WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку - Контрольна робота

Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку - Контрольна робота

звітності.
Перевірку здійснено відповідно до нормативів аудиту, що діють в Україні, згідно з якими ми спланували та провели аудиторську перевірку, з метою збирання достатніх доказів того, що фінансові звіти підприємства, яке перевіряється, не містять суттєвих помилок. З використанням тестів перевірено інформацію, що підтверджує цифровий матеріал, який покладено у основу звітності. Під час аудиторської перевірки проаналізовано бухгалтерські принципи, які використовувалися підприємством, розглянуто принципи оцінки матеріальних статей балансу, застосовані керівництвом підприємства, і звітність в цілому. Ми вважаємо, що зібраної під час перевірки інформації достатньо для складання висновку.
Ми підтверджуємо, що надана інформація дає дійсне й повне уявлення про реальний склад активів і пасивів суб'єкта перевірки. Господарсько-фінансова діяльність здійснюється відповідно до чинного законодавства. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.
Звітність складена за дійсними даними бухгалтерського обліку і достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фактичне фінансове становище підприємства, що перевіряється, на "__"_____199_р. по результатах операцій за період з "__" _____199_ р. до "__"_____199_ р.
Підпис від імені аудиторської фірми
Печатка
Адреса аудиторської фірми
Номер і серія ліцензії на аудиторську діяльність
Дата
Варіанти складання аудиторського висновку
13. Варіант 1. Безумовно позитивний висновок
Ми підтверджуємо, що надана інформація дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів та пасивів суб'єкта перевірки. Господарсько-фінансова діяльність здійснюється відповідно до чинного законодавства. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.
Звітність складена за дійсними даними бухгалтерського обліку і достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фактичне фінансове становище суб'єкта на перевірки "__"___________199_ р. по результатах операцій за період з"__"__________199_ р. до "__"__________199_ р.
14. Варіант 2. Умовно позитивний висновок (є нефундаментальна невпевненість)
У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________через_________________________________________
_________________________________________аудитор не може висловити думку щодо зазначених моментів. Проте вони мають обмежений вплив на стан справ підприємства, що перевіряється, у цілому і не перекручують його дійсного фінансового становища.
У зв'язку з цим аудитор вважає за можливе підтвердити, що за винятком згаданих обмежень надана інформація у всіх суттєвих аспектах свідчить про відповідність здійснюваної господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам. Фінансова звітність складена за дійсними обліковими даними і в цілому достовірно відображає фактичне фінансове становище на "__"_________199_ р. по результатах операцій за період з "__"__________199_ р. до "__"__________199_ р.
15. Варіант 3. Умовно позитивний висновок (є нефундаментальна незгода)
Під час перевірки встановлено, що операції з_________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________здійснені (оформлені) з порушенням встановленого порядку_____________________________________________
(які саме положення порушені і в чому суть порушень)
Більш детально наведені факти розглянуто в _____________________________________________________________
(назви документів)
Проте перелічені моменти мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсного фінансового становища підприємства, що перевіряється.
У зв'язку з цим аудитор вважає за можливе підтвердити, що за винятком згаданих обмежень надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає вимогам законодавчих і нормативних актів. Фінансова звітність складена за дійсними обліковими даними і в цілому достовірно відображає фактичне фінансове становище на "__"______199_ р. по результатах операцій за період з "__"_______199 р. до "__"_____199_ р.
16. Варіант 4. Негативний висновок
У результаті проведення аудиту встановлено, що протягом перевіреного періоду підприємством були допущені такі порушення:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________Більш детально зазначені факти розглянуто в _____________________________________
__________________________________________________________________
(назви документів)
Ці порушення суттєво перекручують реальний стан справ в цілому (в основному).
Прийнята система бухгалтерського обліку не відповідає законодавчим і нормативним вимогам (в чому саме).
Цифровий матеріал, викладений у звітності суб'єкта перевірки, не відповідає обліковим даним (в чому саме).
Отже, дані бухгалтерського обліку та звітності не дають достовірного уявлення про дійсне фінансове становище суб'єкта перевірки на "__"_____199_ р.
17. Варіант 5. Відмова від видання висновку
У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, що стосуються
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________через ______________________________________________ аудитор не може висловити свою думку щодо зазначених моментів.
Перелічені моменти суттєво впливають на дійсний стан суб'єкта перевірки в цілому (в основному).
У зв'язку з відсутністю достатніх аудиторських доказів аудитор не може видати об'єктивний аудиторський висновок.
18. Допускається зміна окремих формулювань висновку порівняно з наведеними, але за умови збереження їхньої сутності.
Використана література
1. В. М. Пархоменко, П. П. Баранцев "Реформування бухгалтерського обліку в Україні".
2. Грабова Н. М., Добровський В. М. "Бухгалтерський облік на виробничих і торгівельних підприємствах".
3. Грабова Н. М., Кривоносов Ю.Г. "Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках".
4. Ткаченко Н. М. "Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах".

 
 

Цікаве

Загрузка...