WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Планування аудиту, перевірка фірми - Контрольна робота

Планування аудиту, перевірка фірми - Контрольна робота

тощо. Вартість гудвілу визначається різницею між ціною придбання і звичайною ціною відповідних активів.
Аналітичний облік ведеться за видами окремих об'єктів нематеріальних активів.
Норма зносу нематеріальних активів визначається виходячи з первісної вартості і встановленого терміну їх корисного, використання.
Не нараховуються амортизаційні відрахування (знос) на нематеріальні активи: "ноу-хау", гудвіли, товарні знаки тощо, вартість яких не зменшується в процесі їх використання.
Облік нематеріальних активів.
Внесені засновниками й оприбутковані нематеріальні активи до Статутного фонду:
Дебет рахунку № 04 "Нематеріальні активи"
Кредит рахунку № 75 "Розрахунки з учасниками".
Придбані підприємством нематеріальні активи:
Дебет рахунку № 04 "Нематеріальні активи"
Дебет рахунку № 68 "Розрахунки з бюджетом" (на суму ПДВ)
Кредит рахунку № 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"
Кредит рахунку № 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".
Використання джерел фінансування придбаних нематеріальних активів:
Дебет рахунку № 87 "Фовди економганого стимулювання"
Дебет рахунку № 81 "Використання прибутку"
Кредит субрахунку № 88-6 "Фонд коштів, використаних на фінансові вкладення".
Вартість безкоштовно одержаних нематеріальних активів:
Дебет рахунку № 04 "Нематеіральні активи"
Кредит субрахунку № 88-13 "Фонд безкоштовно одержаного майна".
Нарахування амортизаційних відрахувань на нематеріальні активи провадяться до досягнення їх залишкової вартості нульового значеная (Закон України "Про амортизацію"):
Дебет рахунку № 04 "Нематеріальні активи"
Кредит субрахунку № 02-3 "Знос нематеріальних активів".
Списання непридатних для подальшого використання нематеріальних активів, знос по яких не нараховується:
Дебет рахунку № 20 "Основне виробництво"
Дебет рахунку № 26 "Загальногосподарські витрати"
Дебет рахунку № 44 "Витрати обігу"
Кредит рахунку № 04 "Нематеріальні активи". Списання неповністю амортизованих нематеріальних активів на суму нарахованого зносу (вибуття нематеріальних активів):
Дебет субрахунку № 02-3 "Знос нематеріальних
активів"
Кредит рахунку № 04 "Нематеріальні активи".
На суму недоамортизованої частини нематеріальних активів:
Дебет рахунку № 81 "Використання прибутку" Дебет рахунку № 87 "Фонди економічного стимулювання", Кредит: рахунку, №^04 "Нема-серіальні активи"
Облік реалізації нематеріальних активів.
1. Надходження грошових коштів:
Дебет рахунку № 51 "Розрахунковий рахунок" , Кредит субрахунку № 46-3 "Реалізація інших активів"
2. Списана первісна вартість нематеріальних активів:
Дебет субрахунку № 46-3 "Реалізація інших активів" Кредит рахунку № 04 "Нематеріальні активи"
або:
1. На продажну вартість нематеріальних активів:
Дебет рахунку № 76 "Розрахунки з різними дебіторами
і кредиторами"
Кредит субрахунку № 46-3 "Реалізація інших активів".
2. Надходження коштів за реалізацію нематеріальних активів:
Дебет рахунку № 51 "Розрахунковий рахунок" Кредит рахунку № 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".
3. Одночасно на первісну вартість:
Дебет субрахунку № 46-3 "Реалізація інших активів"
Кредит рахунку № 04 "Реалізація інших активів". Списується нарахований знос на реалізовані нематеріальні активи:
Дебет субрахунку № 02-3 "Знос нематеріальних активів"
Кредит субрахунку № 46-3 "Реалізація інших активів".
На суму витрат, пов'язаних з продажем нематеріальних активів:
Дебет субрахунку № 46-3 "Реалізація інших активів"
Кредит рахунку № 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"
Кредит рахунку № 70 "Розрахунки з оплати праці" та ін.
Податок на додану вартість на доходи від реалізації:
