WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік підрядної діяльності - Реферат

Бухгалтерський облік підрядної діяльності - Реферат

Бухгалтерський облік підрядної діяльностіНа виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. № 1706, наказом Мінфіну України від 28.10.2001 р. № 205, затверджено схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (далі - ПБО) 18 "Будівельні контракти". Воно запроваджується з 2002 р. i має застосовуватися підрядниками щодо обліку доходів i витрат за будівельними контрактами.
Підрядником вважається юридична особа, яка укладає договір про будівництво (будівельний контракт на спорудження нового об'єкта, реконструкцію, розширення, добудову, реставрацію i ремонт об'єктів, виконання монтажних робіт) об'єкта, виконує передбачені роботи та передає їх замовникові. Поділ підрядників залежно від їх повноважень щодо об'єкта i учасників будівництва та виду виконуваних робіт на генпідрядників i субпідрядників не є підставою для незастосування цього ПБО.
Під об'єктом будівництва, щодо якого відповідно до цього ПБО має бути організовано бухгалтерський облік доходів i витрат за будівельним контрактом, треба розуміти сукупність будівель та споруд або окремі будівлі та споруди (з внутрішніми інженерними мережами водопостачання, каналізації, газо- i теплопроводу, електропостачання, радіофікації, підсобними та допоміжними надвірними будівлями, благоустроєм), будівництво яких здійснюється за єдиним проектом i кошторисом.
ПБО 18 поділяє будівельні контракти на контракти з фіксованою ціною та контракти за ціною "витрати плюс", які відрізняються порядком обчислення вартості контракту підрядником i замовником. Традиційне застосування в нашій будівельній галузі (закріплено у відповідних нормативно-правових документах з питань будівництва) при укладанні будівельних контрактів знайшла ціна "витрати плюс", за якою проектними організаціями складається кошторисна документація, що використовується підрядником i замовником при укладанні будівельного контракту для узгодження його вартості. Незважаючи на зміни цієї вартості, що можуть все-таки відбутися за час виконання будівельного контракту, такий будівельний контракт вважається укладеним за ціною "витрати плюс".
Доходи i витрати протягом періоду виконання будівельного контракту визнаються на дату балансу (на останнє число місяця) за ступенем завершеності будівельно-монтажних (ремонтно-будівельних) робіт. ПБО 18, як i відповідний міжнародний стандарт фінансової звітності 11 "Будівельні контракти", передбачає такі методи визначення ступеня завершеності робіт:
o співвідношення фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної) суми витрат за будівельним контрактом;
o співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх загального обсягу в натуральному вимірі (т, м3, м2 тощо);
o вимірювання та оцінку виконаної роботи.
Слід зазначити, що в нашій будівельній галузі традиційне застосування вже протягом кількох десятиріч має метод вимірювання та оцінки виконаної роботи. Положенням про підрядні контракти у будівництві, затвердженим Міністерством України у справах будівництва i архітектури від 15.12.93 р. № 9, передбачено, що головним документом, який відображає хід будівництва від початку виконання робіт до їх закінчення (від початку до закінчення виконання будівельного контракту), є Журнал виконаних робіт, відповідальність за ведення якого підрядником покладається на посадову особу. Замовник здійснює контроль i технічний нагляд за обсягом i вартістю виконаних робіт.
На підставі даних Журналу виконаних робіт (типова форма № КБ-6), до якого посадовою особою підрядника після вимірювання i оцінки за кошторисною документацією обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт вносяться відповідні дані за видами робіт, складається Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрати (форма № КБ-3) або Акт приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в). Зазначені форми затверджено наказом Держкомстату України i Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 29.12.2000 р. № 416/299 та їх реквізити відповідають частині II ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
До доходу генпідрядника включається вся вартість виконаних за будівельним контрактом робіт. Вартість робіт, виконаних субпідрядниками, генпідрядники визнають як інші прямі витрати, пов'язані з виконанням будівельного контракту. В цьому вбачається деяка особливість порівняно з чинною на сьогодні системою обліку генпідрядниками вартості робіт, виконаних субпідрядниками.
Субпідрядники до доходу включають, як i раніше, вартість виконаних власними силами будівельно-монтажних робіт.
До доходу підрядники (генпідрядники, субпідрядники) включають також суму відхилень, претензій та заохочувальних виплат. Тобто сума майнової відповідальності за порушення замовником умов будівельного контракту відображається підрядником у складі доходу від будівельного контракту. Сума заохочувальних виплат за виконання i перевиконання умов будівельного контракту, наприклад премії за введення об'єкта, визнається підрядником доходом від будівельного контракту, а нарахована конкретним працівникам підрядника премія за введення відображається як витрати на оплату праці.
Доходи i витрати за кожним окремим будівельним контрактом відображаються у бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування.
Не визнаються доходами одержані від замовників для фінансового забезпечення виконання будівельного контракту аванси, які відображаються підрядником у складі його зобов'язань i зменшуються після виконання робіт, визнання доходу i заліку заборгованості.
Склад витрат на виконання будівельного контракту (собівартість будівельного контракту) формується відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318. До собівартості будівельного контракту включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці робітників, що працюють безпосередньо на будівельному майданчику, інші прямі витрати (витрати на експлуатацію машин i механізмів, вартість виконаних субпідрядниками робіт).
До прямих матеріальних витрат належать:
o витрати на матеріали, конструкції, вироби, деталі для будівельно-монтажних робіт, придбані у сторонніх організацій, використані на будівництві об'єкта;
o витрати на виготовлення продукції в підсобних виробництвах будівельної організації, використані на будівництві об'єкта.
До прямих

 
 

Цікаве

Загрузка...