WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку - Контрольна робота

Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку - Контрольна робота

адреси дебіторів або кредиторів, суми, причини, дати і підстави виникнення заборгованості.
При регулюванні інвентаризаційних різниць:
а) взаємний залік лишків і нестач внаслідок пересортиці може бути допущено тільки щодо товарно-матеріальних цінностей однакового найменування і в тотожній кількості за умови, що лишки і нестачі утворились за один і той же період, що перевіряється, та однієї і тієї ж особи, яка перевіряється.
Органи державного управління, до відання яких відносяться підприємства, можуть установлювати порядок, коли такий залік може бути допущений стосовно однієї і тієї ж групи товарно-матеріальних цінностей, якщо цінності, що входять до її складу, мають схожість за зовнішнім виглядом або упаковані в однакову тару (при відпуску їх без розпаковки тари);
б) у разі, коли при заліку нестач лишками при пересортиці вартість цінностей, що виявились у нестачі, більше вартостіцінностей, що виявились у надлишку, різниця вартості повинна бути віднесена на винних осіб.
Якщо конкретні винуватці пересортиці не встановлені, то сумові різниці розглядаються як нестачі цінностей понад норми природного убутку з віднесенням їх на результати фінансово-господарської діяльності. За такими сумовими різницями в протоколах інвентаризаційної комісії повинні бути наведені вичерпні пояснення причин, за якими різниці не можуть бути віднесені на винних осіб.
Перевищення вартості цінностей, що виявились у надлишку, проти вартості цінностей, що виявились у нестачі при пересортиці, відноситься на збільшення даних обліку відповідних матеріальних цінностей і результатів фінансово-господарської діяльності;
в) протокол інвентаризаційної комісії повинен бути у 5-денний термін розглянутий і затверджений керівником підприємства;
г) затверджені результати інвентаризації відображаються в бухгалтерському обліку підприємства в тому місяці, в якому закінчена інвентаризація, але не пізніше грудня місяця звітного року.
У примітках до фінансової звітності наводяться відомості про результати проведених у звітному році інвентаризацій за формою, що наведена у додатку №3.
Міністерства і відомства України можуть, враховуючи галузеві особливості, розробляти вказівки по застосуванню цієї Інструкції.
ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ
рахунків бухгалтерського обліку для окремих господарських операцій
(без застосування рахунків класу 8)
№ г/о Зміст операції Сума Кореспонденція
Дебет Кредит
І ПРИДБАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА ОПЛАТУ
1 Відображення суми за договором постачання 1000 15 "Капітальні Інвестиції" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
2 Відображення суми податку на додану вартість (ПДВ) 200 641 "Розрахунки за податками" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
3 Відображення сум за консультаційні, Інформаційні, посередницькі, реєстраційні, транспортні послуги І Інші витрати, пов'язані з придбанням основних засобів 100 15 "Капітальні Інвестиції" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
4 Відображення сум ПДВ 20 641 "Розрахунки за податками" 685 "Розрахунки з Іншими кредиторами"
5 Відрахування в Пенсійний фонд при придбанні легкових автомобілів 50 949 "Інші витрати операційної діяльності" 651 "За пенсійним забезпеченням"
6 Зарахування об'єктів до складу основних засобів 1100 1 0 "Основні засоби" 15 "Капітальні Інвестиції"
II БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Підрядним способом
7 Відображення затрат на проектні, будівельно-монтажні роботи по рахункам підрядників І проектних організацій 1500 15 "Капітальні Інвестиції" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
8 Відображення суми ПДВ в рахунках підрядників І проектних організацій 300 641 "Розрахунки за податками" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
9 Одержання цільового фінансування на будівництво з зовнішніх джерел (бюджет, різноманітні позабюджетні І міжгалузеві фонди) 1800 31 "Рахунки в банках" 48 "Цільове фінансування І цільові надходження"
10 Використання коштів цільового фінансування для розрахунку з підрядниками 1800
1800 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 31 "Рахунки в банках"
69 "Доходи майбутніх періодів"
11 Зарахування побудованого об'єкту до складу основних засобів 1500 1 0 "Основні засоби" 15 "Капітальні Інвестиції"
Господарським способом
12 Відображення фактичних затрат на спорудження І виготовлення основних засобів 500 15 "Капітальні Інвестиції" 205 "Будівельні матеріали" 23 "Виробництво" 65 "Розрахунки за страхуванням" 66 "Розрахунки з оплати праці"
13 Зарахування побудованого (виготовленого) об'єкту до складу основних засобів 500 10 "Основні засоби" 15 "Капітальні Інвестиції"
IV БЕЗОПЛАТНЕ ОДЕРЖАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
19 Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів 4000 10 "Основні засоби" 424 "Безоплатно одержані необоротні активи"
20 Затрати на транспортування і монтаж безоплатно отриманих основних засобів 300 15 "Капітальні Інвестиції" 685 "Розрахунки з Іншими кредиторами"
21 Сума ПДВ в рахунках на послуги, зазначені в п 20 60 641 "Розрахунки за податками" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами
22 Зарахування витрат по операції 20 до складу первісної вартості безоплатно отриманих основних засобів 300 10 "Основні засоби" 15 "Капітальні Інвестиції"
V ІНШІ ВИПАДКИ ЗАРАХУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА БАЛАНС
23 Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів 800 10 "Основні засоби" 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
24 Переведення неправильно зарахованих малоцінних І швидкозношуваних предметів до складу основних засобів 600 10 "Основні засоби" 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"
25 Відображення зносу малоцінних І швидкозношуваних предметів (по операції 24) 200 132 "Знос Інших необоротних матеріальних активів" 131 "Знос основних засобів"
VI ЗАТРАТИ НА ПОЛІПШЕННЯ 1 УТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
26 Відображення затрат по реконструкції, модернізації, забудові, дообладнанню об'єктів основних засобів 700 15 "Капітальні інвестиціям" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
27 Сума ПДВ 140 641 "Розрахунки за податками" 63 "Розрахунки з поста чальниками та підрядниками"
28 Зарахування затрат після завершення реконструкції на збільшення первісної вартості основних засобів 700 1 0 "Основні засоби" 15 "Капітальні Інвестиції"
VII ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
29 Відображення результатів дооцінки основних засобів 1400
600 10 "Основні засоби" 423 "Дооцінка активів" 423 "Дооцінка активів" 131 "Знос основних засобів"
З0 Відображення сум дооцінки основних засобів при

 
 

Цікаве

Загрузка...