WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія розрахунків - Курсова робота

Контроль і ревізія розрахунків - Курсова робота

внесення змін і доповнень до нормативної бази даних класифікаторів по персоналу підприємства з точки зору документальної обґрунтованості змін у чисельності працюючих, місячних ставок заробітної плати, видів та обсягів утримань із заробітної плати, надання пільг при оподаткуванні прибутковим податком, звільненні з роботи.
У процесі контролю розрахунків з працівниками здійснюється перевірка витрачання коштів з фонду соціального страхування на виплату матеріальної допомоги при тимчасовій непрацездатності, а також з депонентами по заробітній платі, заборгованості за минулі місяці року у зв'язку з несвоєчасними розрахунками підприємства.
Треба врахувати, що відповідно до чинного законодавства в Україні, при недостатності коштів для здійснення повних розрахунків з працюючими по заробітній платі та взаємозв'язаних розрахунків по перерахуванню утримань із заробітної плати за призначенням проводиться часткове рівномірне погашення всіх видів заборгованостей (при виплаті 60% заробітної плати працівникам підприємство повинно перерахувати в бюджет 60% від нарахованого обсягу прибуткового податку із заробітної плати, 60% боргу Пенсійному фонду і т. ін.). Прострочена депонентська заборгованість належить до перерахування у дохід бюджету до 10 числа наступного місяця.
8. КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ
В Україні чинним законодавством про податкову систему встановлено перелік платежів до бюджету і позабюджетних фондів, порядок нарахування платежів податків у розрізі їх видів та розрахунків з бюджетом. Оскільки місцеві податкові інспекції систематично здійснюють контроль розрахунків підприємств та організацій з бюджетом, при ревізії виконання бюджетів органами Державної контрольно-ревізійної служби спочатку детально вивчаються акти цих перевірок, розробляються робочі плани проведення подальшого контролю стану розрахунків платників податків з бюджетом за конкретними платниками податків і видами податкових платежів.
Основні напрями контролю розрахунків по всіх видах податків:
1) перевірка повноти нарахування платежів (чи включено під-приємство до реєстру платників, правильність визначення фактично оподатковуваного обороту та нормативної ставки оподаткування, правомірність пільгового оподаткування);
2) перевірка повноти та своєчасності перерахувань за признанням платежів до бюджету чи позабюджетних фондів;
3) контроль відображення в бухгалтерському обліку операцій по цих видах розрахунків;
4) перевірка своєчасності і правильності складання встановленої звітності в розрізі видів податків і державних позабюджетних фондів.
У процесі ревізії треба уточнити правильність визначення оборотів і залишків на рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" у розрізі видів податків та на рахунку 65 "Розрахунки по платежах в державні позабюджетні фонди" - по видах цих фондів. Для цього дані відповідних синтетичних рахунків з Книги головних рахунків порівнюють з даними аналітичних рахунків у журналі-ордері № 8 чи спеціальних машинограм, які ведуть у розрізі видів податків. Своєчасність і повноту розрахунків з бюджетом можна встановити, вивчаючи методом порівняння дані виписок банків та прикладених до них платіжних документів по датах платежів та обсягах нарахувань з бухгалтерськими записами у журналах-ордерах, Книзі головних рахунків.
Особлива увага звертається на обґрунтованість включення до витрат виробництва та обігу валових видатків.
Факти необґрунтованого включення видатків у витрати виробництва чи обігу, покриття збитків за рахунок державного підприємства замість посадових осіб, з вини яких пропущено строки платежів, неправильного нарахування податкових платежів установлюються за методом перевірки кореспонденції бухгалтерських рахунків з операцій по нарахуванню та сплаті різних податків, прирівняних до них платежів (місцеві податки і збори), штрафних фінансових санкцій за порушення податкового законодавства.
Висновок
Отже, зміни, які відбулися за останні роки в економіці України вимагають докорінної перебудови управлінських функцій держави, а контроль господарської діяльності необхідно зосередити на виконанні таких завдань:
забезпечення виконання державних замовлень, планових завдань та платежів до державного і місцевого бюджетів;
виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення виробництва і підвищення конкурентноздатності продукції, зниження витрачання матеріальних, трудових і грошових ресурсів;
зниження невиробничих витрат і втрат, попередження і виявлення недостач, розкрадань і випадків нецільового використання засобів;
контроль за достовірністю даних бухгалтерського обліку та звітності.
Таким чином, постає завдання вирішення протиріч між необхідністю чіткої регламентації діяльності контролюючих органів та дублювання функцій, що виникають на цій основі. Існуюча в теперішній час роз'єднаність контролюючих органів саме і є відображенням глибокої диференціації та жорсткої структуризації в самій системі контролю. За таких умов кожен орган не викликає об'єктивної потреби в яких би то не було узгодженнях їх дій. Але так як зараз кожен орган діє ізольовано, питання про те, що вони входять в одну систему, вимагають не тільки свого обґрунтування, але й розв'язання цієї проблеми в організаційному плані, тобто розробки пропозицій по створенню інтегруючого компоненту.
Список основної літератури
1. Вітвицька Н.С., Кузьминська О. Е. Контроль і ревізія - К: Київський національний економічний Університет, 2000.
2. Будинець Ф.Ф., Барабаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія - Ж: ПП Рута, 2000.
3. Про підприємництво: Закон України від 07.02.91 № 698-ХІІ // Все про бухгалтерський облік. - 1999. - № 29.
4. Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств": Закон України від 22.05.97 № 283-97-ВР (зі змінами і доповненнями).
5. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 № 168/97-ВР (зі змінами і доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. - 1999. - № 48.
6. Про внесення змін до Закону України "Про системуоподаткування": Закон України від 22.12.98 № 333-ХІУ // Все про бухгалтерський облік. - 1999. - № 16.
7. Про державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів: Закон України від 22.12.94 № 320/94
8. . Інструкція про порядок обліку платників податку: Затв. наказом ДПАУ від 10.02.98 № 80 // Галицькі контракти. - 1997. - № 17.
9. Інструкція про прибутковий податок з громадян: Затв. наказом ДПАУ від 25.12.98 № 650 // Все про бухгалтерський облік. - 1999. - №o 19.
10. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість: Затв. наказом МФУ від 01.07.97 № 141 // Все про бухгалтерський облік. - 1999. - № 17.
11. Рекомендації з бухгалтерського обліку валових витрат і валових доходів: Затв. наказом МФУ від 04.08.97 № 168 // Все про бухгалтерський облік. - 1999. - № 17.
12. Порядок складання декларації про прибуток підприємства: Затв. наказом ДПАУ (в редакції від 21.01.98 № 37) // Все про бухгалтерський облік. - 1999. - № 2.
13. . Довідник податкових пільг для юридичних осіб станом на 01.01.99 // Все про бухгалтерський облік. - 1999. - № 9

 
 

Цікаве

Загрузка...