WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік зносу та амортизації основних засобів - Курсова робота

Облік зносу та амортизації основних засобів - Курсова робота

пов'язані з освоєнням нових виробництв, а також підготовкою робіт сезонного характеру 39 131 831
39 131
831
4 Збільшується сума зносу об'єкту основних засобів у зв'язку з його до оцінкою (збільшення первісної вартості об'єкту основних засобів у частині його зносу). 423 131 831
423 131
831
5 Нарахована амортизація основних засобів загально виробничого характеру 91 131 831
91 131
831
6 Нарахована амортизація основних засобів загальногосподарського характеру 92 131 831
92 131
831
7 Нарахована амортизація основних засобів, що використовуються при реалізації продукції 93 131 831
93 131
831
8 Нарахована амортизація основних засобів, що використовуються у дослідженнях та розробках 941 131 831
941 131
831
9 Нараховується амортизація вартості основних засобів, що експлуатуються у сфері обслуговування виробництва та житлово-комунальній сфері. 949 131 831
949 131
831
10 Нараховується амортизація вартості основних засобів, що використовуються для усунення результатів надзвичайних результатів. 99 131 831
99 131
831
11 Списується сума зносу об'єктів основних засобів у зв'язку з його вибуттям. Зменшується сума зносу об'єкту основних засобів у зв'язку з його уцінкою при умові, що раніше наданий об'єкт не до оцінувався 131 10 131
831 831
10
12 Зменшення суми зносу раніше до оцінених об'єктів основних засобів. 131 423 131
831 831
423
Таблиця 4.4 Відображення амортизації у бухгалтерському обліку.
Для розрахунку сум амортизаційних відрахувань використовується типова форма № ОЗ - 14 "Розрахунок амортизації основних засобів". Вона складається з 4 розділів:
- По основним засобам у запасі (резерві);
- По основним засобам в експлуатації;
- Контрольні дані;
- Розрахунок амортизації (зносу)основних засобів.
Показники типової форми № ОЗ - 14 служать основою для відображення на відповідних рахунках сум нарахованої амортизації за звітний місяць та суми зносу основних засобів.
Отже, основним питанням амортизаційної політики - який метод амортизаційних відрахувань обрати. Щоб відповісти на це питання треба детально розгляну усі існуючи методи та визначити фактори, що пов'язані з експлуатацією об'єктів основних засобів, бо чітких рекомендацій по цьому приводу у світі не існує. Обраний метод нарахування амортизації закріплюється приказом та відображається у обліковій політиці підприємства.
Щомісяця амортизаційні нарахування за обраним методом відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, для чого призначений пасивний рахунок 13.Для розрахунку амортизації використовують типову форму ОЗ - !4.
Розділ 4. Вплив амортизаційних відрахувань на результати фінансово-господарської діяльності підприємства.
В умовах формування ринкових відносин переміщення інвестиційної діяльності із центральних джерел до децентралізованих призвело до зменшення інвестиційних коштів суб'єктів підприємницької діяльності. Тепер головним джерелом здійснення реальних інвестицій стають власні кошти підприємств, серед яких левова частка припадає на амортизаційні відрахування.
За допомогою амортизації реалізується швидкість звороту основних засобів, інтенсифікується процес їх відтворення, реалізується технічна та виробнича політика на підприємстві.
Основними факторами, що зумовлюють розмір амортизаційних відрахувань на підприємстві є:
- обсяги основних фондів та нематеріальних активів, що амортизуються;
- напрями та обсяги руху основних фондів та нематеріальних активів;
- механізм державного регулювання амортизації;
- структура основних фондів та нематеріальних активів;
- метод нарахування амортизації, що використовується підприємством;
- вік основних фондів та нематеріальних активів та ступінь їх амортизації.
На сьогодні в Україні механізм нарахування амортизації регламентується податковим законодавством для обчислення сум амортизаційних відрахувань при визначені оподатковуваного прибутку (Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05. 97р.) та національними стандартами бухгалтерського обліку для розрахунку справжніх витрат підприємств на компенсацію авансового капіталу (П(С)БО №7 "Основні засоби"). Виходячи з цього, з'ясуємо, яким чином зміна суми амортизаційних відрахувань внаслідок запровадження нової концепції амортизації може вплинути на результати фінансово-господарської діяльності підприємства.
Перш за все у рамках фінансово-економічного аналізу визначимо, яку частку амортизаційні відрахування займають у собівартості продукції. Для прикладу візьмемо данні фінансової звітності за 1997-2000 роки дочірніх підприємств відкритого акціонерного товариства "Трест Південзахідтрансбуд" (табл. 4.1)
Назва підприємства 1997 1998 1999 2000 Темп приросту (гр.5 : гр. 2)
1 2 3 4 5 6
ДП "БУ - 147" м. Чернівці 8.4 8.1 4.2 4.2 50.0
ДП "БУ - 150" м. Львів 6.3 6.1 5.8 5.5 87.3
ДП "Автобаза" м. Київ 25.6 24.8 23.2 7.7 30.1
ДП Святошинський завод "Буддеталь" 8.5 7.8 9.3 10.5 123.5
Таблиця 4.1. Частка амортизаційних відрахувань у собівартості будівельних підприємств у 1997 - 2000 роках.
За даними таблиці 4.1 можна зробити висновок, що в будівельній галузі найбільша частка амортизаційних відрахувань у собівартості припадає на транспортні будівельні організації (ДП "Автобаза" - у середньому 20.3 %), потім на виробничі підприємства, зокрема ДП Святошинський завод "Буддеталь" - 9 %, а далі на інші будівельні організації, що виконують безпосередньо будівельно - монтажні роботи. Це пов'язано з специфікою роботи кожного підприємства, кількістю і вартістю наявних у них основних фондів. Також потрібно звернути увагу на те, що динаміка частки амортизаційних відрахувань у структурі собівартості продукції дочірніх підприємств ВАТ "Південзахідтрансбуд" за 1997 - 2000 рокине значну тенденцію до зниження. Це пов'язано з тим, що даних підприємствах рівень спрацювання основних фондів сягає за 80%, коефіцієнт оновлення основних засобів дуже низький, а при нарахуванні амортизаційних відрахувань від залишкової вартості та без одночасного введення в дію основних засобів із кожним роком відбувається постійне скорочення сум амортизаційних відрахувань.
Оскільки за період 1997 - 2000 років амортизаційні відрахування нараховувалися підприємствами однаково і в податковому, і у бухгалтерському обліку, а деякі з них продовжують це робити і в 2001 році, то результативність такої амортизаційної політики необхідно безпосередньо пов'язувати з динамікою основних фондів. Сенс методу "спадного залишку" полягає у щорічній мобілізації дедалі значніших сум амортизації для формування капіталовкладень. У міру амортизації залишкова вартість кожного конкретного об'єкта ц суми відповідних амортизаційних нарахувань поступово зменшується до незначної величини, яка перестає впливати на групову вартість основних фондів і групу групової амортизації. Ця загальна сума по групі збільшуватиметься за рахунок нових щорічних надходжень із 100-відсотковоїю залишковою вартістю.
Тут можна виходити з тої фінансової

 
 

Цікаве

Загрузка...