WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія - Контрольна робота

Контроль і ревізія - Контрольна робота

одиниць запасу цінностей. Сальдо рахунків запасів товарно-матеріальних цінностей на кінець звітного періоду базується на середній вартості придбаних запасів.
Коли розраховується середня вартість одиниці обліку товарів або матеріалів, то отримана середня величина, як правило, округлюється до цілих центів. Ця округлена величина використовується для визначення кінцевого сальдо рахунка товарно-матеріальних запасів, а оскільки собівартість реалізованої продукції визначається шляхом вирахування кінцевого сальдо рахунка товарно-матеріальних запасів з підсумкової вартості товарів для продажу, то будь-яка неточність, яка може виникнути через округлення, не призводить до порушення рівності між величиною товарів для продажу протягом облікового періоду та сумою собівартості реалізованої продукції і кінцевого сальдо рахунка товарно-матеріальних запасів. Згідно з постійною системою обліку товарно-матеріальних запасів, як правило, застосовується поточна середньозважена вартість, а не середньозважена вартість, єдина для всього облікового періоду (як згідно з періодичною системою) .
Середньозважений метод - це раціональний, систематичний та простий у застосуванні метод; за його застосування немає місця маніпулюванню даними. Цей метод забезпечує відносно вартості товарно-матеріальних запасів показні дані для всього періоду (з урахуванням початкового сальдо), а не даними, вірними лише для початку, кінця облікового періоду, чи якогось визначеного моменту у цьому обліковому періоді . Показні дані відображаються як у бухгалтерському балансі (кінцеве сальдо рахунка товарно-матеріальних запасів), так і у звіті про прибутки та збитки (собівартість реалізованої продукції). Обчислення вартості запасів товарно-матеріальних цінностей методом середньозваженої вартості наведено у таблиці № 4.2.
Метод останніх закупок, - ЛІФО (його називають так від абревіатури назви методу англійською мовою - Lаst-Іn, Fігst-Оut), - виходить з припущення, що одиниці товару, що придбані останніми, продаються в першу чергу. Не зважаючи на фактичний (фізичний) рух товарів, метод ЛІФО відносить до собівартості реалізованої продукції в першу чергу вартість одиниць товару, що були придбані останніми. Таким чином, залишки товарно-матеріальних запасів на кінець облікового періоду відображаються у бухгалтерському балансі за вартістю одиниць товару, що відображалися у початковому сальдо рахунка товарно-матеріальних запасів чи були придбані першими протягом звітного періоду. Тобто підхід за методом ЛІФО прямо протилежний підходу за методом ФІФО.
Метод ЛІФО раціональний та систематичний. Однак за цього методу є деякий простір для маніпулювання: зокрема це може бути зроблено за допомогою великих партій товару наприкінці облікового періоду (що відповідно збільшить собівартість реалізованої продукції, яка відображається за вартістю останніх закупок, - а, відповідно, зменшить суму отриманого доходу). У звіті про прибутки та збитки вартість проданих одиниць товару відображається за ціною останніх закупок, що практично відповідає їх поточній вартості. І навпаки, у бухгалтерському балансі залишок товарів на кінець облікового періоду відображується за вартістю досить давніх закупок, ціна яких може вже не відповідати їхній поточній вартості.
Обчислення вартості запасів товарно-матеріальних цінностей методом ЛІФО наведено у таблиці № 4.3.
Метод ідентифікованої вартості передбачає ведення записів за кожною окремою одиницею запасу, що придбана і відповідно передана в експлуатацію або реалізована. Запаси, що не взаємозамінюються, оцінюються за ідентифікованою вартістю.
Таблиці № 4.1. Обчислення вартості запасів товарно-матеріальних цінностей методом ФІФО.
Згідно з рахунком запасів цінностей необхідно методом ФІФО обчислити вартість запасів на складі на 1 грудня 1997 р.
--------------------------------------------------------------------------------------
| Дата |Отримано| Передано в | Запаси після кожної |Усього|
| |на склад | експлуатацію | операції |(грн.) |
|---------+------------+--------------------+----------------------------+---------|
|1997 р. |10 шт. | |10 шт. по 30 грн. (300) | |
|січень |по 30 | | | 300 |
| |грн. | | | |
|----------+-----------+--------------------+-----------------------------+--------|
|квітень | 10 шт. | |10 шт. по 30 грн. (300) | |
| |по 34 | |10 шт. по 34 грн. (340) | 640 |
| |грн. | | | |
|----------+-----------+--------------------+----------------------------+---------|
|травень | |8 шт. по 30 грн. |2 шт. по 30 грн. (60) | |
| | | |10 шт. по 4 грн. (340) | 400 |
|----------+-----------+--------------------+-----------------------------+--------|
|жовтень |20 шт. | |2 шт. по 30 грн. (60) | |
| |по 40 | |10 шт. по 34 грн. (340) | |
| |грн. | |20 шт. по 40 грн. (800) | 1200 |
|-----------+---------+---------------------+----------------------------+---------|
|листопад| |2 шт. по 30 грн. | | |
| | |10 шт. по 34 грн.| | |
| | |12 шт. по 40 грн.|8 шт. по 40 грн. (320) | 320 |
--------------------------------------------------------------------------------------
Вартість запасів на складі на 1 грудня 1997 р. оцінюється в 320 грн.
Таблиці № 4.2. Обчислення вартості запасів товарно-матеріальних цінностей методом середньозваженої вартості.
Згідно з рахунком запасів цінностей необхідно методом середньозваженої вартості обчислити вартість запасів на складі на 1 грудня 1997 р.
-------------------------------------------------------------------------------------
| Отримано на | Передано в |Кількість | Середньозва- |Загальна|
| склад |експлуатацію | одиниць | жена вартість |вартість |
| | | запасу |одиниці запасу | запасів |
| | | (шт.) | (грн.) | (грн.) |
|------------------+------------------+------------+-------------------+----------|
|1997 р. | | 10 | 30 | 300 |
|січень | | | | |
|10 шт. по 30 | | | |

 
 

Цікаве

Загрузка...