WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Планування аудиту, перевірка фірми - Контрольна робота

Планування аудиту, перевірка фірми - Контрольна робота

внутрішнього контролю зважується тактична задача: чи досить здійснювати обмежену (вибіркову) перевірку , чи потрібна суцільна перевірка.
Аудиторська перевірка проводиться за формою і змістом.
При перевірці первинних документів за формою варто визначити дотримання нормативно-правових актів у процесі відображення господарських операцій у первинних документах. При цьому перевіряється правильність оформлення документації, її повнота і комплектність.
При перевірці первинних документів по змісту здійснюється критичний аналіз змісту документів: відповідність характеру відображеної господарської операції, достатність інформаційного овідображення, обґрунтованість, несуперечливість.
Рекомендується як одина з аудиторських процедур, так звана "зустрічна перевірка" на практиці скрутна у виконанні, тому що вимагає втручання в комерційну діяльність сторонніх організацій, які вправі і відмовитись від надання аудитору (не є державним посадовою особою) такого роду інформації. Разом з тим у якості одиночних процедур - з погляду підтвердження (чи спростування) сумнівних документів - зустрічні перевірки просто необхідні, що повинно обов'язково бути передбачене в Законі про аудиторську діяльність.
При перевірці первинної документації і відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку і звітності аудитор повинен виходити з наступних вимог:
1) дотримання протягом звітного року прийнятої облікової політики відображення окремих господарських операцій і оцінки майна й зобов`язань ;
2) повнота відображення в обліку за звітний період усіх господарських операцій, здійснених у цьому періоді;
3) правильність віднесення доходів і витрат до звітних періодів;
4) розмежування в обліку поточних витрат на виробництво і довгострокові інвестиції (капітальні вкладення у оборотні активи);
5) тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам по рахунках синтетичного обліку на перше число кожного місяця;
6) правильність оцінки майна і господарських операцій;
7) правильність і обґрунтованість створення фондів і резервів;
8) правильність своєчасність сплати податків і зборів в бюджет.
При документальній перевірці особливу увагу варто звернути на правильність оформлення всіх первинних документів, на підставі яких і здійснюються записи в регістрах бухгалтерського обліку (наявність усіх необхідних реквізитів).
По завершенні перевірки узагальнюються й аналізуються всі отримані результати, на підставі яких формується висновок аудитора.
Аудиторській перевірці підлягають усі ділянки бухгалтерського обліку організації, а також усі всі підрозділи, у яких формується адміністративно-господарська інформація (кадрові, планові, складські та інші служби).
Про результати перевірки дотримання вимог законодавства про оподаткування приватної виробниче -комерццйної фірми "Струмочок" за період з 10.06.1996 р. по 1.01.2000 р.
На підставі посвідчення від 20.03.2000 року №66823-015 Державної податкової інспекції в м. Черкаси державним податковим інспектором відділу документальних перевірок юридичних осіб Харьковською Т.0. проведена документальна перевірка дотримання вимог податкового законодавства ПВКФ "Струмочок" за період з 10.06.96р.по 01.01. 2000 р. у відповідності з затвердженим переліком питань .
Перевірку проведено з відома та в присутності директора Іванова І.І. та в присутності головного бухгалтера Петрової П.П.
1. Загальні положення.
1.1. Перевірка проводилась з 21.03.2000 року по 23.03.2000 року
1.2.У період, за який проводилась перевірка, відповідальні за фінансово-господарську діяльність були: директор - Іванов І.І.та головний бухгалтер - Сидорова І.А. до 31.08.1999 р. ( наказ на звільнення № 10 від 30.08.99 р.) , Петрової П.П. з 1.09.1999 р. по теперішній час ( наказ на прийняття № 11 від 1.09.1999 р.)
