WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика загальної оцінки (визначення рейтингу) стану підприємств на ринку за даними фінансової звітності - Курсова робота

Методика загальної оцінки (визначення рейтингу) стану підприємств на ринку за даними фінансової звітності - Курсова робота

сприймається усіма контролюючими органами нагляду за банківською діяльністю. В основу системи CAMEL покладені розробки Федеральної Резервної системи, Контролера грошового обігу та Федеральної корпорації по страхуванню депозитів - відомих агентств з банківського нагляду.
Назва рейтингової системи CAMEL складено з початкових літер п'яти компонентів, які аналізуються.
С - показник достатності капіталу , який враховує розмір власного капіталу банку, необхідний для гарантії вкладників та відповідності реального розміру капіталу необхідному.
А - показник якості активів, який визначає ступінь"поверненості" активів та позабалансових статей, а також фінансовий вплив проблемних позик.
М - показник якості управління (менеджменту), за допомогою якого оцінюються банківська система банківського менеджменту на базі ефективної роботи, налагодженої політики, глибини дотримання законів та інструкцій.
Е - показник дохідності та прибутковості, з позиції її достатності для майбутнього росту банку.
L - показник ліквідності, що визначає, чи достатньо ліквідний банк, щоб виконувати звичайні та форс-мажорні зобов'язання.
Деякі з показників CAMEL можуть бути визначені заочно, на основі документів, що надходять да центрального банку, інші ж потребують наглядової перевірки на місці для визначення повної картини. Таким чином, оцінка стану банку за допомогою даної системи може бути поточним процесом, проте краще за все проводити її в кінці наглядової перевірки.
Кожний показник отримує бал від "1" (добре) до "5" (незадовільно).
Оцінки показників сумуються та діляться на 5 для отримання зведеної оцінки.
Зведена оцінка дає банківському супервізору ясне уявлення про те, чи є банк в цілому "добрим", "критичним" або "незадовільним".
Найважливішим є те, що зведена оцінка є важливим показником ступеню необхідного втручання, яке повинно бути здійснене по відношенню до банку з боку контролюючих органів.
Рейтингова система CAMEL являє собою стандартизований метод оцінки банків на регулярній основі. Наведемо приклади стандартних оцінок банку:
Зведений рейтинг = 1
Діапазон допустимих змін (1,0 - 1,4).
- Повністю здоровий в усіх відношеннях;
- Отримані дані не мають суттєвого значення;
- Систему управління можна не змінювати;
- Стійкий по відношенню до зовнішніх економічних та фінансових потрясінь;
- Нема необхідності у втручанні органів нагляду.
Зведений рейтинг = 2
Діапазон допустимих змін (1,5 - 2,4).
- Практично здоровий;
- отримані критичні дані не мають суттєвого значення;
- Можна змінити стиль управління;
- Стабільний;
- Втручання органів банківського нагляду обмежено та здійснюється лише в обсязі, необхідному для для виправлення виявлених недоліків.
Зведений рейтинг = 3
Діапазон допустимих змін (2,5 - 3,4)
- Наявність фінансових, операційних або технічних недоліків, які варіюють від допустимих рівнів до незадовільних;
- Уразливий при несприятливих змінах в економічній ситуації;
- Може легко розоритися, якщо міри, що приймаються для подолання недоліків виявляються неефективними;
- Необхідне додаткове втручання органів банківського нагляд з метою усування недоліків.
Зведений рейтинг = 4
Діапазон допустимих змін (3,5 - 4,4)
- Серйозні фінансові проблеми;
- Збереження нездорової ситуації при відсутності належної уваги до фінансових проблем;
- Без проведення коректуючих мір ситуація, що склалась, може призвести до підриву життєздатності у майбутньому;
- Велика ймовірність розорення;
- Необхідні ретельний нагляд та контроль, я також конкретний план подолання виявлених недоліків.
Зведений рейтинг = 5
Діапазон допустимих змін (4,5 - 5,5)
- Велика можливість розорення у найближчому майбутньому;
- Виявлені недоліки настільки небезпечні, що потрібна термінова підтримка з боку акціонерів або інших фінансових джерел;
- Без проведення коректуючих заходів імовірніше за все буде ліквідований, об'єднаний з іншими або придбаний.
Висновки
Основною метою фінансового аналізу є отримання невеликого числа ключових (найбільш інформативних) параметрів, які давали б об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків та збитків, змін в структурі активів та пасивів, у розрахунках з дебіторами та кредиторами. При цьому аналітика та управлінця може цікавити як поточний стан підприємства, так і його проекція на найближчу перспективу, тобто очікувані параметри фінансового стану.
Основним, а в ряді випадків і єдиним, джерелом інформації про фінансову діяльність та фінансовий стан ділового партнера є бухгалтерська звітність, яка є публічною. Звітність підприємства в ринковій економіці базується на узагальнених даних фінансової звітності і виступає інформаційною ланкою, яка поєднує підприємство із суспільством та діловими партнерами - користувачами інформації о діяльності підприємства.
Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану слугує бухгалтерський баланс підприємства. Його значення настільки велике, що аналіз фінансового стан часто називають аналізом балансу.
Для вивчення фінансового стану підприємства необхідна інформація про економічні ресурси, що ним контролюються, його фінансову структуру, ліквідність та платоспроможність, а також здатність адаптуватися до змін середовища, в якому воно функціонує.
Інформація стосовно економічних ресурсів, контрольованих підприємством і здатності його в минулому змінювати ці ресурси є корисною для визначення спроможності підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти у майбутньому. Інформація щодо структури капіталу є корисною при прогнозуванні майбутніх потреб у позиках, при визначенні розподілу майбутніх прибутків та потоків грошових коштів серед власників підприємства, а також при визначенні ймовірності залучення фінансів у майбутньому. Інформація щодо ліквідності та платоспроможності підприємства є корисною для прогнозування спроможності підприємства вчасно виконувати свої фінансові зобов'язання. Ліквідність свідчить про наявність грошових коштів у найближчому майбутньому після виконання фінансових зобов'язань даного періоду. Наявність грошових коштів упродовж більшого періоду часу для вчасного виконання фінансових зобов'язань свідчить про платоспроможність підприємства. Вся ця інформація безпосередньо може бути отримана з фінансової звітності.
В даній роботі були розглянуті склад фінансової звітності та окремі її складові частини. Було наведене їх використання у методиці загальної оцінки стану підприємства на ринку.
В роботі майже не робиться порівняння нової системи фінансової звітності із попередньою. Проте у висновках вважається за доцільне вказати на переваги та досягнення реформованої системи бухгалтерського обліку.
Порівнюючи П(С)БО 1 з вимогами Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого

 
 

Цікаве

Загрузка...