WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Нарахування заробітної плати - Контрольна робота

Нарахування заробітної плати - Контрольна робота

предметів, що підлягає до оплати постачальнику (без ПДВ):
Д-т рах. 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" К-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками";
2) на суму податкового кредиту по ПДВ:
Д-т рах. 641 "Розрахунки за податками"
К-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками";
3) на суму, сплачену постачальнику за придбані малоцінні предмети (включаючи ПДВ):
Д-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" К-т рах. 31 "Рахунки банках".
Оприбуткування підприємством малоцінних і швидкозношуваних предметів, одержаних з інших джерел, у бухгалтерському обліку відображається записом по дебету рахунка 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" і кредиту рахунків:
40 "Статутний капітал" (на вартість малоцінних предметів, внесених засновниками (учасниками) до статутного капіталу підприємства);
23 "Виробництво" (на вартість інструментів, пристосувань та інших предметів, виготовлених у своєму виробництві);
745 "Доход від безоплатно одержаних активів" (на вартість предметів, безоплатно одержаних від інших юридичних і фізичних осіб) та ін.
Аналітичний облік малоцінних і швидкозношуваних предметів ведеться за видами предметів (однорідними групами), установленими виходячи з потреб підприємства.
Вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, які передані в експлуатацію, згідно з Положенням (стандартом) 9 виключається із складу активів (списується з балансу). При цьому в бухгалтерському обліку робиться запис по кредиту рахунка 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" і дебету рахунків:
23 "Виробництво" (на вартість спеціального оснащення та інших предметів, які використовуються у виробництві для виготовлення певних виробів, виконання окремих за-мовлень);
91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати" (на вартість малоцінних' і швидкозношуваних предметів загального призначення, які використовуються в цехах та інших підрозділах основного і допоміжних виробництв, у тому числі і по догляду за машинами й устаткуванням, а також для загальногосподарських потреб);
93 "Витрати на збут" (на вартість малоцінних предметів, які використовуються в підрозділах, пов'язаних із збутом (реалізацією) продукції (товарів, робіт, послуг);
949 "Інші витрати операційної діяльності" (на вартість предметів, переданих у користування обслуговуючим виробництвам і господарствам) та ін.
Проте для запобігання зловживань по місцях використання має бути забезпечений оперативний контроль за збереженням малоцінних і швидкозношуваних предметів шляхом ведення карток (ф. № МШ-2, № МШ-6), спеціальних описів. Інструменти і пристосування, що видаються з цехових комор робітникам у тривале користування, записуються в інструментальну картку робітника. Контроль за збереженням інструментів, що видаються з цехової комірчини робітникам на нетривалий час, забезпечується за допомогою інструментальних марок (жетонів) з вибитими табельними номерами робітників, в обмін на які видається потрібний інструмент тощо.
Повернені на склад з експлуатації малоцінні предмети, придатні для подальшого використання, прибуткуються за первинною вартістю на дебет рахунка 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" в кореспонденції з кредитом рахунка 719 "Інші доходи від операційної діяльності". Предмети, що прийшли до непридатності, на підставі актів про вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів (ф. № МШ-8) прибуткуються на дебет рахунка 209 "Інші матеріали" (на вартість одержаних корисних відходів (металолом, запасні частини тощо), зданих за накладними на склад і оприбуткованих за ціною можливого використання або реалізації") в кореспонденції з кредитом рахунка 719 "Інші доходи від операційної діяльності" (таблиця 2.1). Таблиця 2.1.
Основні бухгалтерські проводки по обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів зі сроком служби менше одного року
Зміст господарської операції Дебет рахунка Кредит рахунка
1 2 3
Оприбуткування малоцінних і швидко
зношуваних предметів, одержаних від
постачальників:
- за покупною вартістю 22 63, 685
- на суму податкового кредиту по ПДВ, на яку підприємство має право зменшити податкове зобов'язання 641 63, 685
На суму, перераховану постачальникам
в оплату розрахунково-платіжних документів за одержані МШП (з урахуванням ПДВ)
63, 685 31
Відображення операцій по придбанню МБП при попередній оплаті розрахунко
во-платіжних документів постачальників:
- на покупну вартість 63, 685 31
- на суму сплаченого ПДВ 641 31
Одночасно - на суму податкового кредиту 63, 685 644
Оприбуткування одержаних від постачальників попередньо оплачених МШП - за покупною вартістю 22 63, 685
Одночасно - на суму податкового кредиту 644 63, 685
Відображення витрат по перевезенню придбаних МШП сторонніми транспорт
ними організаціями:
- за діючими тарифами 22 63, 685
- на суму податкового кредиту по ПДВ 641 63, 685
- на суму, сплачену за перевезення (з урахуванням ПДВ) 63, 685 31
Оприбуткування МШП, оплачених через касу і підзвітних осіб:
- на покупну вартість
- на суму податкового кредиту по
пдв
Оприбуткування на склади інструментів, пристосувань та інших малоцінних і швидкозношуваних предметів, виготовлених власними допоміжними виробництвами
Відображення послуг власного автотранспорту по перевезенню малоцінних і швидкозношуваних предметів Оприбуткування малоцінних і.швидкозношуваних предметів, одержаних з інших джерел:
- внесених засновниками (учасниками) до статутного капіталу підприємства
- одержаних безоплатно
- раніше не взятих на облік (виявлених при інвентаризації як залишки) Списані з балансу за первинною вартістю малоцінні і швидкозношувані предмети, передані в експлуатацію:
- основним цехам, загальновиробни-чим підрозділам і господарствам (на підприємствах, яким відповідними інструкціями дозволено витрати по обслуговуванню виробництва й управлінню відображати безпосередньо на рахунку 23)
- допоміжним цехам і господарствам (на підприємствах, яким галузевими інструкціями дозволено обліковувати комплексні витрати в складі прямих затрат допоміжних виробництв)
Література:
1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 від 16.07.99 р. ;
2. Положення про П (С) БО ;
3. Закон України "Про власність" ;
4. Закон України "Про підприємництво" ;
5. Закон України "Про підприємства" ;
5. Закон України "Про господарські товариства" ;
7. Положення № 88 "Про документальне записів бухгалтерського обліку" ;
8. Інструкція НБУ № 69 "Про порядок проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів, документів та розрахунків" ;
9. План рахунків бухгалтерського обліку та інструкція по його застосуванню, затвердження наказом міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 ;
10. "Бухгалтерський фінансовий облік" - під редакцією Ф.Ф. Бутенця 2000 р. ;
11. Білуха М.Т. "Теорія бухгалтерського обліку" 2000 р. ;
12. Кузьмінський А.М. "Теорія бухгалтерського обліку" 1999 р. ;
13. Ткаченко Н.М. " Бухгалтерський облік " 2000 р.;
14. Собко В.В. " Бухгалтерський облік " 1999 р.;
15. Пархоменко В.І. " Бухгалтерський облік в Україні " 2000 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...