WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів - Курсова робота

Облік грошових коштів - Курсова робота

відповідній графі документа.
Видача готівки з каси, не підтверджена розписом одержувача у видатковому документі, для виведення залишку готівки у касі не приймається.
Видача готівки особам, яких немає в штатному розкладі підприємства, здійснюється по видаткових касових ордерах, що виписуються окремо на кожну особу по окремій відомості.
Видачу готівки касир здійснює тільки особі, зазначеної у видатковому документі. Якщо видача готівки здійснюється за дорученням, оформленим у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства, у тому числі й особа, що не має можливості в зв'язку з чи хворобою по інших поважних причинах розписатися власноручно, то в тексті ордера після прізвища, імені і по батькові одержувача грошей бухгалтерія вказує прізвище, ім'я і по батькові особи, якій доручено одержати наявні. При цьому в графі "Видати" указуються прізвище і ініціали довіреної особи, у графі"Підстава" - призначення платежу, у графі "Додаток" - доручення, у графі "Документ" - реквізити документа довіреної особи.
Якщо видача готівки здійснюється по відомості, то перед розписом про одержання грошей касир робить у ній напис: "За дорученням". Доручення залишається в касира і додаються до видаткового касового чи ордера відомості.
Доручення
Я, Сидоренко Петро Сергійович, довіряю Іванову Василю Вікторовичу (паспорт МК № 738401, виданий Дзержинськ РОХГУ УМВД України в Харківській області 28 серпня 1998 року) одержати на 000 "Агат" мою заробітну плату за березень 2000 року.
08.04.2001 _________ Сидоренко П. З
(підпис)
Підпис Сидоренко П. С. засвідчую:
Директор 000 "Агат" _________ Давцов Н.Е.
(підпис)
08.04.2001
М.П.
Рис. 5.2 - Зразок доручення.
Виплати, пов'язані з оплатою праці, стипендій, здійснюються касиром підприємства по платіжним (розрахунково-платіжним) відомостях чи по видаткових касових ордерах.
На титульній сторінці платіжної (розрахунково-платіжної) відомості робиться дозвільний напис про видачу готівки за підписами керівника і головного чи бухгалтера осіб, уповноважених керівником, із указівкою термінів видачі готівки і суми (гривень - словами, копійок - цифрами).
Аналогічно може оформлятися й одноразова видача готівки на оплату праці (у випадку відпустки, хвороби і т.п.), а також видача депонованих сум і готівки під звіт на витрати, зв'язані зі службовими відрядженнями, декільком особам. У централізованих бухгалтеріях, що обслуговують бюджетні установи, на загальну суму виданої заробітної плати складається один видатковий касовий ордер, дата і номер якого проставляються на кожної платіжній (розрахунково-платіжної) відомості.
Одноразові видачі готівки на оплату праці окремим особам здійснюються, як правило, по видатковому касовому ордері.
Після здійснення виплат, зв'язаних з оплатою праці, стипендій, по платіжних відомостях, касир повинний:
- у платіжній відомості проти прізвища осіб, яким не здійснена виплата, поставити чи штамп зробити напис: "Депонована";
- скласти реєстр депонованих сум;
- наприкінці відомості указати фактично виплачену суму і недоотриману суму виплат, що підлягає депонуванню, звірити ці суми з загальним підсумком по платіжній відомості і засвідчити напис своїм підписом. Якщо наявні кошти видавалися не касиром, а іншим особам, то на відомості додатково робиться напис: "Гроші по відомості видав (підпис)";
- виписати видатковий касовий ордер на фактично видану суму по відомості, зареєструвати його і здійснити відповідний запис у касовій книзі.
Бухгалтерія робить перевірку оцінок, зроблених касирами в платіжних відомостях, і здійснює підрахунок виданих і депонованих по них сум. Депоновані суми, що підлягають здачі в банк, оформляються шляхом складання одного загального видаткового касового ордера.
Підприємства, що займаються закупівлею сільгосппродукції і заготівлею вторсировини, можуть проводити видачу готівки здавачам сільгосппродукції і вторсировини по відомостях, у яких указуються їхні прізвища, адреси, обсяги зданої продукції і сума виплачених готівки, засвідчуваним підписом здавача.
Якщо закупівля сільгосппродукції і заготівля вторсировини здійснюються під час відрядження, то зведення про це подаються одночасно з авансовим звітом про відрядження.
Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові документи повинні заповнюватися бухгалтером тільки чорнильною чи кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, комп'ютерних чи коштів іншими способами, що забезпечили б належну схоронність цих записів протягом установленого для збереження документів терміну.
Як указувалося вище в прибутковому і видатковому касовому ордерах указується підстава для їхнього складання і вказуються в реквізиті "Додаток" прикладені до них документи.
Таблиця 5.1
Документи, що служать підставою для оформлення касових операцій
№ п/п Касовий документ Господарська операція Підстава
1 2 3 4
Прибуткові касові ордера
1 ПКО Надходження торгового виторгу -
2 ПКО Одержання коштів з банку на виплату: заробітної плати, для видачі на господарські нестатки, командировочні витрати, позички працівникам і т.п. Корінець чека з чекової книжки
3 ПКО Повернення невикористаних підзвітних сум Авансовий звіт
4 ПКО Погашення нестач за результатами інвентаризації Акт інвентаризації і виписка з протоколу зборів комісії
5 ПКО Оплата покупцем за реалізовану йому продукцію Накладна, акт, рахунок
6 ПКО Передоплата покупцем за реалізовану йому продукцію Договір, рахунок-фактура
7 ПКО Повернення позички, отриманої раніше працівником Договір із працівником на надання позички
8 ПКО Оплата батьків за зміст дітей у дитячих установах, квартплати. Квартплата. Договір
9 ПКО Внесок у статутний фонд підприємства наявними Чи статут протокол зборів засновників
10 ПКО Оприбуткування надлишку коштів за результатами інвентаризації каси Акт інвентаризації і виписка з протоколу зборів комісії
Видаткові касові ордери
11 ВКО Видача з каси під звіт на господарські витрати Розпорядження керівника підприємства
12 ВКО Видача із каси під звіт на командировочні нестатки Наказ керівника підприємства
13 ВКО Здача наявного виторгу в банк: - самостійно - шляхом інкасації Оголошення на внесок наявними Супровідна відомість
14 ВКО Оплата праці Платіжна (разрахунково - платіжна) відомість
15 ВКО Видача позички працівнику Договір про надання позички
Видача прибуткових касових ордерів і видаткових документів на руки особам, що чи вносять одержують наявні, забороняється.
Прийом і видача готівки по касових ордерах може здійснюватись тільки в день їхнього складання.
Виправлення в прибутковому і видатковому касовому документах забороняється.
При одержанні прибуткових касових чи ордерів видаткових

 
 

Цікаве

Загрузка...