WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія - Контрольна робота

Контроль і ревізія - Контрольна робота

органи, контрольно-ревезійні, правоохоронні і податкові. А система обліку чітко налаженою, відповідно до норм бухгалтерського обліку, всі книги зберігатися відповідний час, не повинна бути перекрученою, з випривленнями та підчистками.
Вартість товарів, що входять до складу товарно-матеріальних запасів підприемства, відображається в обліку у відповідності з принципом собівартості, який можна визначити таким чином:
Базисною величиною для обліку вартосгі товарно-матеріальних запасів є вартість, яка становить собою ціну, сплачену за ці товари; або вартість того, що було використано, щоб придбати ці активи. Відносно товарно-матеріальних запасів вартість визначається як сума витрат, які прямо чи побічно мали місце у зв'зку з придбанням відповідних активів і доведенням їх до поточного стану, а також приставленням їх до теперішнього місця перебування .
3гідно з принципом вартості, побічні витрати, що мають місце у зв'зку з придбанням товарів (такі, як вартість транспортування, страхування, зберігання і так далі), повинні відображатись у складі вартості придбаних товарів. Але на практиці, через те що ці додаткові витрати не мають істотного значення , вони не включаються до вартості товарно-матеріальних запасів. Таким чином, з практичних міркувань багато компаній не відносять побічні витрати до вартосгі товарно-матеріальних запасів і відображають ці побічні витрати окремо. А як вартість придбаних товарів у цьому випадку береться лише їхня чиста вартість (тобто ціна, сплачена за рахунком-фактурою).
Два альтернативні типи систем обліку товарно-матеріальних запасів, які допомагають визначити вартість залишків товарно-матеріальних запасів на кінець облікового періоду та собівартість реалізованої продукції:
1. Періодична система обліку товарно-матеріальних запасів. - 3а ціеї системи підраховується загальна вартість придбаних товарів (включаючи початкове сальдо), а потім, наприкінці облікового періоду, визначається кінцеве сальдо за допомогою інвентаризації товарно-матеріальних запасів, наявних на кінець облікового періоду. Далі визначається вартість цих залишків на кінець облікового періоду шляхом множення кількості наявних товарів на вартість одиниці товару. 3гідно з періодичною системою обліку товарно-матеріальних запасів собівартість реалізованої продукції визначається як залишкова величина, тобто:
ПС + П - КС = СРП, де
ПС - початкове сальдо рахунка товарно-матеріальних запасів,
П - придбання протягом облікового періоду,
КС - кінцеве сальдо рахунка товарно-матеріальних запасів,
СРП - собівартість реалізованої продукції.
2. Постійна система обліку товарно-матеріальних запасів.- Ця система забезпечує даними про стан товарно-матеріальних запасів на кожний день облікового періоду по кожному елементу товарно-матеріальних запасів. Ці дані охоплюють: початкове сальдо, кожне придбання товарів підприємством, кожне зменшення (тобто продаж) товарно-матеріальних запасів підприємства та поточне сальдо товарно-матеріальних запасів. Ця система дає змогу визначити собівартість реалізованої продукції та кінцеве сальдо без проведення фізичної інвентаризації товарно-матеріальних запасів у кінці року. Згідно з цією системою кінцеве сальдо визначається як залишкова величина, тобто:
ПС + П - СРП = КС
3. Ревізія розрахункових та кредитних операцій
Розрахувати розмір фінансових санкцій та пені за порушення діючого законодавства з питань оподаткування окремо по податку на додану вартість, та податку на прибуток підприємств.
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ.
В порушення п.п. 7.4.4 п. 7.4 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 року N 188/97-ВР, згідно якого не дозволяється включення до податкового кредиту витрати по сплаті податку при придбанні товарів (робіт, послуг) вартість яких не відноситься до складу валових витрат, ПП "Х,Лтд" безпідставно віднесло до складу податкового кредиту податок на додану вартість за червень 2001 року в сумі 13340,0 грн.
Відповідно до вимог п. 7 ст. 11 Закону України "Про державну подат-кову службу в Україні" в редакції Закону від 05.02.1998 року N 83/97 - ВР та п.п. 17.1.3 п. 17.1 ст. 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 року N 2181-ІІІ встановленого у разі, коли контролюючий орган самостійно донараховує суму податкового зобов'язання платника податків, такий платник податків зобов'язаний сплатити штраф у розмірі п'яти відсотків від суми недоплати за кожний з податкових періодів, установлених для такого податку, сбору (обов'язкового платежу) починаючи з податкового періоду, на який припадає така недоплата, та закінчуючи податковим періодом, на який припадає отримання таким платником податків податкового повідомлення від контролюючого органу, але не більше двадцяти п'яти відсотків такою суми та не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громодян. Розрахунок додається в таблиці №3.1.
Таблиця №3.1
Розрахунок штрафних фінансових санкцій по податку на додану вартість
Звітник період Сума недоїмки, грн. Розмір штрафних санкцій 5% за
1 період Кількість періодів Макс. розмір штрафу % Сума фінансових санкцій, грн.
1 2 3 4 5 6
Червень
2001р. 13340,00 5 % 12 25 % 3 335,00
Всього 3 335,00
Валові витрати
В порушення п.5.1. ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР зі змінами і доповненнями, де вказано :
"Валові витрати виробництва та обігу - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності ... " ПП "Х, Лтд" зависило валові витрати в I кварталі 2001 р. по придбанню матеріалів у неплатника податку на додану вартість, та використаних не на виробництво в розмірі - 55 900,00 грн., в II кв. 2001р. в розмірі - 66 700,00 грн.
Податок на прибуток
В порушення п. 3.1. ст. 3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР зі змінами і доповненнями, де вказано :
"Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду, визначеного згідно з п. 4.3. цього Закону..." ПП "Х, Лтд" занизило суму оподаткованого обороту за I кв. 2001 р. на суму 55 900,00 грн., за II кв. 2001р. в розмірі - 66700,00 грн., та не сплатило до бюджету податок на прибуток за I кв. 2001 р. в розмірі 20 010,00 грн.
За заниження сум податків відповідно до п. 7 ст. 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" в редакції Закону від 05.02.1998 року N 83/97 - ВР та п. 17.1.3 ст. 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 року N 2181-ІІІ передбачено фінансові штрафні санкції в сумі 9 194,00 грн. (Розрахунок в табл. № 3.2)
Таблиця № 3.2
Розрахунок фінансових санкцій по податку на прибуток.
Звітник період Сума недоплати, грн. Розмір штрафних санкцій, % Кількість періодів Макс. розмір штрафу % ( 25% суми

 
 

Цікаве

Загрузка...