WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку - Курсова робота

Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку - Курсова робота

України від25.02.2000року
№ 39.
8. Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб"єктів малого підприємництва, затверджене наказом Мінфіну України від 30.09.1998року
№ 196 (зі змінами, внесенними наказом від 07.12.2000року № 315).
9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов"язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999року № 291.
10. Газета "Вісник податкової служби в Україні" №36/99.
11. Газета "Все про бухгалтерський облік" №103 від 06.11.2000року (спецвипуск).
12. Газета "Все про бухгалтерський облік" № 5 від 19.01. 2001року, стор.4 - 11.
Додаток 1
Таблиця 1
Облік витрат на оплату праці, прибуткового податку та відрахувань
на соціальне страхування у суб"єктів малого підприємництва
грн.
Дата
Найменування операції Дт Кт Сума
1 2 3 4 5
31.12 Проведено нарахування працівникам (всього на суму4630 грн.):
- заробітної плати за окладами та тарифами ( у т.ч. робітникам-3000грн.);
- премії;
- компенсації у зв"язку з індексацією зарплати;
- відпускних;
- оплати невідпрацьованого часу,передбаченного законодавством;
- матеріальної допомоги;
- за листками непрацездатності;
811
812
813
814
815
816
652
661
661
661
661
661
661
661
4300
100
--
150
--
50
30
31.12 Проведено утримання із зарплати прцівників:
- прибуткового податку;
- збору до Пенсійного фонду ( 1 або 2% );
- збору до фонду Зайнятості ( 0,5%);
- невикористаних підзвітних сум;
- з відшкодування шкоди;
- аліментів;
661
661
661
661
661
661
641
651
653
372
375
685
600
92
23
--
--
60
03.01 Одержано в банку і оприбутковано до каси готівкові кошти, що належать працівникам підприємства 301 311 3855
03.01 Перераховао податки і збори:
- прибутковий податок;
- збір до Пенсійного фонду;
- збір до Фонду зайнятості;
641
651
652
311
311
311
600
92
23
03.01 Перераховано аліменти 685 311 60
03.01-
05.01
Здійснено виплати працівникам
661
301
3855
Додаток 2
Схема 1
Формуванння фінансового результату підприємства
при виконанні робіт (послуг)
Оборот по рахунках 80,81,82,83,84 в частині прямих виробничих витрат
Собівартість робіт(послуг) рахунок 23 "Виробництво", Рядок 040 форми № 2-м
Оборот по рахунках 80,81,82,83,84 в частині адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат, Рядок 090 форми № 2-м
Обороти по рахунку 85, у т.ч.:
- єдиний податок -ряд.165 форми № 2-м
- податок на прибуток - ряд. 210 форми № 2-м
- інші витрати - ряд. 160 форми № 2-м
- надзвичайні витрати - ряд.205 форми № 2-м
Рахунок 79
"ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ"
Рахунок 75 "Надзвичайні
доходи,Ряд.200 форми №2-м
Рахунок 72,73,74.
Сума доходів від участі в капіталі, фінансових та інших доходів
Ряд. 130 форми №2-м
Рахунок 71 "Інший операційний доход"
Ряд. 060 фрми № 2-м
Сума доходу без урахування ПДВ та інших непрямих податків і утримань,
Ряд. 035 форми № 2-м
Субрахунок 703 "Доход від реалізації робіт та послуг" (з ПДВ),
Ряд. Форми № 2-м
Додаток № 3
Таблиця № 2
Відображення у бухгалтерському обліку доходів і витрат при виконанні робіт (послуг),
а також особливості заповнення форми № 2-м "Звіт про фінансові результати"
Дата Найменування операції Дт Кт Сума,
грн Код рядка
Форми
2-м
1 2 3 4 5 6
15.12 Одержано кошти за послуги, надані у листопаді
(у т.ч. ПДВ) 311 361 12000*
25.12 Надані послуги за грудень (у т.ч. ПДВ) 361 703 13200 010
25.12 Відображене податкове зобов"язання з ПДВ 703 641 2200 020
31.12 Відображена собівартість послуг за грудень:
- вартість використаних матеріалів;
- заробітна плата робітників;
- нарахування до соціальних фондів;
- амортизація виробничого обладнання;
801
23
23
23
831
23
201
801
811
821,822,823
131
831
1000
1000
3000
1125
150
150
230
240
250
260
31.12 Списано виробничу собівартість послуг на фінансовий результат 791 23 5275 040
31.12 Відображено адміністративні, на збут та інші
витрати у складі фінансових результатів на
загальну суму 2492 грн., у т. ч. :
- заробітна плата адміністрації;
- нарахування до соціальних фондів;
- орендна плата за приміщення офісу;
- амортизація комп'ютера бухгалтерії.
791
791
791
831
791
811
821,822,823
84
131
831
1580
593
200
50
50
090
230
240
270
260
-
31.12 Віднесено на фінансові результати суму доходу за грудень (без ПДВ) 703 791 11000 035
31.12 Нараховано єдиний податок із суми доходу за грудень з ПДВ (13200 х 6%) і віднесено на фінансові резулььтати 85
791 641
85 792
792
165
31.12 Списано нерозподілений прибуток за результатами звітного року 791 441 2510 220
19.01 Перераховано єдиний податок із сумивиручки від реалізації, що надійшла у грудні (1200 х 6%), за даними Розрахунку 641 311 720
* Виручка, щонадійшла від реалізації, відображається у графі 3 Книги обліку доходів і витрат підприємств - платників єдиного податку. Сума доходу за грудень у розмірі 13200 грн. у Книзі не відображається до надходження виручки на розрахунковий рахунок (касу) підприємства.
Додаток 4
Таблиця 5
Торговельна діяльність без прибутку і накладних витрат
Показник Один. виміру Числові приклади
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Виручка % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Середня націнка до вартості товарів % 40,0 36,0 32,0 30,0 25,0 20,0 15,00 10,0
Обсяг націнки в обсязі реалізації % 28,6 26,4 24,1 23,1 20,0 16,7 13,0 9,1
Витрати % 28,6 26,4 24,1 23,1 20,0 16,7 13,0 9,1
Зарплата % 20,8 19,2 17,5 16,8 14,5 12,2 9,5 6,6
Відрахування % 7,8 7,2 6,5 6,3 5,5 4,5 3,5 2,5
Прибуток % - - - - - - - -
Сума сплачуваних податків % 7,8 7,2 6,5 6,3 5,5 4,5 3,5 2,5
Додаток 5
Таблиця 6
Торговельна діяльність без витрат
Показник Один. виміру Числові приклади
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Виручка % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Середня націнка до вартості товарів % 40,0 36,0 32,0 30,0 25,0 20,0 15,00 10,0
Обсяг націнки в обсязі реалізації % 28,6 26,4 24,1 23,1 20,0 16,7 13,0 9,1
Витрати % - - - - - - - -
Прибуток % 28,6 26,4 24,1 23,1 20,0 16,7 13,0 9,1
Податок на прибуток % 8,6 7,9 7,2 6,9 6,0 5,0 3,9 2,7
Сума сплачуваних податків % 8,6 7,9 7,2 6,9 6,0 5,0 3,9 2,7

 
 

Цікаве

Загрузка...