WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів - Курсова робота

Облік грошових коштів - Курсова робота

банк у порядку і терміни, установлені установою банку, для зарахування на рахунки підприємства.
Здача готівкових коштів у банк супроводжується заповненням об'яви на внесення готівки, у якому вказується найменування підприємства, за що здаються гроші і номер банківського рахунку.
Видача готівки з каси підприємства для здачі їх в установу банку оформляється видатковим касовим ордером із відображенням цієї операції в касовій книзі. Документом, що свідчить про здачу виторгу в установу банку, є квитанція до об'яви на внесення готівки за підписами бухгалтера і касира установи банку, засвідчена печаткою (штампом) установи банку. Документом, що свідчить про здачу виторгу інкасаторам банку, є копія супровідної відомості за підписом інкасатора, засвідчена печаткою (штампом) установи банку.
При наявності на підприємстві декількох поточних рахунків здача виторгу й інших касових надходжень таким підприємством може здійснюватись як на основний, так і на додаткові банківські рахунки.
На прийняту від підприємства суму банк видає квитанцію, у якій вказується, від кого прийняті гроші, номер рахунку, на який зараховані гроші, сума. Квитанція служить підставою для списання коштів по касі.
Основні операції по руху коштів на розрахунковому рахунку
1) Надійшов виторг за реалізацію продукції:
Дт 31 Кт 36
2) Зараховано короткострокову позику на р/р:
Дт 31 Кт 60
3) Надійшли гроші з каси нар/р:
Дт 31 Кт 30
4) Надійшла на р/р дебіторська заборгованість:
Дт 31 Кт 37
5) Оплачено рахунки постачальників за товарно-матеріальні цінності, що надійшли:
Дт 63 Кт 31
6) Надійшли в касу гроші з р/р:
Дт 30 Кт 31
7) Перераховано податки в бюджет:
Дт 641 Кт 31
8) Перераховано органам соціального страхування:
Дт 65 Кт 31
9) Перераховано в погашення дебіторської заборгованості:
Дт 37 Кт 31
10) Погашено короткострокову позику банку:
Дт 60 Кт 31
7.Облік інших коштів
Облік інших коштів ведеться на рахунку 33(інші кошти) і має наступні субрахунку:
331 - грошові документи в національній валюті
332 - грошові документи в іноземній валюті
333 - кошти в дорозі в національній валюті
334 - кошти в дорозі в іноземній валюті
На цьому рахунку обліковуються кошти в дорозі і грошові документи (розрахункові чеки, платіжні доручення, перекази), що наприкінці місяця не зараховані на р/р.
Грошові документи поділяються на два види:
1) цінні папери;
2) інші грошові документи (путівки у будинки і табори відпочинку, чеки, поштові марки, лотереї, проїзні квитки і т. ін.).
Цінні папери - документи, що засвідчують майнові права, що можуть бути здійснені тільки при наданні оригіналу цих документів.
Цінні папери бувають пайові і боргові.
Пайові цінні папери, по яких емітент не несе зобов'язання повернути засобу, інвестовані в його діяльність, але які засвідчують участь його в статутному капіталі, надають їх власникам право на участь у керуванні діяльністю емітента, одержання частини прибутку у вигляді дивідендів і частини майна при ліквідації емітента (акції акціонерних товариств, приватизаційні папери, інвестиційні сертифікати).
Боргові цінні папери, по яких емітент несе зобов'язання повернути у визначений термін засобу, інвестовані в його діяльність, і виплатити доход у вигляді фіксованого відсотка, але котрі не надають їх власникам права на участь у керуванні справами емітента (облігації, ощадні сертифікати, казначейські зобов'язання, векселі, акції підприємств).
Юридичні особи при проведенні безготівкових розрахунків використовують розрахункові чеки, зібрані і зброшуровані в чекові книжки по 10, 20, і 25 листів кожна. Чекова книжка, як і розрахункові чеки у ній, є бланком суворої звітності і виготовляється на спеціальному папері на банкнотній фабриці НБУ.
Розрахунковий чек містить письмове доручення власника рахунку обслуговуючому його банку на перерахування зазначеної в чеку суми грошей із його рахунку на рахунок одержувача коштів.
Щоб одержати чекову книжку, підприємство повинно подати в обслуговуючий його банк заяву в одномі екземплярі за підписами уповноважених осіб підприємства, що мають право підпису документів для здійснення розрахунково-грошових операцій, із відтиском печатки даного підприємства.
Приклад заповненого розрахунковий чеку показаний на рис. 7.1.
Рисунок 7.1 - Розрахунковий чек
Основні господарські операції
1) Отримано путівки у вдома відпочинку, пре знайдені за наявні
Дт 33 Кт 30
2) 2. Отримано путівку у вдома відпочинку по перерахуваннях
Дт 331 Кт 331
3) Видано путівки з повною оплатою через касу
Дт 30 Кт 33
4) Часткова оплата путівок:
а) за рахунок фонду соціального страхування Дт 65 Кт 33
б) за рахунок спец фондів Дт 41 Кт 33
8.Облік валютних операцій
Розрізняють наступні види валюти, використовувані в межах торгового обороту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності:
- українська національна валюта, грн.;
- вільноконвертована валюта, що може вільно і необмежено обмінюватися на будь-які іноземні валюти;
- валюта клірингу - це валюта. узгоджена учасниками безготівкових розрахунків на основі взаємного заліку зустрічних вимог і зобов'язань;
- валюта з обмеженою конвертацією (рос. карбованець).
Порядок відображення валютних операцій визначений положенням "По бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті" затвердженому наказом мінфіну України від 14.02.96 № 29 з наступними змінами і доповненнями.
Відповідно до нормативних актів облік іноземних валют здійснюється в національних грошових одиницях (грн.) і у валюті платежів.
Облік наявності і руху ін. Валюти ведеться на рахунку 31, якому відкриваються наступні субрахунку:
311 - поточні рахунки у національній валюті;
312 - поточні рахунки в іноземній валюті;
313 - інші рахунки в банках у національній валюті;
314 - інші рахунки в іноземній валюті.
Для відкриття валютного рахунку необхідно:
1) копія установчих документів;
2) картка зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком і з відбитком печатки підприємства;
3) копія документів про реєстрацію підприємства;
4) довідка про реєстрацію в податковій інспекції;
тощо.
Бухгалтерський облік готівки в ін. валюті ведеться на субрахунку 302 "Каса в іноземній валюті" рахунку 30 "Каса".
Бухгалтерський облік валютних операцій в Україні ведеться в перерахунку на національну валюту за курсом НБУ.
На відміну від розрахункового рахунку підприємство може мати кілька валютних рахунків залежності від виду ін. валюти. З р/р гроші знімає тільки касир, а з валютного рахунку іноземну валюту можуть видати працівнику підприємства, відрядженому за кордон, за заявою власника рахунку з

 
 

Цікаве

Загрузка...