1.3. Перевірка проведена відповідно до Законів України: "Про систему оподаткування "; "Про державну податкову службу в Україні"; та інших законодавчих актів з питань оподаткування.
1.4. Приватна виробниче-комерційна фірма "Струмочок" зареєстровано Черкаським міськвиконкомом 10.06.1996 р. № 5647 , форма власності - приватна (код 10)
1.4.1. Державною податковою інспекцією у м. Черкаси ПВКФ "Струмочок" взято на податковий облік 1812.97 р. р. та як платник податку на додану вартість 09.02.1998 р., свідоцтво № 32108154, індивідуальний номер N 243517323012.
1.5. Ідентифікаційний код, за яким підприємство занесено органами статистики до іржавного реєстру звітних ( статистичних) одиниць України N 43246578
1.6. Статутний фонд на момент утворення підприємства відповідно до установчих документів склав 100 грн, на дату початку перевірки - 100 грн.
1.7 Місце знаходження ПВКФ "Струмочок" відповідно до установчих документів (юридична адреса): м. Черкаси, вул. Енгельса , 12 к.3 ; фактична адреса вул Волкова,5
1.8 Перевірка ПВКФ "Струмочок" з питань дотримання вимог законодавства про оподаткування проводиться вперше.
1.9. при перевірцівикористано :
N пп Повна назва і перелік документів , які охоплені перевіркою. Перевірені за період
Суцільним порядком Вибірковим порядком Перевіряв
1. 1. Банківські документи , а саме :
- виписки банку ;
- платіжні доручення ;
- реєстри електронних платіжних документів ;
2. Первинні касові документи за цей період :
- касова книга ;
- касові ордери ;
- відомості про виплату заробітної плати .
3. Голвна книга.
4. Книги обліку придбання товарів.
5. Журнали ордери №1,2,6.
6. Відомості балансової вартості валюти.
7. Податкові накладні, накладні,рахунки-фактури.
8. Податкові декларації, розрахунки податків та інших платежів до бюджету, квартальні та річні звіти з додатками та розшифровками до них.
9. Угоди.
Хоменко
1.10. Згідно за статутом підприємство мало право здійснювати такі види діяльності
71130 - оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації;
71250 - роздрібна торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації;
71500- посередницькі послуги при купівлі-продажі товарів народного споживання
18211 - м`ясна промисловість ( крім клеєжелатинової)
84100 - посередницькі послуги при купівлі - продажі товарів,цінних паперів, валюти і здавання в найм ( в оренду, в прокат) без вираженої спеціалізації
72200 - зовнішня торгівля недержавних організацій.
Фактично у перевіряемий період згідно з даними статистичної та бухгалтерської
звітності, підприємство здійснювало такі види діяльності:
надавало послуги по купівлі - продажу валюти, згідно агентської угоди з АКБ "Україна".
Підприємству видана довідка "Про реєстрацію пунктів обміну валют" Черкаським обласним управлінням НБУ від 13.04.98 р. № 09-001.
ПВКФ " Плуг" видано торгові патенти :
№ 3783 на пункт обміну валют вул. Смілянська ,100 ,№ 3782 на пункт обміну валют вул. Шевченка ,200 № 3781 на пункт обміну валют б. Енгельса ,20.
1.11. Рахунки підприємства на дату складення акту :
Назва рахунку Номер Назва установи банку код; МФО Залишки, кошті на дату складання акту
Розрахунковий рахунок 26000202622001 Дирекція АКБ "Україна"
2. Перевірка правильності обчислення , повноти і своєчасності сплати до бюджету державних цільових фондів податків і зборів ( обов`язкових платежів) , а також неподаткових доходів, встановлених законодавством.
В 1996, 1997 та І-III кварталах 1998 року ПВКФ "Струмочок" згідно бухгалтерської та статистичної звітності фінансово-господарською діяльністю не займалось.
2.1. Валовий доход.
Перевіркою правильності визначення валового доходу (загальної суми доходу платника податку від усіх видів діяльності) встановлено наступне:
Скоригований валовий доход підприємства відображено в рядку II Деклараціях про прибуток

 
 

Цікаве

Загрузка...