WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Касові операції в Україні - Курсова робота

Касові операції в Україні - Курсова робота

влади.
Книгу реєстрації видають під розписку матеріально відповідальній особі на підставі проведеної інвентаризації залишків товарів і готівки, які й записуються як початкове сальдо. Кожний лист звіту складається з двох рівних частин, що заповнюються матеріально відповідальною особою. Перший примірник залишається у книзі, друга частина звіту заповнюються з лицьового й зворотного боків через копіювальний папір як звіт матеріально відповідальної особи з відривною частиною листка. Обидва примірники звіту нумеруються однаковими номерами. Подальші записи товарно-касових операцій починаються на лицьовому боці невідривної частини звіту після строки "Залишок на початок дня".
Матеріально відповідальні особи зобов'язані щоденно здавати до бухгалтерії звіт з доданими відповідними документами і здавати щоденно до каси підприємства денну виручку, яка відображена у звіті.
Порядок ведення товарно-касової книги визначено Положенням про порядок реєстрації та ведення товарно-касової книги, затвердженим 26.04.93 р.
Товарно-касова книга має знаходитися у приміщенні підприємства і надаватися службовим особам, котрі здійснюють перевірку.
Схему відображення операцій на рахунку № 30 "Каса" наведено у таблиці 8.9.Таблиця 8.9
Кореспонденція рахунків з обліку готівки
№ пор. Назва операції Кореспондуючі рахунки
За Планом, що діяв до 01.01.2000 р. За новим Планом з 01.01.2000р.
Дебет Кредит Дебет Кредит
1 2 3 4 5 6
1.
Надійшла і оприбуткована до каси готівка (у т.ч. валютні кошти) з відповідних рахунків у банку (на виплату заробітної плати, премій, пенсій, допомоги тощо) 50
51,52
301, 302
311, 312
2.
Надійшла до каси виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), основних засобів та інших активів від вітчизняних покупців 50
62
301
361
3.
Погашення дебіторської заборгованості готівкою
50
60, 62, 69, 63, 76
301
377, 361, 365, 374
4.
Надійшла до каси готівка від працівників підприємства за товари, продані в кредит, за формений одяг тощо 50
73
301
377
5.
Надійшов до каси невикористаний залишок підзвітної суми 50
71
301
372
6. Внесені до каси організаціями-постачальниками послуг зв'язку, води, азу, енергії тощо суми, пов'язані з перебором тарифу (фрахту); повернення сум постачальниками раніше м перерахованих, але не використаних планових платежів 50
60
301
631
7.
Повернення до каси раніше виданих авансів 50
61
301
371
8.
Надійшла до каси готівка від покупців і замовників (заборгованість по векселях та ін.) 50
62
301
361
9.
До каси надійшла готівка по раніше висунутих претензіях 50
63
301
374
10.
Засновники внесли до каси готівку в рахунок їх вкладів до Статутного капіталу підприємства 50
75
301
346
11.
До каси надійшли суми заборгованості від квартиронаймачів, різних підприємств і осіб, у т.ч. від батьків (по дитячих установах), по виконавчих листах, від працівників за паливо, матеріали тощо 50
76
301
377
12.
Надійшла до каси готівка від дочірніх підприємств 50
78
301
682
13 Надійшла до каси готівка від внутрішніх підрозділів, що мають окремі Баланси (за путівки тощо) 50
79
301
683
14 Надійшли до каси суми процентів по векселях; доходів від дольової участі в інших підприємствах, дивідендів по цінних паперах тощо 50
80
301
372
15
До каси повернуті лишки одержаної заробітної плати 50 70
301
66
16
До каси повернуто відшкодування матеріального збитку 50 72 301 55
17
Одержані кошти від позикодавці (по наданих ними короткострокових кредитах або інших залучених коштах. 50 95
301
55
18
Придбані й оприбутковані нематеріальні активи з оплатою з каси 60
04 50
60 631
12 301
631
19.
Оплачені з каси придбані матеріальні цінності 60
50
631
301
20.
Оплачені готівкою різні загальновиробничі загальногосподарські витрати 25, 26
50
91, 92
301
21.
Витрати майбутніх періодів, оплаче ні з каси (передплата преси) 31 50 39 301
22.
Оплачені готівкою придбані товари 60 50 631 301
23.
Оплачені готівкою витрати по відвантаженню і реалізації продукції 43 50 93 301
24.
Національні й валютні кошти, здані з каси на рахунки в банках (у т.ч. депоновані суми, виручка від реалізації, повернення невикористаних гум тощо), ін.рах. 51, 52
50
50
311 312
301 302
25.
Викуплені в акціонерів належні їм акції; придбані за готівку грошові документи 56 50 33 301
26.
Сплачена готівкою заборгованість постачальникам, видані аванси за часткову готовність продукції (робіт, послуг); заборгованість покупцям і замовникам, за виставлені претензії 60, 61, 62, 63
50
631, 37, 36, 374
301
27. Виплата працівникам .і каси відрахувань на соціальне страхування, пенсійне забезпечення, допомогу багатодітним, догляд за дитиною та ін. 70, 69 50
661, 65
301
28.
Сплачена належна працівникам підприємства заробітна плата; підзвітні суми; кредит за продані товари та ін. 70, 71, 73
50
661, 372 301
29.
Сплачені з каси нараховані дивіденди 73
50
671
301
30.
Сплачені з каси суми за виконавчими листами, заборгованість перед креди-торами (за транспорт тощо), орендна плата, погашення боргів дочірнім підприємствам, заборгованість перед внутрішніми підрозділами, виділеними на самостійні баланси 76, 78, 79
50
377, 68
301
31. Відображена нестача готівки в касі (внаслідок інвентаризації) 84
50
375
301
32. Сплачені суми одноразової допомоги, а також за регресними позовами (непрацездатність з вини підприємства) 88 50 977 301
33. Списування сум цільових коштів, витрачених з каси 96 50 48 301
Висновок.
На будь-якому підприємствікаса - це спеціально обладнане й ізольоване приміщення для прийняття, видачі та тимчасового зберігання готівки й цінних паперів. Керівники підприємств зобов'язані обладнати касу і забезпечити зберігання в ній коштів. За чинним законодавством вони також несуть відповідальність у тих випадках, коли з їхньої вини не було створено необхідних умов для транспортування коштів.
Усі готівкові кошти й цінні папери на підприємствах мають зберігатися у вогнетривких металевих шафах, які після закінчення роботи каси замикає й опечатує касир. Ключі від металевих шаф і печатки зберігаються також у нього. Касирам забороняється залишати ключі в умовлених місцях, передавати стороннім особам або виготовляти невраховані дублікати.
Щоб запобігти розкраданню та привласненню грошей, керівник підприємства, призначаючи нових осіб на роботу, пов'язану з веденням касових операцій, одержанням, видачею та зберіганням готівки, матеріальних цінностей, повинен звернутися до органів внутрішніх справ по) інформацію про кандидатів на ці посади.
Список літератури.
1. Краморовський Л.М. Ревізія та контроль. - К., 1996.
2. Облік та ревізія касових операцій. // Нова бухгалтерія. - №2. - 2000.
3. Романів М.В.Державний фінансовий контроль та аудит. - К., 1998 .
4. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік. - К., 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...