WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку - Контрольна робота

Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку - Контрольна робота

їхньому вибутті (на дату набуття чинності Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" сальдо субрахунку 423 "Дооцінка активів" має кредитове сальдо по конкретному об'єкту основних засобів на основі записів про зміну (Індексацію) балансової вартості основних засобів в картках Інвентарного обліку (Інших регістрах аналітичного обліку об'єктів основних засобів), якщо у підприємства сальдо на означеному субрахунку 423 1100 423 "Дооцінка активів" 441 "Прибуток нерозподілений"
31 Відображення результатів уцінки основних засобів 3000 131 "Знос основних засобів" 10 "Основні засоби"
9000 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових Інвестицій" 10 "Основні засоби"
32 Відображення результатів уцінки основних засобів, раніше дооцінених (п 29) 1000
800
200 131 "Знос основних засобів"
423 "Дооцінка активів"
975 "Уцінка необоротних активів і фінансових Інвестицій" 10 "Основні засоби"
10 "Основні засоби"
10 "Основні засоби"
33 Відображення результатів дооцінки основних засобів, раніше уцінених (п 31) 9000
3000
2000 10 "Основні засоби"
10 "Основні засоби"
423 "Дооцінка активів" 746 "Інші доходи від звичайноїдіяльності"
423 "Дооцінка активів"
131 "Знос основних засобів"
34 Відображення втрат від зменшення корисності об'єктів основних засобів, оцінених по первісній вартості 300 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових Інвестицій" 131 "Знос основних засобів"
35 Відображення втрат від зменшення корисності об'єктів основних засобів, оцінка яких є переоціненою вартістю 300
60 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових Інвестицій"
131 "Знос основних засобів" 10 "Основні засоби"
10 "Основні засоби"
Відображення дооцінки вартості об'єктів основних засобів, що проведена після усунення причин попереднього зменшення корисності об'єкту основних засобів
36 По об'єктам, щодо зменшення корисності були оцінені по первісній вартості 300 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових Інвестицій" 131 "Знос основних засобів"
37 По об'єктам, щодо зменшення корисності були оцінені по переоціненій вартості 360
60 10 "Основні засоби"
746 "Інші доходи від звичайної
діяльності" 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
131 "Знос основних засобів"
VIII. ІНШІ ОПЕРАЦІЇ 3 ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ
38 Первісна вартість Інвентарного об'єкту основних засобів під назвою "Ремонт орендованих основних засобів" (за станом на 31 грудня 1999р.) 5200 109 "Інші основні засоби" (новий План рахунків) 01 субрахунок 4 "Інші основні виробничі фонди"
39 Одержання коштів від пайовика на пайову участь у будівництві об'єкта (вбудованого приміщення для магазину, квартир) 150000 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 48 "Цільове фінансування І цільові надходження"
40 Перерахування забудовнику коштів на пайову участь у будівництві (див.п.39) 150000 377 "Розрахунки з Іншими дебіторами" 311 "Поточні рахунки в національній валюті"
41 Одержання (передача) оформлених документів про право власності пайовика на збудовану частину будівлі, та сама передача (одержання) частини будівлі
41.1 У забудовника 150000 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 151 "Капітальне будівництво"
41.2 У пайовика:
41 2.1 вбудоване приміщення магазину; 62000 103 "Будинки та споруди" 151 "Капітальне будівництво"
41 .2.2 2-х кімнатної квартири для продажу; 38000 28 "Товари" 151 "Капітальне будівництво"
4123 3-х кімнатну квартиру для потреб пайовика; 50000 103 "Будинки та споруди" 151 "Капітальне будівництво"
41 .2.4 одночасно на суму боргу. 150000 151 "Капітальне будівництво" 377 "Розрахунки з Іншими дебіторами"
2. Складання аудиторського висновку
Цей норматив розроблено на основі міжнародних норм, законодавства і стандартів України, що регулюють аудиторську діяльність.
Відповідно до міжнародних нормативів аудиту, статей 7 і 21 Закону України "Про аудиторську діяльність" аудитор повинен проаналізувати й оцінити інформацію, отриману на основі аудиторських доказів, для формулювання висновку про перевірені фінансові звіти.
Результати проведення аудиту оформляють у вигляді аудиторського висновку, який має містити чітко викладену думку аудитора про перевірену звітність.
Основні елементи аудиторського висновку
4. Аудиторський висновок складається з таких розділів:
4.1. Заголовок.
4.2. Замовник аудиторського висновку.
4.3. Вступна частина.
4.4. Масштаб перевірки.
4.5. Висновок аудитора про перевірену звітність.
4.6. Дата аудиторського висновку.
4.7. Адреса аудиторської фірми.
4.8. Підпис аудиторського висновку.
Заголовок аудиторського висновку містить запис про те, що аудиторську перевірку проведено незалежним аудитором (аудиторами), а також назву фірми або прізвище аудитора, який здійснював аудит. Це є свідченням того, що під час аудиту не було жодних обставин, які могли б призвести до порушення принципу незалежності перевірки. Незалежність міркувань аудитора - обов'язкова вимога об'єктивності аудиторського дослідження. Якщо цю умову порушено, аудитор не має права робити висновок про перевірену звітність, оскільки зібрана інформація не є достатньою і доказовою.
Замовник аудиторського висновку
У аудиторському висновку слід чітко зазначити, кому він адресований, а також перелічити можливих користувачів наведених в ньому відомостей.
Вступна частина
Аудиторський висновок має містити інформацію про склад перевіреної звітності та дату її складання. Слід також зазначити, що відповідальність за правильність складання звітності покладається на керівництво підприємства, яке перевіряється, а за обґрунтованість аудиторського висновку, складеного за цією звітністю, - на аудитора.
Вступна частина аудиторського висновку може бути викладена приблизно так:
"Ми провели перевірку бухгалтерського балансу за станом на 01.01.XX р., що додається, і відповідного звіту про прибутки і збитки за рік, який завершився 31.12.XX р. Відповідальність за цю звітність несе керівництво підприємства. У наші обов'язки входить підготовка висновку на основі інформації, отриманої під час аудиторської перевірки цього звіту".
Масштаб перевірки
У цьому розділі зазначають, що аудит проведено відповідно до вимог нормативів, що діють в Україні, та загальноприйнятої практики або загальноприйнятих (міжнародних) стандартів аудиту.
Обов'язковим є зауваження, що перевірку сплановано і проведено з достатньою впевненістю в тому, що звітність не містить суттєвих помилок.
Аудитор оцінює перекручення та невідповідності в обліковій системі підприємства як суттєві, якщо вони можуть настільки вплинути на

 
 

Цікаве

Загрузка...