WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика загальної оцінки (визначення рейтингу) стану підприємств на ринку за даними фінансової звітності - Курсова робота

Методика загальної оцінки (визначення рейтингу) стану підприємств на ринку за даними фінансової звітності - Курсова робота

порівняльної оцінки.
Запропонована система показників базується на даних фінансової звітності підприємства. Ця вимога робить оцінку масовою, дозволяє контролювати зміни у фінансовому стані підприємства усіма учасниками економічного процесу. Вона також дозволяє оцінити результативність та об'єктивність самої методики комплексної оцінки.
Таблиця 5
Система вихідних показників для рейтингової оцінки за даними публічної звітності.
І група ІІ група ІІІ група ІV група
Показникиоцінки прибутковості господарської діяльності Показники оцінки ефективності управління Показники оцінки ділової активності Показники оцінки ліквідності та ринкової стійкості
1. Загальна рентабельність підприємства - балансовий прибуток на 1 грн. активів.
2. Чиста рентабельність підприємства - чистий прибуток на 1 грн. активів.
3. Рентабельність власного капіталу - чистий прибуток на 1 грн. власного капіталу.
4. Загальна рентабельність виробничих фондів - балансовий прибуток до середньої величини основних виробничих фондів та оборотних засобів у товарно-матеріальних цінностях. 1. Чистий прибуток на 1 грн. обсягу всієї реалізації.
2. Прибуток від реалізації продукції на 1 грн. обсягу реалізації продукції.
3. Прибуток від всієї реалізації на 1 грн. обсягу всієї реалізації.
4. Балансовий прибуток на 1 грн. обсягу всієї реалізації. 1. Віддача всіх активів - виручка від реалізації продукції на 1 грн. активів.
2. Віддача основних фондів - виручка від реалізації продукції на 1 грн. основних фондів.
3. Оборотність оборотних фондів - виручка від реалізації продукції на 1 грн. оборотних засобів.
4. Оборотність запасів - виручка від реалізації продукції на 1 грн. запасів та затрат.
5. Оборотність дебіторської заборгованості - виручка від реалізації продукції на 1 грн. дебіторської заборгованості.
6. Оборотність найбільш ліквідних активів - виручка від реалізації на 1 грн. найбільш ліквідних активів.
7. Віддача власного капіталу - виручка від реалізації на 1 грн. власного капіталу. 1. Коефіцієнт покриття - оборотні засоби на 1 грн. термінових зобов'язань
2. Коефіцієнт ліквідності - грошові кошти, розрахунки та інші активи на 1 грн. термінових зобов'язань.
3. Індекс постійного активу - основні фонди та інші позаоборотні активи до власних коштів.
4. Коефіцієнт автономії - власні кошти на 1 грн. підсумку баланс.
5. Забезпеченість запасів власними оборотними засобами - власні оборотні засоби на 1 грн. запасів та затрат.
Вихідні показники для рейтингової оцінки об'єднані у 4 групи (збиткові підприємства в даній системі не розглядаються).
До першої групи належать найбільш узагальнені та важливі показники оцінки прибутковості (рентабельності) господарської діяльності підприємства. У загальному випадку показники рентабельності підприємства являють собою відношення прибутку до тих чи інших коштів (майна) підприємства, що беруть участь в отриманні прибутку.
Нова звітність містить дані про чистий прибуток. Величина чистого прибутку може бути знайдена у рядку з кодом 220 Звіту про фінансові результати.
До другої групи включені показники оцінки ефективності управління підприємством. Розглядаються найбільш загальні 4 показники. Ефективність визначається відношенням прибутку до всього обороту (до всієї реалізації) підприємства або тільки до виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) без податку на додану вартість. При цьому використовуються показники прибутку від всієї реалізації, прибуток від реалізації продукції, чистий прибуток (Звіт про фінансові результати, рядок 220), балансовий прибуток.
До третьої групи віднесені показники оцінки ділової активності підприємства. Віддача усіх активів (всього капіталу) підприємства визначається відношенням виручки від реалізації продукції (Звіт про фінансові результати, рядок 010) до середнього за період підсумку балансу. Віддача основних фондів визначається відношенням виручки від реалізації продукції до середньої за період вартості основних засобів і нематеріальних активів. Оборотність оборотних фондів (кількість оборотів) визначається відношенням виручки від реалізації продукції до середньої за період вартості оборотних засобів.
Оборотність запасів та затрат визначається відношенням виручки від реалізації продукції до середньої за період вартості запасів та затрат.
Оборотність дебіторської заборгованості визначається відношенням від реалізації продукції до середньої за період суми дебіторської заборгованості.
Оборотність найбільш ліквідних активів визначається відношенням виручки від реалізації продукції до середньої за період суми найбільш ліквідних активів, тобто грошових коштів та короткострокових фінансових вкладень.
Віддача власного капіталу визначається відношенням виручки від реалізації продукції (Звіт про фінансові результати, рядок 010) до середньої за період величини джерел власних коштів.
До четвертої групи віднесені показники оцінки ліквідності та ринкової стійкості підприємства. Коефіцієнт покриття визначається відношенням суми оборотних засобів до суми строкових зобов'язань. Коефіцієнт ліквідності визначається відношенням суми грошових коштів, короткострокових вкладень та дебіторської заборгованості до суми строкових зобов'язань.
Індекс постійного активу визначається відношенням вартості основних засобів та інших позаоборотних активів (Баланс, рядок 080) до джерел власних коштів.
Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) підприємства визначається відношенням суми власних коштів до підсумку балансу (Баланс, рядок 280).
Забезпеченість запасів і затрат власними оборотними коштами визначається відношенням суми власних оборотних коштів до вартості запасів і затрат. Під час характеристики ринкової стійкості акціонерних компаній корисно використовувати відносні показники: чистий прибуток на 1 акцію, дивіденди на 1 акцію, дивіденди на 1 акцію до ринкового курсу акції та ін.
Слід відмітити, що серед вихідних показників оцінки є підсумкові, результатні показники, що характеризують обсяг реалізації продукції, прибуток і таке інше за звітний період. Разом з тим показники балансу мають одномоментний характер, тобто обчислюються на початок та на кінець звітного періоду. Оскільки усі вихідні показники, включені до таблиці 5 є відносними, вони розраховуються або на кінець періоду (року), або до усереднених значень статей балансу.
Після набору певної статистики для фінансового аналізу (бухгалтерських звітностей за декілька років) доцільно організувати та підтримувати автоматизовану базу даних вихідних показників для рейтингової оцінки, які розраховувались би за даними балансу на кінець кожного звітного періоду по усередненим даним за кожний період.
В основі розрахунку підсумкового показника рейтингової оцінки лежить порівняння підприємств по кожному показнику фінансового стану, рентабельності та ділової активності з умовним еталонним

 
 

Цікаве

Загрузка...