WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія розрахунків - Курсова робота

Контроль і ревізія розрахунків - Курсова робота

заборгованість на позареалізаційні доходи. Строк позовної давності по всіх видах заборгованості становить три роки, безнадійна до відшкодування дебіторська заборгованість установлюється за рішенням арбітражного суду.
Реальність стану заборгованості встановлюється методом зустрічної перевірки розрахунків з окремими підприємствами через письмові запити про звіряння даних за визначений період часу. У разі виникнення сумнівів у достовірності можливі навіть безпосередні перевірки таких розрахунків у бухгалтеріях взаємопов'язаних підприємств.
4. КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ
До основних напрямів контролю належить перевірка:
1) реальності і правильності відображення в обліку заборгованості по рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками";
2) повноти і своєчасності розрахунків з покупцями за відвантажену, прийняту ними продукцію, виконані роботи (послуги);
3) правильності визначення обсягів платежу покупцям в рахунку-фактурі (вартість продукції, робіт, ПДВ, відповідність цін угоді);
4) обґрунтованості бухгалтерських записів по операціях за місяць у відомості № 16, де ведеться аналітичний облік розрахунків, у журналах-ордерах № 11 та № 2, податковому обліку продажу.
Для контролю реальності заборгованості окремих покупців застосовуються методи зустрічної перевірки, аналізу даних ін-вентаризації розрахунків з покупцями. Критеріями вибору інформації для такого контролю є заборгованість понад місяць, особливо з перевищенням 3-б місяців, наявність суперечної нез'ясованої заборгованості, збільшення обсягів заборгованості покупців-боржників.
За актом інвентаризації розрахунків з покупцями та замовниками треба дослідити заборгованість, відображену в балансах на окремі дати в цілому та за окремими боржниками, у тому числі підтверджену ними і спірну (непідтверджену), а також виявлену як прострочену.
Нормативна перевірка дотримання діючої методики обліку операцій на рахунках бухгалтерського обліку дозволяє виявити не тільки помилки у відображенні цих розрахункових операцій, але й викрити факти зловживань і порушень (списання заборгованості, взаємозалік заборгованості одних покупців за рахунок інших).
Методичні прийоми візуальної перевірки первинних документів дають змогу виявити такі порушення: відсутність первинних документів, неналежне їх оформлення, безтоварні операції. Роз-рахунки з покупцями та замовниками є взаємопов'язаними з роз-рахунками по ПДВ у бюджет, тому ревізор повинен зосередити увагу на визначенні впливу, правомірності операцій з точки зору обґрунтованості подальшого оподаткування при бартерних операціях, вексельних розрахунках, експорті.
5. КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ІНШИМИ ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ
Перевірка розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами про-водиться по окремих субрахунках до рахунку 76 "Розрахунки з різ-ними дебіторами і кредиторами" (з орендодавцями і орендонаймачами, квартиронаймачами у відомчих будинках і гуртожитках, з батьками по сплаті за утримання дітей у дошкільних закладах і т. п.).
Основні напрями контролю - це перевірка:
1) реальності заборгованості, виходячи з даних аналітичного і синтетичного обліку;
2) повноти і своєчасності нарахувань плати за вищевказані потуги протягом ревізованого періоду;
3) обґрунтованості перерахунків, надання пільг, списання за-боргованості минулих періодів;
4) своєчасності та повноти погашення заборгованості в розрізі дебіторів.
У процесі контролю стану розрахунків з квартиронаймачами ефективними є застосування прийомів зустрічної перевірки даних відомості обліку розрахунків з мешканцями квартир і гуртожитків і касових звітів. Стосовно боржників вибірково перевіряються дані квитанцій про оплату послуг, наявних у них. Особлива увага звер-тається на дотримання діючих тарифів за послуги при нарахуванні плати за звітний місяць, обґрунтованості перерахунків за минулі періоди, коригуючи записи бухгалтерії щодо виправлення допущених помилок в обліку, первинні документи, які надають право на пільгові тарифи оплати, використання під оренду приміщень державних підприємств.
6. КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ ПО ПРЕТЕНЗІЯХ ТА ВІДШКОДУВАННЮ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ
Основні напрями контролю - це перевірка:
1) обґрунтованості претензій за невиконання договірних зобов'язань;
2) правильності оформлення і своєчасності пред'явлення претензій;
3) обґрунтованості відображення в обліку операцій з виникнення, пред'явлення та врегулювання претензій.
Види претензій:
до постачальників - за недопоставку товарно-матеріальних цінностей, завищення цін, тарифів, невідповідність якості товарів, несвоєчасність виконання робіт (послуг), а також простої з вини постачальників;
до транспортних організацій - за нестачу вантажів, що виникла при транспортуванні, завищення тарифів за надані послуги;
по санкціях - за порушення умов договорів, визнаних платником, чи ухвалених арбітражним судом штрафів, пені;
до банків - по сумах грошових коштів, які помилково списані з поточних, валютних чи інших рахунків підприємства.
Претензії пред'являються після того, як підприємство встановило або дізналося про порушення своїх майнових прав чи інтересів іншим підприємством.
Документально претензії оформляються юристами підприємства як претензійні листи.
Претензійні листи - це обґрунтування вимоги до постачальника чи покупця, які виникли внаслідок порушення договірних зобов'язань.
Пред'явлення претензії є обов'язковою попередньою стадією перед поданням позову до суду або арбітражу і засобом урегулювання розбіжностей на добровільних засадах.
Строки подання претензії залежать від її виду. Так, претензію щодо якості та кількості товарів пред'являють постачальнику не пізніше 10 днів після складання комерційного акта. Постачальники повинні в 10-денний термін розглянути одержану претензію і повідомити покупця про згоду задовольнити претензію або про відмову із зазначенням її мотивів. Претензії до транспортних організацій про відшкодування збитків за втрати, нестачу або пошкодження вантажу подають протягом б місяців, а за повну втрату вантажу - після ЗО діб з дня закінчення терміну за угодою постачання.
День подачі претензії визначається за датою розписки про вручення від постачальника або при пересилці через пошту за поштовим штемпелем про приймання листа відділенням зв'язку.
Джерелами інформації для контролю є дані Книги головних рахунків з рахунку 63 "Розрахунки по претензіях" журналів-ордерів №№ 8, 6, 15, претензійнілисти, протоколи розгляду претензійних справ у арбітражному суді, господарські угоди з постачальниками, покупцями, замовниками, по яких виникли претензії, комерційні акти при нестачі вантажів, товарно-транспортні документи, акти виконаних робіт, дані оперативного листування між підприємствами щодо об'єкта претензій.
Аналіз даних про наявність спірної (суперечної) заборгованості з рахунків 60 і 62 дає можливість виявити порушення строків пред'явлення претензій, адже їх недотримання часто використовується для приховування фактів крадіжок матеріальних цінностей.
Візуальна та нормативна перевірки, техніко-економічні розрахунки з обсягів збитків до подальшого відшкодування, перевірка оформлення

 
 

Цікаве

Загрузка...