WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Перевірка виконання прийнятих рішень за наслідками попередньої ревізії - Реферат

Перевірка виконання прийнятих рішень за наслідками попередньої ревізії - Реферат

поточного контролю господарських операцій аудит встановлює, чи достатньо бухгалтерія контролює оприбуткування виготовленої продукції, правильність її реалізації тощо. Бухгалтерський облік і звітність дають необхідну інформацію для післяопераційного контролю господарських операцій (за місяць, квартал, рік), тому аудит, встановлюючи причини нестач, пересортування, псування товарно-матеріальних цінностей, знову вдається до функцій внутрішньогосподарського контролю, який здійснює бухгалтерія (своєчасність) та якість проведення інвентаризації, залік пересортування матеріалів, відображення її результатів в обліку тощо).
Таким чином, вивчаючи причини правопорушень і недоліків у господарській діяльності, аудит встановлює виконання контрольних функцій, покладених на бухгалтерський облік.
Бухгалтерський облік є перевіреним джерелом інформації для управління маркетингом. Аудит, виявляючи причину спаду економічної активності, пов'язаної з випуском неконкурентноспроможної продукції, відвантаженої покупцям, додержання договірної дисципліни, управління матеріальними запасами і іншими господарськими операціями, встановлює повноту і своєчасність забезпечення інформацією різних ланок управління для раціонального господарювання; використання цієї інформації для своєчасного коригування конфліктних ситуацій у виробництві та збуті продукції на ринку тощо. Зокрема, це стосується оперативності бухгалтерського обліку ресурсів підприємств (матеріальних,фінансових, трудових) і виробничо-комерційних процесів, тобто роботи фінансової і управлінської бухгалтерії.
Отже, аудит, досліджуючи принципи недоліків, правопорушень у господарській діяльності, вивчає інформаційне забезпечення менеджменту (управління економікою), яке є однією з функцій бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік у господарському механізмі виконує важливу загальноекономічну (розподільну) функцію, яка полягає у нарахуванні і виплаті заробітної плати працівникам за кінцевими результатами їхньої діяльності - виготовленою продукцією, наданими послугами тощо, тобто за допомогою обліку здійснюються розподільні функції в усіх ланках народного господарства. Одночасно за допомогою обліку контролюють темпи зростання виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) та оплати праці.
У обліку відображається формування собівартості продукції, яка є основою її ціноутворення, а отже, і рентабельності, від якої залежить величина прибутку (госпрозрахункового доходу), що є джерелом утворення фондів матеріального стимулювання, виробничого і соціального розвитку підприємства, тобто фондів споживання і нагромадження. Недоліки у бухгалтерському обліку при виконанні загальноекономічних його функцій призводять до необґрунтованого завищення заробітної плати, приписування обсягів невиконаних робіт, збільшення коштів, які відраховуються до фондів економічного стимулювання, і зниження платежів до державного бюджету та ін.
Таким чином, протиправні дії у бухгалтерському обліку при здійсненні розподільних та інших загальноекономічних функцій у господарському механізмі можуть бути причиною зловживань, збагачення окремих осіб за рахунок суспільства та інших негативних явищ які досліджує аудит з метою профілактики їх у наступній діяльності підприємства.
Порушення функцій бухгалтерського обліку у господарському механізмі всіх ланок народного господарства пов'язане з незадовільною організацією бухгалтерського обліку та недодержанням його методології. Надмірна централізація бухгалтерського обліку в торгівлі і громадському харчуванні, як свідчить практика, є першопричиною безконтрольності за збереженням цінностей, неправильного використання продуктів, привласнення виторгу. Спрощення так само, як і ускладнення методології бухгалтерського обліку, недодержання нормативних актів, порушення законодавства, як правило, є причинами нестачі і крадіжок коштів, товарів, сировини, будівельних та інших матеріалів, а також безгосподарності, які завдають збитків підприємствам, а звідси - і всьому суспільству. У профілактиці цих недоліків важливу роль відіграє аудит.
Аудит досліджує питання, поставлені на його вирішення, а також за власною ініціативою вивчає причини недоліків, правопорушень і розробляє профілактичні заходи щодо недопущення повторення їх у майбутній господарській діяльності підприємств. Причини правопорушень та профілактичні заходи щодо запобігання їм виявляють на дослідній стадії контрольно-ревізійного процесу і систематизують у журналі групування недоліків ревізії, аудиту.
Профілактичні заходи щодо запобігання виникненні недоліків, правопорушенням у господарській діяльності ревізор, аудитор викладають в окремому розділі акта або окремо оформляють їх і подають разом з актами органу, який призначив ревізію або аудит.
Отже, ревізія і аудит фінансово-господарської діяльності активно впливають на виявлення негативних явищ у діяльності підприємств, встановлення їх причинних взаємозв'язків, сприяють профілактиці збитків, нестач, втрат у господарській діяльності.
Список використаної літератури
1. Аудит: практичний посібник / А. Кузьминський, Н. Кужельний, Е. Петрик, В. Савченко та ін.; під.ред. А. Кузьминського. - Київ: "Облікінформ", 1996. - 283 с.
2. Курс аудиту: підручник. - 2-ге видання, перероб. - К.: Вища школа: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 574 с.
3. Бухгалтерський облік в сільському господарстві: навчальний посібник / Фесенко Д.Н., Штейнман М.Я., Атрощенко В.І. - К.: Вища школа, 1987. - 360 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...