Дебет субрахунку № 46-3 "Реалізація інших активів" Кредит рахунку № 68 "Розрахунки з бюджетом".
Результат від реалізації.
Прибутки:
Дебет субрахунку № 46-3 "Реалізація інших активів"
Кредит рахунку № 80 "Прибутки і збитки".
Збитки:
Дебет рахунку № 80 "Прибутки і збитки"
Кредит субрахунку № 46-3 "Реалізація інших активів".
При безкоштовній передачі нематеріальних активів залишкова їх вартість (первісна за мінусім зносу) відноситься підприємством на рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства або фондів, що створюються підприємством.
Безкоштовна передача нематеріальних активів:
а) на суму нарахованого зносу:
Дебет субрахунку № 02-3 "Знос нематеріальних активів"
Кредит рахунку № 04 "Нематеріальні активи";
б) на суму залишкової вартості:
Дебет рахунку № 81 "Використання прибутку"
Дебет-рахунку № 87 "Фонд" економічного стимулювання"
Кредит рахунку № 04 "Нематеріальні активи".
Інвентаризація нематеріальних активів.
По всіх нематеріальних активах перевіряється наявність розпорядчих документів керівника підприємства щодо затвердження термінів їх корисного використання і норми зносу (амортизації) даних об'єктів. Інвентаризацією нематеріальних активів, таких, як секрети технологій, має бути встановлена наявність на підприємстві документів з детальним описом суті і порядку використання. Програмні продукти перевіряються за їх наявністю на відповідних носіях і наявністю експлуатаційної проби. Таким чином, при інвентаризації нематеріальних активів їх наявність встановлюється шляхом перевірки документів, що стали підставою для їх оприбуткування на баланс підприємства, а також документів, якими оформлені (підтверджені) майнові права.
2. Планування аудиту.
Аудитор планує роботу таким чином, щоб забезпечити:
а) одержання необхідної інформації про стан бухгалтерського обліку об'єкта, що перевіряється;
б) визначення змісту, часу проведення й обсягу контрольних процедур, що підлягають виконанню.
У плані аудиторської перевірки повинні бути відбиті :
- обсяг виконуваних робіт;
-терміни проведення і тривалість робіт;
- способи і прийоми, застосовувані аудитором.
При цьому аудитор може обговорити план аудиторської перевірки з керівництвом і персоналом об'єкта, що перевіряється, що дозволяє підвищити дієвість проведеного аудиту і скоординувати аудиторські процедури з діяльністю органів керування об'єкта, що перевіряється. У випадку залучення до аудиторської перевірки чи співвиконавців експертів аудитор (як керівник робіт) повинний спланувати і їхню роботу.
У зв'язку з тим, що аудиторська перевірка (на малому і середньому об`єкті) обмежена в середньому двома тижнями , та чітке планування і координація дій усіх учасників перевірки в обов`язковому порядку підлягають письмової фіксації. У плані аудиторської перевірки необхідно передбачити схему перевірки за кожною ділянкою бухгалтерского обліку:
1. Що підлягає перевірці:
- наявність і оформлення первинних документів по ділянці обліку;
- відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку,
- оподатковування.
2. Задачі аудиту:
- перевірка правильності відображення в бухгалтерському й у налоговому обліку господарських операцій,
- встановлення вірогідності фінансової звітності даним первинного обліку.
3. Виявлення помилок і розбіжностей між даними обліку й звітності.
4. Формулювання висновків і рекомендацій для висновку аудитору.
Порядок проведення аудиторської перевірки.
Після формування плану аудиторської перевірки й уточнення термінів і виконавців, починається власне аудиторська перевірка.
Спочатку перевіряється організація системи внутрішнього обліку - від результатів цієї перевірки залежить висновок про відсутність системи внутрішнього контролю, на підставі чого аудитором може бути видане негативний аудиторський висновок, що передбачено нормативними документами .
При перевірці ефективності системи

 
 

Цікаве

Загрузка...