатів та використання прибутку.
У. Автоматизація бухгалтерського і управлінського обліку підприємства.
УІ. Заходи по удосконаленню бухгалтерського обліку і отримання прибутку.
Висновки.
Література.
Додатки.
В С Т У П.
Процес переходу економіки України на ринкові відносини відбувається у складних умовах спаду виробництва та інформації, що негативно впливає на фінанси підприємств, спрямовує їх на вирішення сьогоденних завдань виживання, робить неможливим зміцнення фінансової бази на скільки-небудь віддалену перспективу.
Про складний фінансовий стан у всіх галузях економіки свідчить значна кількість збиткових підприємств і організацій. Протягом 1998 року понад 50 відсотків підприємств були збитковими. Сума збитків одержаних ними становила 12 млрд.грн. [28].
Одним із факторів, що негативно впливає на фінансовий стан підприємств є несплата боргових зобов'язань.
Порівняно з початком року дебіторська та кредиторська заборгованість збільшилась в 1,4 рази. Загальна сума дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 1 грудня 1998 року становила відповідно 106,7 млрд.грн. та 148,2 млрд.грн. [28].
Основним джерелом інформації про фінансовий стан підприємства є бухгалтерська звітність, яка в ринковій економіці базується на узагальненні даних фінансового обліку і є інформаційною ланкою, яка пов'язує підприємство з товариством та діловими партнерами-використовувачами інформації про діяльність підприємства.
Фінансовий стан підприємства залежить від результатів її виробничої, комерційної і фінансової діяльності.
Кожне підприємство здійснює діяльність, в результаті якої відбувається використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
При цьому виникають недоліки у використанні ресурсів, які і є об'єктом економічного і фінансового аналізу.
В умовах ринкової економіки фінансовий аналіз є однією із базових дисциплін, знання основ якої обов'язково для всіх спеціалістів, зайнятих у сфері фінансів, обліку, аудиту, управління.
З метою вивчення діючої системи обліку та аналізу фінансових результатів та використання прибутку, подальшого вивчення недоліків, впливу негативних чинників, вивчення можливостей вдосконалення обліку, контролю та аналізу, обрана тема "Облік і аналіз фінансових результатів та використання прибутку.
Головним завданням дипломної роботи є:
" Розглянути діючу систему обліку та аналізу фінансових результаів та використання прибутку;
" На прикладі ТОВ показати документальне оформлення та відображення в обліку фінансових результатів та використання прибутку;
" Провести фінансово-економічний аналіз та запропонувати заходи по їх вдосконаленню на збільшення прибутку та правильного його використання.
Досягти поставленої мети можливо лише за допомогою правильної організації бухгалтерського обліку, його постійного вдосконалення, впровадження міжнародного обліку та його автоматизації, проведення аналізу фінансових результатів та використання прибутку.
Основними джерелами інформації фінансових результатів є:
" Баланс (форма № 1);
" Звіт про фінансові результати (форма № 2),
і інші первинні документи товариства.
І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ.
1.1. Облік фінансових результатів в сучасних умовах
господарювання.
Фінансовий результат - кінцевий економічний підсумок господарської діяльності підприємства у формі прибутку (доходу).
Нарахований на підприємстві доход або прибуток залежить від тієї форми (моделі) розрахунку, по якій працює колектив.
Фінансові результати нараховуються на рахунку № 80 "Прибутки (доходи) і збитки".
Основна сума прибутку (доходу) утворюється в результаті реалізації продукції, робіт, послуг.
Ця різниця між сумою виручки від реалізації і повної фактичної собівартості реалізованої продукції (прибуток), чи сумою фактичних матеріальних і прирівнюваних до них витрат (доход). Поряд з цим підприємство може одержати позареалізаційні доходи і понести втрати, які впливають на його кінцевий фінансовий результат. До них відносяться збитки від стихійного лиха, пені, штрафи, неустойки, одержані і уплочені.
Фінансовий результат розраховується на рахунку № 46 "Реалізація" по видам і групам реалізованої продукції, виконаних робіт, наданих послуг із щомісячним від несенням на рахунок 80 "Прибутки та збитки" записуються збитки, по кредиту - прибуток.
Різниця між сумою оборотів складають фінансовий результат сальдо дебетове - збиток, кредитове - прибуток.
Суми використаних за цей період

 
 

Цікаве

Загрузка...